Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Brno : Doplněk, 2005
1021 s.

objednat
ISBN 80-7239-178-X (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstříky
Strany politické - dějiny - Česko - r. 1861-1938 - přehledy
000080559
Úvodem (Jiří Malíř - Pavel Marek) ...11 // I. díl 1861-1938 // POLITICKÉ STRANY V LETECH 1861-1918 // 1. Jiří Malíř: Systém politických stran v českých zemích do roku 1918 ...17 // 2. Jiří Georgiev: Strana konzervativního velkostatku ...59 // 3. Luboš Velek: Strana ústavověrného velkostatku ...87 // 4. Pavel Cibulka: Národní strana ...109 // 5. Jiří Malíř: Národní strana svobodomyslná v Čechách a Lidová strana (pokroková) na Moravě ...139 // 6. Jiří Malíř: Moravská strana lidová ...201 // 7. Jiří Kořalka: Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická ...213 // 8. Pavel Marek: Český anarchismus ...241 // 9. Pavel Marek: Český politický katolicismus a katolické strany ...255 // 10. Martin Kučera: Pokrokáři ...313 // II. Jiří Malíř: Pokrokové hnutí na Moravě ...341 // 12. Martin Kučera: KsaWsté ...373 // 13. Josef Hama: Česká strana národně sociální ...395 // 14. Jaroslav Rokoský: Agrární strana ...413 // 15. Pavel Marek: Politické strany českého živnostnictva ...443 // 16. Jaroslav Šebek: Německé politické strany ...467 // 17. Dan Gawrecki: Polské politické strany ...495 // 18. Milan Podrimavský: Slovenská národná strana ...511 // POLITICKÉ STRANY V LETECH 1918-1938 // 19. Josef Hama: Stranickopolitický systém v Československu v letech 1918-1938 ...535 // 20. Josef Harna: Republikánská strana ...553 // 21. Zdeněk Sládek: Československá
národní demokracie ...593 // 22. Tomáš Dvořák: Národní strana práce (1925-1930) ...617 // 23. Jaromír Pavlíček: Český fašismus ...629 // 24. Miloš Trapl: Československá strana lidová ...655 // 25. Jan Kuklík: Československá sociálně demokratická strana dělnická ...683 // 26. Pavel Marek: Komunistická strana Československa ...711 // 27. Pavel Marek: Čeští anarchokomunisté ...747 // 28. Josef Harna: Český národní socialismus ...763 // 29. Libor Vykoupil: Národní liga ...781 // 30. Pavel Marek: Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská ...793 // 31. Jaroslava Roguľová: Slovenská národná strana ...821 // 32. Alena Bartlová: Hlinková slovenská ľudová strana ...833 // 33. Jaroslav Šebek: Politické strany německé menšiny ...861 // 34. Pavel Marek: Sudetoněmecká strana ...893 // 35. Ondrej Pöss: Politické strany karpatských Nemcov ...913 // 36. Pavel Marek: Politické strany maďarské menšiny ...925 // 37. Dan Gawrecki: Politické strany polské menšiny ...943 // 38. Markéta Němcová: Strany rusínské menšiny ...957 // 39. Marie Crhová: Politické strany a politika židovské menšiny ...965 // Rejstřík politických stran a hnutí (I. díl) ...987 // Jmenný rejstřík (I. díl) ...999

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC