Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.3) Půjčeno:163x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008
145 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7368-522-5 (brož.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ; č. 177/2008
Obsahuje bibliografii na s. 141-144, bibliografické odkazy
000080424
1. CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ A POJETÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI -- 1.1 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI VE VZTAHU K JINÝM POLITIKÁM -- 1.1.1 Politika zaměstnanosti a její vymezení v rámci veřejné politiky -- 1.1.2 Vztah politiky zaměstnanosti a hospodářské politiky -- 1.1.3 Vztah politiky zaměstnanosti a sociální politiky -- 1.1.4 Vztah politiky zaměstnanosti a vzdělávací politiky -- 1.1.5 Vztah politiky zaměstnanosti a regionální politiky -- 2. CÍLE POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI -- 2.1 CÍLE POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI EU A EVROPSKÁ STRATEGIE ZAMĚSTNANOSTI -- 2.2 CÍLE POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ČR -- 2.2.1 Strategické cíle politiky zaměstnanosti v ČR -- 2.2.2 Programové cíle politiky zaměstnanosti v ČR -- 2.2.3 Cíle politiky zaměstnanosti v ČR a Národní plán zaměstnanosti -- 3. NÁSTROJE POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI -- 3.1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA A TYPY NÁSTROJŮ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI -- 3.2 LEGISLATIVNÍ NÁSTROJE POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI -- 3.3 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI -- 3.3.1 Evropský sociální fond -- 3.3.2 Iniciativa Společenství EQUAL -- 3.4 INSTITUCIONÁLNÍ NÁSTROJE POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI -- 3.4.1 Mezinárodní organizace práce -- 3.4.2 Orgány EU v oblasti zaměstnanosti -- 3.4.3 Služba EURES Evropské služby zaměstnanosti -- 3.4.4 Evropský úřad pro výběr personálu -- 4. POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH ZEMÍ EU -- 4.1 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE 4.1.1 Specifika politiky zaměstnanosti v České
republice -- 4.1.2 Legislativní úprava politiky zaměstnanosti v České republice -- 4.1.3 Institucionální zabezpečení politiky zaměstnanosti v České republice -- 4.1.4 Nástroje a opatření politiky zaměstnanosti v České republice -- 4.2 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SLOVENSKÉ REPUBLIKY -- 4.2.1 Specifika politiky zaměstnanosti Slovenské republiky -- 4.2.2 Legislativní úprava politiky zaměstnanosti Slovenské republiky -- 4.2.3 Nástroje a opatření politiky zaměstnanosti Slovenské republiky -- 4.3 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI V RAKOUSKU -- 4.3.1 Specifika politiky zaměstnanosti v Rakousku -- 4.3.2 Legislativní úprava politiky zaměstnanosti v Rakousku -- 4.3.3 Nástroje a opatření politiky zaměstnanosti v Rakousku -- 4.4 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI VE VELKÉ BRITÁNII -- 4.4.1 Specifika politiky zaměstnanosti ve Velké Británii -- 4.4.2 Legislativní úprava politiky zaměstnanosti ve Velké Británii -- 4.4.3 Nástroje a opatření politiky zaměstnanosti ve Velké Británii -- 4.5 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI V DÁNSKU -- 4.5.1 Legislativní úprava politiky zaměstnanosti v Dánsku -- 4.5.2 Nástroje a opatření politiky zaměstnanosti v Dánsku -- 4.6 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI V NIZOZEMÍ -- 4.6.1 Specifika politiky zaměstnanosti v Nizozemí -- 4.6.2 Institucionální zabezpečení politiky zaměstnanosti v Nizozemí -- 4.7 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI VE FINSKU -- 4.7.1 Charakteristika a situace na trhu práce ve Finsku -- 4.7.2 Politika zaměstnanosti a aktivní
politika trhu práce ve Finsku -- 5 SROVNÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH ZEMÍ EU S ČESKOU REPUBLIKOU -- 5.1 SROVNÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V RAKOUSKU A ČESKÉ REPUBLICE -- 5.2 SROVNÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI VE VELKÉ BRITÁNII A ČESKÉ REPUBLICE -- 5.3 SROVNÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI VE FINSKU A ČESKÉ REPUBLICE -- 6 FINANCOVÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI -- 6.1 FINANČNÍ PODPORA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU -- 6.1.1 Evropský sociální fond a jeho využití v České republice v letech 2004-2006 -- 6.1.2 Evropský sociální fond a jeho využití v České republice v letech 2007-2013

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC