Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:18x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
307 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-247-0419-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 285-296 a rejstřík
Péče intenzivní - poranění mnohočetná - pojednání
Poranění mnohočetná - péče intenzivní - pojednání
000079473
Seznam použitých zkratek 11 // Přehled anglicismů 14 // Předmluva 15 // Úvod 17 // 1 Úrazové mechanismy polytraumat a perspektivní klinické myšlení 19 // 1.1 Úrazové mechanismy a jejich význam 19 // 1.1.1 Specifické úrazové mechanismy 20 // 1.1.2 Dopravní nehodovost a dopravní úrazy 27 // 1.1.3 Adrenalino-endorfinové sporty 33 // 1.1.4 Panika 33 // 1.2 Přidružené netraumatické momenty 33 // 2 Polytrauma - definice a charakteristika 35 // 2.1 Definice 36 // 2.2 Vyvolavatelé 36 // 2.3 Charakteristika 36 // 2.3.1 Polytrauma/inzult 36 // 2.3.2 Časové fáze 37 // 3 Polytrauma v přednemocniční neodkladné péči 39 // 3.1 Definice 39 // 3.2 Úkoly přednemocniční neodkladné péče 40 // 3.3 Závažnost polytraumatu 40 // 3.4 Skórování a skórovací systémy 42 // 3.5 Zásadní léčebná a profylaktická opatření 45 // 3.6 Specifické momenty v přednemocniční neodkladné péči 46 // 3.6.1 Vyprošťováni a vyproštění 46 // 3.6.2 Přemístění 48 // 3.6.3 Ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 48 // 3.6.4 Transport a transportní trauma 48 // 3.7 Předání pacienta v nemocnici 52 // 4 Polytrauma - akutní příjem 55 // 4.1 Traumatým a jeho úkoly 55 // 4.2 Časový průběh 55 // 4.3 Závažnost polytraumatu 56 // 4.4 Úkoly intenzivisty při příjmu polytraumatizovaného pacienta 59 // 4.5 Traumatologický aspekt a timing 62 // 5 Intenzivní péče u stabilizovaného pacienta po polytraumatu 65 // 5.1 Udržování průchodných dýchacích cest a zajištění dostatečného // dýchání 65 // 5.2 Krevní oběh a taktika jeho podpory 67 // 5.3 Hemokoagulace, její poruchy a management 69 // 5.4 CNS - mozek a mícha 70 // 5.5 Analgosedace // 5.6 Metabolismus a eliminace 76 // 5.7 Funkce ledvin a diuréza // 5.8 Břišní kompartmentový syndrom 79 // 5.9 Specifické faktory a obranyschopnost 80 // 5.10 Selektivní bakteriální dekontaminace (SDD) 81 // 5.11. Prevence a léčba infekce 82 //
6 Polytrauma - časné reakce a komplikace 85 // 6.1 Poúrazový šok 87 // 6.1.1 Typy šoku při polytraumatu 87 // 6.1.2 Traumaticko-hemoragický šok 89 // 6.1.3 Klasifikace hemoragického šoku u dospělých 90 // 6.1.4 Postup // 6.1.5 Individuální taktika volby 93 // 6.1.6 Sledování a monitorování 95 // 6.1.7 Prognóza 96 // 6.2 SIRS, MODS, MOF a sepse 96 // 6.2.1 Syndrom systémové zánětové odpovědi 96 // 6.2.2 Syndrom multiorgánové dysfunkce 97 // 6.2.3 Multiorgánové selhání 98 // 6.2.4 Sepse 100 // 6.3 ARDS - syndrom akutní dechové tísně 107 // 6.3.1 Definice 107 // 6.3.2 Příčiny a výskyt 107 // 6.3.3 Časový průběh 108 // 6.3.4 Závažnost ARDS 109 // 6.3.5 Klinický obraz 109 // 6.3.6 Profylaktická a léčebná opatření 110 // 6.4 Syndrom tukové embólie 112 // 6.4.1 Definice a patofyziologický mechanismus 112 // 6.4.2 Klinický obraz 113 // 6.4.3 Diagnostika 43 // 6.4.4 Terapie 113 // 6.5 Vzácnější komplikace 115 // 6.5.1 Trauma a syndrom ze stlačení a zhmoždění 115 // 6.5.2 Tetanus 116 // 6.5.3 Zasažení bleskem 118 // 6.5.4 Syndrom poranění tlakovou vlnou 119 // 6.5.5 Décollement 120 // 7 Polytrauma v orgánovém pohledu 121 // 7.1 Poranění hlavy 123 // 7.2 Mozkolebeční poranění 123 // 7.2.1 Nové poznatky a zásady diagnostiky a léčby 124 // 7.2.2 Standardní postup 126 // 7.2.3 Dosud ne zcela ověřené postupy 128 // 7.3 Poranění obličejového skeletu 129 // 7.4 Poranění krku 135 // 7.5 Spinální trauma 137 // 7.5.1 Charakteristika 137 // 7.5.2 Příčiny 137 // 7.5.3 Postup 139 // 7.6 Poranění hrudníku 144 // 7.6.1 Charakteristika 144 // 7.6.2 Patofyziologické aspekty 145 // 7.6.3 Diagnostika 147 // 7.6.4 Taktika a postup 148 // 7.6.5 Ošetření jednotlivých poranění hrudníku 151 //
7.7 Poranění břicha, retroperitonea a pánve 162 // 7.7.1 Poranění břicha 162 // 7.7.2 Poranění bránice 164 // 7.7.3 Poranění retroperitonea 165 // 7.7.4 Zlomeniny pánevního kruhu 167 // 7.8 Poranění končetin 167 // 7.9 Specifická poranění 171 // 8 Polytrauma a přidružené choroby a stavy 173 // 8.1 Změna farmakokinetiky 173 // 8.2 Přidružené akutní stavy 174 // 8.2.1 Alkohol 174 // 8.3 Chronické choroby 175 // 8.3.1 Epilepsie a záchvatová onemocnění 175 // 8.3.2 Diabetes mellitus 175 // 8.3.3 „Nepozornost“ 175 // 8.3.4 Srdeční dysrytmie 176 // 8.4 Stárnutí a pokročilý věk 176 // 9 Polytrauma a těhotenství 183 // 9.1 Výskyt a úrazové mechanismy 183 // 9.1.1 Příčiny 183 // 9.2 Rozdíly ve srovnání s netěhotnýmі 183 // 9.3 Prevence polytraumat - dopravních nehod 185 // 9.4 Tupá traumata 185 // 9.4.1 Abrupce placenty 185 // 9.4.2 Krevní ztráta 186 // 9.4.3 Diseminovaná intravaskulární koagulace 186 // 9.4.4 Fetomaternální průnik krve 187 // 9.4.5 Ošetření v přednemocniční neodkladné péči 187 // 9.4.6 Akutní postup v nemocnici 188 // 9.4.7 Úkoly anesteziologa-intenzivisty 189 // 9.4.8 Priority 189 // 9.5 Penetrující poranění 190 // 9.6 Popálení 190 // 9.7 Elektrotrauma 191 // 9.8 Sectio caesarea im moribunda et in mortua 191 // 10 Polytrauma, alkohol a drogy 195 // 10.1 Alkohol 195 // 10.1.1 Akutní ebrieta náhodného konzumenta 195 // 10.1.2 Chronická konzumace alkoholu 196 // 10.2 Drogy - komplexní vliv 197 // 10.3 Specifická rizika a klinické obrazy 198 // 10.3.1 Alkohol - etanol 198 // 10.3.2 Kokain 199 // 10.3.3 Heroin 200 // 10.3.4 Amfetaminy 200 // 10.3.5 Marihuana 201 // 10.3.6 Benzodiazepiny 202 // 10.3.7 LSD-lysergamid 202 // 10.3.8 PCP-psilocybin 202 // 10.3.9 Skopolamin 202 // 10.4 Specifické poznatky a požadavky kladené na intenzivistu 203 // 10.4.1 Halucinogeny a jejich rizika 204 //
11 Polytrauma a smrt 207 // 11.1 Časové rozložení a příčiny smrti 207 // 11.2 Faktor věku poraněného 209 // 11.3 Medicínské aspekty mortality 210 // 11.4 Medicínsko-právní a forenzní hlediska 212 // 12 Anesteziologické aspekty polytraumatu 215 // 12.1 Přednemocniční neodkladná péče 215 // 12.1.1 Volba anestezie 215 // 12.1.2 Postup 217 // 12.2 Akutní péče v nemocnici 218 // 12.2.1 Úkoly anesteziologa 218 // 12.2.2 Postup 218 // 12.3 Stabilizace a optimalizace stavu pacienta z anesteziologického // pohledu 220 // 12.3.1 Základní informace 220 // 12.3.2 Predoperační období 221 // 12.3.3 Premedikace 221 // 12.3.4 Převoz na operační sál 221 // 12.3.5 Postup na přípravně, uložení na operačním sále a stole 222 // 12.3.6 Perioperační sledování a monitorování 222 // 12.4 Volba a vedení anestezie 224 // 12.4.1 Úvod do anestezie 224 // 12.4.2 Vedení anestezie 225 // 12.5 Specifické situace 226 // 12.6 Peroperační přívod tekutin 226 // 12.7 Podávání kardiovaskulárně účinných léků 226 // 12.8 Peroperační komplikace 227 // 12.9 Mors in tabula 228 // 12.10 Časné pooperační období 228 // 12.10.1 Pooperační analgezie 229 // 12.10.2 Specifické požadavky 230 // 13 Pozdní následky polytraumat 233 // 13.1 Axonální polyneuropatie a ICU myopatie 233 // 13.1.1 Axonální polyneuropatie 233 // 13.1.2 ICU myopatie 236 // 13.2 Kritické komplikace tracheální stěny 238 // 13.2.1 Akutní komplikace 238 // 13.2.2 Pozdní komplikace 238 // 13.2.3 Přehled tracheálních komplikací 239 // 13.3 Neuropsychické následky polytraumat 242 // 13.3.1 Organický psychosyndrom 242 // 13.3.2 Globální druhotné poškození mozku 243 // 13.3.3 Perzistentní/permanentní vegetativní stav 246 // 13.4 Dlouhodobé psychogenní následky polytraumat 249 // 13.4.1 Posttraumatická stresová porucha, posttraumatický stresový syndrom 250 //
14 Medicínsko-právní a forenzní aspekty 257 // 14.1 Psychická reakce členů rodiny a blízkých osob 257 // 14.2 Forenzní momenty zaměřené vůči „třetí osobě“ 258 // 14.3 Životní a úrazové pojištění 258 // 14.4 Stížnosti zaměřené vůči zdravotníkům 259 // 14.5 Legislativa 260 // 14.6 Stížnostní agenda 262 // 14.6.1 Hlavní body stížnostní agendy u polytraumat 263 // 14.7 Obvinění z nedbalosti, nesprávného postupu 263 // 14.8 Specifická problematika 264 // 15 Ekonomické aspekty 265 // 15.1 Přínos-náklady, informace-údaje 265 // 15.2 Další hodnocené parametry 267 // 15.3 Rozbor nákladů 267 // 15.4 Akreditace, audity a dotace 269 // 15.5 Účelná a přiměřená péče a úsporná opatření 270 // 15.6 Základní poznatky a požadavky 270 // 16 Zkušenosti z vlastní klinické praxe 273 // Literatura 285 // Rejstřík 297
(OCoLC)53265589
cnb001186339

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC