Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
142 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-247-0214-2 (brož.)
Management v informační společnosti
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, úvod, údaje o autorovi, rejstřík
Bibliografie: s. 136-138
Systémy informační podnikové - příručky
000079552
Úvod 7 // Několik slov z pohledu systémového integrátora 9 // Slovo o autorovi 10 // Seznam zkratek 11 // Část I. Podnik v informační společnosti // 1 Podnikové informační systémy souvisejí s procesem globalizace 14 // 1.1 Globalizace znamená změnu 14 // 1.2 Doba „Newtonů" podnikových informačních systémů je před námi 17 // 2 Podnik v informační společnosti 19 // 2.1 Informační společnost 19 // 2.2 Podnikání v informační společnosti 22 // 2.3 Možnosti adaptace podniků na změny 25 // 3 Klíčová role informace v podniku 31 // 3.1 Informace v dnešním podniku 31 // 3.2 Zdroje informací pro podnikové rozhodování 33 // 3.3 Další důležité rysy informačních systémů 36 // Část II. Informační systém podniku // 4 Informační systém v podniku 40 // 4.1 Hlavní změny v informačních systémech podniků 40 // 4.2 Modely podnikového informačního systému (PIS) 42 // 5 Systém ERP-jádro informačního systému podniku 51 // 5.1 Historie systémů ERP 51 // 5.2 Dekompozice ERP řešení 56 // 5.2.1 Oblasti nasazení ERP 56 // 5.2.2 Funkční pohled na systémy ERP 60 // 5.2.3 Datový pohled na ERP 65 // 5.2.4 Technologický (IT) pohled na ERP 67 // 6 Rozšířený systém ERP 70 // 6.1 Internet hlavním důvodem rozšířeného ERP 70 // 6.2 Řízení vztahů se zákazníky (CRM) 72 // 6.3 Řízení dodavatelského řetězce (SCM) 75 // 6.4 Manažerské informační systémy (MIS) 78 // 6.5 Portály 81 //
7 Metody aplikované v rámci podnikových informačních systémů 83 // 7.1 Důležité metody řízení podniků 83 // 7.2 Metoda MRPII (Manufacturing Resource Planning) 86 // 7.2.1 Materiálové plánování - MRP (Material Requierements Planning) 86 // 7.2.2 Výpočet materiálových potřeb v MRP 87 // 7.2.3 Průběžná doba výroby 90 // 7.2.4 Kapacitní plánování - CRP (Capacity Requirements Planning) 92 // 7.2.5 Nedostatky metody MRPII 94 // 7.3 Metody na bázi teorie omezení (TOC) 94 // 7.3.1 OPT (Optimised Production Technology) 95 // 7.3.2 Základní pravidla DBR (Drum Buffer Rope) 96 // 7.4 Výrobní databáze - základní soubory používané pro fungování MRPII 98 // Část III. Projekt změny informačního systému v podniku // 8 Projekty informačních systémů v podnicích 104 // 8.1 Projektový přístup ? IS/IT v podnicích 104 // 8.2 Etapy projektu IS/IT na příkladu systému typu ERP 106 // 8.2.1 Etapa I - analýza potřeb podniku 106 // 8.2.2 Etapa II - výběr vhodného ERP a jeho dodavatele 108 // 8.2.3 Etapa III - vlastní implementace vybraného ERP 114 // 8.3 Hlavní rysy integrace systému ERP do podniku při jeho zaváděni 117 // 9 Efektivnost implementace projektů IS 119 // 9.1 Efektivnost projektů IS/IT 119 // 9.1.1 Náklady spojené se zavedením IS 120 // 9.1.2 Přínosy spojené se zavedením IS 121 // 9.2 Přístupy a metody podporující efektivní implementaci ERP 122 // 9.2.1 Přístupy k podpoře zlepšování podnikových procesů 122 // 9.2.2 Zlepšování podnikových procesů v průběhu implementace ERP 123 // 9.3 Metoda Critical Chain - cesta zlepšování řízení projektů IS/IT 129 // Závěr - Quo vadis, podnikové IS? 132 // Použitá literatura 136 // Rejstřík 139
(OCoLC)51185527
cnb001112760

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC