Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Grada, 1992

ISBN 80-85424-67-3
000079658
Rekat.
Obsah // 1. Proč stroje nevidí a proč by vidět měly ... 11 // 2. Digitální obraz a jak ho získat ... 21 // 2.1 Základní pojmy ... 21 // 2.2 Digitalizace obrazu ... 25 // 2.3 Vlastnosti digitálního obrazu ... 27 // 2.4 Snímání obrazu ... 36 // 3. Jak reprezentovat údaje o obrazech ... 41 // 3.1 Tradiční obrazové datové struktury ... 43 // 3.2 Hierarchické datové struktury ... 49 // 4. Jak ze špatného obrazu získat lepší ... 53 // 4.1 Bodové jasové transformace ... 54 // 4.2 Geometrické transformace ... 58 // 4.3 Lokální předzpracování, filtrace šumu, detekce hran ... 60 // 4.3.1 Filtrace ... 62 // 4.3.2 Detektory hran a ostření obrazu ... 67 // 4.4 Obnovení obrazu při známé degradaci ... 73 // 4.5 Matematická morfologie ... 76 // 4.5.1 Transformace matematické morfologie ... 76 // 4.5.2 Dilatace a eroze ... 79 // 4.5.3 Otevření a uzavření ... 85 // 4.5.4 Topologické vlastnosti a morfologie, skelet ... 88 // 4.5.5 Podmíněná dilatace a konečná eroze ... 94 // 5. Jak v obraze najít objekty ... 97 // 5.1 Segmentace prahováním ... 98 // 5.2 Segmentace na základě detekce hran ... 103 // 5.2.1 Prahování obrazu hran ... 105 // 5.2.2 Sledování hranice ... 105 // 5.2.3 Heuristické sledování hranice ... 108 // 5.2.4 Vyhledávání hranice pomocí Houghovy transformace ... 114 // 5.2.5 Určení hranice s využitím znalosti její polohy ... 120 // 5.3 Segmentace narůstáním oblastí ... 121 // 5.3.1 Spojování oblastí ... 122 // 5.3.2 Štěpení oblastí ... 127 // 5.3.3 Štěpení a spojování ... 127 // 5.4 Segmentace srovnáváním se vzorem ...130 // 5.4.1 Testování souhlasu s obrazem ... 130 // 5.4.2 Řídicí strategie procesu srovnávání ...131 // 6. K rozpoznání objektů je potřebný jejich popis ...135 // 6.1 Identifikace oblastí ... 136 // 6.2 Reprezentace a popis tvaru vycházející z hranic oblastí ...141 // 6.2.1 Řetězové kódy ... 141 //
6.2.2 Jednoduché geometrické popisy hranice ... 141 // 6.2.3 Popis hranice posloupností segmentů, polygonálni reprezentace ... 142 // 6.3 Reprezentace a popis tvaru vycházející z oblastí obrazu ...144 // 6.3.1 Jednoduché skalární popisy oblastí ... 145 // 6.3.2 Momenty ... 150 // 6.3.3 Konvexní obal ... 152 // 7. Klasifikace jako proces automatického třídění ... 155 // 7.1 Rozpoznávání příznakově popsaných, předmětů ...156 // 7.1.1 Princip činnosti klasifikátoru ...157 // 7.1.2 Nastavení klasifikátoru ... 160 // 7.1.3 Shluková analýza ... 164 // 7.2 Rozpoznávání syntakticky popsaných předmětů ...166 // 7.2.1 Gramatiky a jazyky ... 169 // 7.2.2 Syntaktická analýza - syntaktický klasifikátor ... 171 // 7.2.3 Učení syntaktického klasifikátoru, inference gramatik . . 174 // 8. Jak může stroj vidét ... I77 // 8.1 Řídicí strategie vedoucí k porozumění obrazu ... 179 // 8.1.1 Řízení paralelního a sériového zpracování ... 179 // 8.1.2 Hierarchické řízení ... 180 // 8.1.3 Nehierarchické řízení ... 183 // 8.2 Sémantické metody segmentace a interpretace obrazu ... 186 // 9. Analýza pohybu ... 191 // 9.1 Rozdílové metody analýzy pohybu ... 193 // 9.2 Optický tok ... 196 // 9.2.1 Výpočet optického toku ... 196 // 9.2.2 Využití optického toku pro analýzu pohybu ... 199 // 9.3 Analýza pohybu na základě detekce významných bodů ...203 // 9.3.1 Detekce významných bodů ...204 // 9.3.2 Vzájemná korespondence významných bodů ...204 // 10. Analýza trojrozměrných objektů v obraze ...209 // 10.1 Rozpoznávání třetího rozměru v obrazech ...209 // 10.2 Vstupy úloh 3D počítačového vidění ...211 // 10.3 Teorie 3D počítačového vidění ...214 // 10.4 Vidění na základě modelu ...219 // 10.5 Druhy reprezentací modelů 3D objektů ...221 // 11. Aplikace ...227 //
11.1 Vývojové a jednoúčelové systémy pro zpracování obrazu ... 227 // 11.2 Přehled možných aplikací ...227 // 11.2.1 Dálkový průzkum Země ...228 // 11.2.2 Využívání údajů z meteorologických družic ...230 // 11.2.3 Lékařské aplikace ...230 // 11.2.4 Technická diagnostika ...233 // 11.2.5 Aplikace ve výrobě ...235 // 11.3 Jak připravit úspěšnou aplikaci ...237 // 12. Literatura // 239 // 13. Příloha I - Anglicko-český slovníček termínů počítačového vidění ... 247 // 14. Rejstřík ...249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC