Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Plzeň : Aleš Čeněk, 2006
246 s. ; 21 cm

ISBN 80-7380-010-1 (brož.)
Bibliografie na s. 233-244, bibliografické odkazy, biografie
Správa veřejná - Česko - studie
Samospráva územní - Česko - studie
000079481
Obsah // Úvod...7 // 1. Teorie veřejné správy I. — vybrané problémy...9 // 1.1 Veřejná správa...9 // 1.2 Samospráva...14 // 1.3 Územní samospráva...16 // 1.4 Vztah místní samosprávy a demokratického politického systému...19 // 2. Teorie veřejné správy II. - vybrané termíny...25 // 2.1 Veřejná správa...25 // 2.2 Druhy správy...26 // 2.3 Právní akty veřejné správy...27 // 2.4 Působnost a pravomoc orgánů veřejné správy...27 // 2.5 Rozdělení veřejné správy...28 // 2.5.1 Státní správa...29 // 2.5.2 Samospráva...30 // 2.6 Struktura veřejné správy na území ČR...34 // 3. Historický vývoj veřejné správy na území České republiky . . 41 // 3.1 Zrod moderní veřejné správy na území dnešní ČR...41 // 3.2 Veřejná správa a komunální politika v konštituční éře Rakouského císařství a Rakousko-uherské monarchie ... 49 // 3.3 Veřejná správa v období První republiky...53 // 3.4 Veřejná, resp. státní správa v době německé okupace...56 // 3.5 Veřejná správa v letech 1945-1989 ... 57 // 4. Reforma veřejné správy...72 // 5. Charakter české územní samosprávy...93 // 5.1 Samostatná působnost aneb co samospráva může...93 // 5.2 Přenesená působnost aneb co samospráva musí...99 // 5.3 Omezení územní samosprávy aneb co samospráva nesmí. . 104 // 5.4 Slabosti územní samosprávy aneb co samospráva neumí . . 109 // 6. Obec...116 // 6.1 Co je obec?...116 // 6.2 Postavení obce...117
// 6.3 Obec, městys, město, statutární město...119 // 6.3.1 Statutární město...120 // 6.3.2 Orgány obce...127 // 6.3.3 Volby do obecních samospráv...130 // 6.3.4 Rozpočet obce...134 // 7. Úřad(y) místní samosprávy...138 // 7.1 Od národního výboru k obecnímu úřadu...138 // 7.2 Úřad obce...140 // 7.3 Vztah samosprávy a obecního úřadu...140 // 7.4 Typy obecních úřadů...142 // 7.4.1 Magistrát...143 // 7.4.2 Ostatní městské a obecní úřady...145 // 7.4.3 Politologický rozměr úřadů místních samospráv . . . 147 // 7.4.4 Tajemník...148 // 7.4.5 Vedoucí odboru...149 // 7.5 Shrnutí...151 // 8. Statutární město-příklad města Plzně...154 // 8.1 Vymezení statutárního města...154 // 8.2 Statut města Plzně...155 // 8.3 Uspořádání systému statutárního města...156 // 8.4.1 Centrální městské orgány...156 // 8.4.2 Městské obvody...169 // 8.5 K plzeňskému federalismu...177 // 8.5.1 Občanství města a symbolika...178 // 8.5.2 Normotvorný proces v Plzni...179 // 9. Kraj...196 // 9.1 Úvod...196 // 9.2 Dělení...196 // 9.3 Reforma veřejné správy a pravomoci krajů...198 // 9.4 Orgány kraje...202 // 9.4.1 Zastupitelstvo kraje...202 // 9.4.2 Rada kraje...205 // 9.4.3 Hejtman...206 // 9.4.4 Náměstci hejtmana...’207 // 9.4.5 Krajský úřad...207 // 9.5 Spolupráce krajů...208 // 9.5.1 Zahraniční spolupráce a zahraniční politika krajů . . 208 // 9.5.2 Domácí spolupráce a asociace krajů...209 // 10. Obce
ve Spolkové republice Rakousko-vybraná témata. . 214 // 10.1 Počet obcí a jejich status...214 // 10.2 Orgány obcí...215 // 10.2.1 Obecní rada...215 // 10.2.2 Obecní představenstvo...215 // 10.2.3 Starosta...216 // 10.3 Volební právo...216 // 10.4 Úlohy obce...217 // 10.5 Hospodaření obcí...219 // 10.6 Zastoupení obcí na vyšších úrovních...225 // 10.6.1 Zastoupení obcí na spolkové úrovni...225 // 10.6.2 Zastoupení obcí na zemské úrovni...227 // 10.6.3 Zastoupení obcí v rámci evropské integrace . . . 227 // 10.7 Komunální ekologická politika v Rakousku...228 // Závěr...231 // Seznam literatury a pramenů...233 // O autorech...245

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC