Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.06.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ekopress, 1999
398 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-86119-17-3 (váz.)
Další názvový údaj z obálky: pojišťovnictví a finance, životní pojištění, penzijní pojištění, neživotní pojištění, zajištění a solventnost pojišťoven
Obsahuje tabulky, grafy, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 377-384
Matematika pojistná - příručky
000080425
OBSAH // ČÁST I.: POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE // 1. KAPITOLA // ÚVOD ...13 // 2. KAPITOLA // POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA PROTI RIZIKŮM ...15 // 2.1 Pojistné riziko ...15 // 2.2 Základní pojmy a údaje ...19 // 2.3 Životní pojištění ...23 // 2.3.1 Členění životního pojištění ...23 // 2.3.2 Základní pojmy životního pojištění ...24 // 2.4 Neživotní pojištění ...31 // 2.4.1 Členění neživotního pojištění ...31 // 2.4.1.1 Majetkové pojištění (věcné pojištění) ...31 // 2.4.1.2 Pojištění odpovědnosti za škody ...36 // 2.4.1.3 Úrazové pojištění ...37 // 2.4.1.4 Soukromé zdravotní pojištění ...38 // 2.4.2 Základní pojmy neživotního pojištění ...39 // 2.5 Sociální pojištění ...43 // 2.6 Marketing v pojišťovnictví ...45 // 3. KAPITOLA // FINANČNÍ MATEMATIKA V POJIŠTĚNÍ: INVESTIČNÍ PRAXE ...47 // 3.1 Aktiva a pasiva pojišťovny ...47 // 3.1.1 Finanční toky v pojišťovně ...48 // 3.1.2 Rozvaha pojišťovny ...51 // 3.2 Depozita u bank ...54 // 3.3 Dluhopisy ...58 // 3.3.1 Bezkuponové dluhopisy ...59 // 3.3.2 Kuponové dluhopisy ...62 // 3.3.3 Výnosová křivka a durace dluhopisu ...64 // 3.4 Akcie ...66 // 3.5 Indexy cenných papírů ...68 // 3.6 Investiční řízení v pojišťovně ...69 // 3.6.1 Diverzifikace investičního portfolia ...69 // 3.6.2 Měření výkonnosti investičního portfolia ...71 // 3.6.3 Sladění aktiv a pasiv ...74 // 4. KAPITOLA // FINANČNÍ MATEMATIKA V POJIŠTĚNÍ: TEORETICKÉ // ZÁKLADY ...77 // 4.1 Spojité úročení ...77 // 4.2 Hodnoty důchodů ...79 // ČÁST II.: ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ // 5. KAPITOLA // MODELOVÁNÍ ÚMRTNOSTI ...89 // 5.1 Délka života ...89 // 5.2 Intenzita úmrtnosti ...92 // 5.2.1 Zákony úmrtnosti ...94 // 5.2.2 Področní pravděpodobnosti úmrtí a dožití ...97 // 5.3 Celočíselná délka života ...99 // 5.4 Různé příčiny výstupů z pojistného kmene ...100 //
6. KAPITOLA // ÚMRTNOSTNÍ TABULKY ...103 // 6.1 Popis úmrtnostní tabulky ...103 // 6.1.1 Počty dožívajících a zemřelých ...108 // 6.1.2 Další funkce v úmrtnostní tabulce ...111 // 6.2 Praktický pohled na úmrtnostní tabulky a jejich pojistné aplikace 113 // 6.3 Konstrukce úmrtnostních tabulek ...119 // 6.3.1 Odhad pravděpodobností úmrtí ...119 // 6.3.2 Vyrovnávání úmrtnostních tabulek ...122 // 6.3.3 Intervaly spolehlivosti v úmrtnostních tabulkách ...125 // 6.4 Příklad konstrukce generačních úmrtnostních tabulek pro // důchodové pojištění a penzijní připojištění ...127 // 7. KAPITOLA // ZÁKLADNÍ DRUHY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A JEJICH // OCENĚNÍ ...139 // 7.1 Princip ekvivalence ...139 // 7.1.1 Počáteční hodnota pojištění ...142 // 7.1.2 Přístup pomocí střední hodnoty náhodné veličiny ...143 // 7.1.3 Přístup pomocí komutačních čísel ...145 // 7.2 Kapitálová životní pojištění ...152 // 7.2.1 Pojištění pro případ dožití ...152 // 7.2.2 Pojištění pro případ smrti ...154 // 7.2.3 Dočasné pojištění pro případ smrti ... 155 // 7.2.4 Smíšené pojištění ...158 // 7.2.5 Pojištění s pevnou dobou výplaty ...161 // 7.3 Důchodová pojištění ...161 // 7.3.1 Pojištění doživotního důchodu ...162 // 7.3.2 Pojištění dočasného důchodu ...167 // 7.3.3 Področní důchody ...173 // 7.4 Spojitý přístup k produktům životního pojištění ...175 // 7.5 Produkty životního pojištění s proměnným pojistným plněním ...177 // 7.6 Shrnutí vzorců ...179 // 8. KAPITOLA // KALKULACE POJISTNÉHO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ ...183 // 8.1 Běžné nett opoj istné ...183 // 8.2 Bruttopojistné ...187 // 8.2.1 Klasický přístup ke správním nákladům ...188 // 8.2.2 Správní náklady v bruttopojistném jako finanční toky ...194 // 8.3 Výhrada vrácení pojistného ...196 //
9. KAPITOLA // ZDRAVOTNÍ ASPEKTY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ...199 // 9.1 Lékařský underwriting ...199 // 9.2 Pojištění vážných onemocnění ...204 // 9.3 Úrazové a invalidní pojištění ...212 // 9.4 Soukromé zdravotní pojištění ...217 // 10. KAPITOLA // POJIŠTĚNÍ VÍCE ŽIVOTŮ A SKUPINOVÉ POJIŠTĚNÍ ...221 // 10.1 Pojištění více životů ...221 // 10.2 Skupinové pojištění ...224 // 11. KAPITOLA // REZERVA POJISTNÉHO ŽIVOTNÍCH POJIŠTĚNÍ ...227 // 11.1 Nutnost tvorby rezervy pojistného životních pojištění ...228 // 11.2 Nettorezerva ...233 // 11.3 Ukládací a riziková část pojistného ...240 // 11.4 Bruttorezerva ... 244 // 11.4.1 Klasický přístup k bruttorezervě ...244 // 11.4.2 Správní náklady v bruttorezervě jako finanční toky ...249 // 12. KAPITOLA // VÝPOČTY ZALOŽENÉ NA REZERVĚ POJISTNÉHO ŽIVOTNÍCH POJIŠTĚNÍ ...251 // 12.1 Odbytné ...251 // 12.2 Redukce při neplacení běžného pojistného ...252 // 12.3 Změny v pojistných hodnotách ...254 // 12.3.1 Zvyšování běžného pojistného ...254 // 12.3.2 Zvýšení pojistné částky nebo důchodu ...255 // 12.4 Podíl na zisku ...259 // 13. KAPITOLA // MODERNÍ POSTUPY A PRODUKTY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ...265 // 13.1 Profit testing a implicitní hodnota životní pojišťovny ...265 // 13.2 Flexibilní produkty životního pojištění ...271 // 13.3 Investiční životní pojištění ...273 // ČÁST III.: PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ // 14. KAPITOLA // PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ ...285 // 14.1 Příspěvkově a dávkově definované penzijní plány ...285 // 14.2 Financování penzijního pojištění ...289 // ČÁST IV.: NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ // 15. KAPITOLA // TARIFNÍ SKUPINY A ZÁKLADNÍ UKAZATELE V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ ...299 // 15.1 Vymezení tarifních skupin v neživotním pojištění ...299 //
15.1 Vymezení tarifních skupin v neživotním pojištění ...299 // 15.2 Základní statistické podklady a ukazatele v neživotním pojištění 303 // 16. KAPITOLA // KALKULACE POJISTNÉHO V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ ...307 // 16.1 Obecný vzorec nettopojistného ...307 // 16.2 Škodní tabulka a výlukový řád ze škodního stavu ...309 // 16.3 Nettopojistné pro různé formy pojištění ...312 // 16.3.1 Pojištění na pojistnou částku ...316 // 16.3.2 Škodové pojištění ...316 // 16.3.3 Spoluúčast ...319 // 16.4 Nettopojistné pro víceletá pojištění ...321 // 16.5 Praktický příklad pro stanovení nettopojistného ...323 // 16.6 Bruttopojistné ...326 // 16.6.1 Bezpečnostní přirážka ...327 // 16.6.2 Správní náklady a kalkulovaný zisk ...331 // 17. KAPITOLA // POJISTNÉ REZERVY V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ ...333 // 17.1 Trojúhelníková schémata ...334 // 17.1.1 Stupňové metody ...334 // 17.1.2 Separační metody ...337 // 17.2 Rezerva na vyrovnávání mimořádných rizik ...337 // 18. KAPITOLA // MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 339 // 18.1 Modely počtu pojistných nároků ...339 // 18.2 Modely výše škod ...345 // 18.3 Složené pojistné modely ...348 // 18.4 Pojistné modely v čase ...349 // 18.5 Pravděpodobnost ruinování ...351 // 18.6 Systémy bonus-malus ...352 // ČÁST V.: ZAJIŠTĚNÍ A SOLVENTNOST POJIŠŤOVEN // 19. KAPITOLA // ZAJIŠTĚNÍ ...359 // 19.1 Důvody zajištění ...359 // 19.2 Proporcionální zajištění ...361 // 19.3 Neproporcionální zajištění ...367 // 20. KAPITOLA // SOLVENTNOST POJIŠŤOVEN ...371 // LITERATURA ...377 // REJSTŘÍK ...385
(OCoLC)42616599
cnb000661729

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC