Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1998
262 s.

ISBN 80-7169-446-0 (brož.)
Deprese (psychika) - psychoterapie - příručky
000080296
Obsah // ZÁKLADNÍ POROZUMĚNÍ DEPRESI A JEJÍ LÉČBĚ // 1 Jak diagnostikovat vlastní náladu - první krok v léčbě...13 // 1.1 Co je to deprese...19 // 1.2 Co je to deprese z pohledu kognitivní terapie...21 // 1.2.1 Zaznamenávání denní nálady...23 // 1.2 Beckova posuzovací stupnice deprese...25 // 2 Jak myšlenky působí na náladu a chování...31 // 2.1 Kognitivní terapie a sociální učení...35 // 2.2 Co ovlivňuje naše chování...36 // 2.3 Jak se projevuje deprese...39 // 2.4 Deprese a sociální učení...43 // 3 Průvodce léky proti depresi...51 // 3.1 Co se vlastně v mozku při depresi děje...53 // 3.2 Jak antidepresiva působí ...54 // 3.3 Trvání léčby antidepresivy...57 // 3.4 Mýty a pověry, které brání užívání léků...57 // POMOC PŘI TYPICKÝCH PROBLÉMECH V DEPRESI // 4 Co s myšlenkami, které vedou k depresi...61 // 4.1 Dotazník myšlenek a postojů...68 // 4.2 Automatické myšlenky, vztah k emočním reakcím // a chování...70 // 4.2.1 Úvod k práci s automatickými myšlenkami ...71 // 4.2.2 Krok 1.: Spojení emoční reakce s automatickými myšlenkami...72 // 4.2.3 Krok 2.: Rozpoznání automatických myšlenek...74 // 4.2.4 Krok 3.: Testování platnosti automatických myšlenek ... 75 // 4.2.5 Krok 4.: Racionální odpověď...76 // 4.3 Metoda A-B-C-D...77 // 5 Jak se bránit paralyze vůle...85 // 5.1 Letargický cyklus...93 // 5.2 Nastavení mysli vedoucí k paralýze vůle...94 // 5.3 Techniky k mobilizaci
vůle...98 // 5.3.1 Seznam denní aktivity (SEDÁK)...98 // 5.3.2 Arch proti otálení (APOT) ...100 // 5.3.3 Denní záznam automatických myšlenek (A-B-C-D) ... 101 // 5.3.4 Arch předpovědi příjemnosti (APEPŘ)...103 // 5.3.5 ANTIALE...105 // 5.3.6 Sebeposilovač...106 // 5.3.7 Myšlenky inhibující činnost - myšlenky orientující // k činnosti (MIČ - MOČ) ...107 // 5.3.8 Drobný krok...109 // 5.3.9 Antimělbych...110 // 5.3.10 Odzbrojovací technika...111 // 5.3.11 Přiměřený chlubil (zviditelňovač úspěchu)...112 // 6 Strategie řešení problému...115 // 6.1 Hlavní problémové oblasti ...123 // 6.1.1 Neschopnost relaxovat ...123 // 6.1.2 Nedostatek příjemných aktivit...124 // 6.1.3 Problémy se sebeprosazením...124 // 6.1.4 Nedostatek sociálních dovedností...125 // 6.1.5 Partnerské problémy...125 // 6.1.6 Ostatní problémy vztahující se k depresi...127 // 6.2 Strategie řešení problému...128 // 6.2.1 Určení problému: co chci změnit, co chci řešit...129 // 6.2.2 Konkretizace: jak ve skutečnosti problém vypadá ... 131 // 6.2.3 Sledování v čase: jak to vypadá při delším pozorování. . 135 // 6.2.4 Metoda: jak dosáhnu změny ...137 // 6.2.5 Dílčí kroky: jak krok za krokem měním problémovou // oblast...138 // 6.2.6 Hodnocení a odměny...138 // 6.2.7 Ukončení programu...141 // 6.2.8 Velká odměna: Cosi zasloužím, když jsem to dokázal. . 142 // 7 Strach a úzkost a jak je překonávat...143 // 7.1 Druhy úzkostných
stavů...150 // 7.2 Jak se projevuje úzkost a strach...151 // 7.3 Bludný kmh úzkosti...154 // 7.4 Strategie boje s úzkostí...158 // 7.4.1 Určení problému a cíle...158 // 7.4.2 Konkretizace problému...159 // 7.4.3 Sledování problémového chování v čase...161 // 7.4.4 Metody snižování úzkosti...162 // 7.4.5 Dílčí kroky...167 // 7.4.6 Hodnocení a odměny po dílčích krocích...168 // 7.4.7 Ukončení a velká odměna nakonec...169 // CO JE DOBRÉ NAUČIT SE DO BUDOUCNOSTI // 8 Lepší je být relaxovaný a klidný, než úzkostný a napjatý ... 173 // 8.1 Co je to relaxace...179 // 8.2 Posouzení vlastního napětí a uvolnění...183 // 8.3 Podmínky pro relaxaci ...185 // 8.4 Jogínská relaxace...188 // 8.5 Bensonova metoda ...191 // 8.6 Ostův nácvik aplikované relaxace...193 // 8.7 Obvyklé problémy...196 // 8.8 Zaznamenávání praktického cvičení...197 // 8.9 Uplatnění relaxační procedury ve specifických // situacích...197 // 9 Umění být s partnerem ...201 // 9.1 Automatické myšlenky v partnerském vztahu...211 // 9.1.1 Krok 1.: Spojit emoční reakce s automatickými myšlenkami...212 // 9.1.2 Krok 2.: Rozpoznání automatických myšlenek...215 // 9.1.3 Krok 3.: Testování automatických myšlenek...216 // 9.1.4 Krok 4.: Racionální odpověď...217 // 9.2 Testování vlastního očekávání...217 // 9.3 Přerámování...219 // 9.4 Rodinné mýty...220 // 10 Rozšiřte příjemné aktivity...227 // 10.1 Vztah mezi příjemnými
aktivitami a depresí...231 // 10.2 Lewinsohnův seznam příjemných aktivit...234 // 10.3 Plán zvyšování příjemných aktivit...247 // 10.3.1 Sledování v čase...247 // 10.3.2 Konkretizace - jak to s příjemnými aktivitami u mne vypadá...250 // 10.3.3 Formulace plánu...255 // 10.3.4 Dílčí kroky...257 // 10.3.5 Odměna ...259 // 10.3.6 Hodnocení...260 // Závěr...261

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC