Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.6) Půjčeno:48x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2003
451 s. ; 21 cm

ISBN 80-86429-20-2 (váz.)
Studijní texty (Sociologické nakladatelství) ; 29
angličtina, francouzština, němčina, polština
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000080624
Gbsah // Miroslav Hroch // Úvodem k čítance textů o nacionalismu ... 9 // Ernest Renan // Co je to národ? ... 24 // (přeložila M. Č.) // Otto Bauer // Národnostní otázka a sociální demokracie... 36 // (přeložila A. B.) // Friedrich Meinecke // Obecně o národu, národním státu a světoobčanství 46 // (přeložila A. B.) // Karl W. Deutsch // Růst národů: některé opakující se vzorce politické a sociální integrace ... 54 // (přeložila J. O.) // Eugen Lemberg // K psychologii nacionalismu ... 71 // (přeložil P. Š.) // Hans Kohn // Nacionalismus ... 87 // (přeložila J. O.) // Elie Kedourie // Nacionalismus ... 100 // (přeložila J. O.) // Eric Hobsbawm // Několik úvah o nacionalismu ... 109 // (přeložila J. O.) // 5 // Gale Stokes // Poznávání a funkce nacionalismu ... 125 // (přeložila J. O.) // Tom Nairn // Moderní Janus ... 143 // (přeložila J. O.) // Walker Connor // Národ je národ, národ je stát, národ je etnická // skupina, národ je... 154 // (přeložila J. O.) // John A. Armstrong // Pokus o typologii vzniku národů ... 174 // (přeložila A. G.) // Józef Chlebowczyk // O právu na existenci malých a mladých národů ... 188 // (přeložil Ji. O.) // Raymond Grew // Konstrukce národní identity ...203 // (přeložila J. O.) // Étienne Balibar // Národ jako forma: dějiny a ideologie ... 217 // (přeložila M. Č.) // Benedict Anderson // Pomyslná společenství ... 239 // (přeložila J. O.) // Anthony D. Smith
// Etnický základ národní identity ... 270 // (přeložila J. O.) // Hedva Ben-Israel // Nacionalismus v historické perspektivě ... 297 // (přeložila J. O.) // John Breuilly // Přístupy k nacionalismu ... 317 // (přeložila J. O.) // 6 // Otto Dann // Utváření národa v novověké Evropě ... 349 // (přeložil P. Š.) // Shmuel Noah Eisenstadt, Bernhard Giesen // Konstrukce kolektivní identity ... 361 // (přeložila J. O.) // Rogers Brubaker // Přehodnocení národní identity, národ jako institucionalizovaná forma, praktická kategorie, nahodilá událost ... 375 // (přeložila]. O.) // Paul James // Náměty pro teorii národa ... 386 // (přeložila J. O.) // Ernest Gellner // Nacionalismus ... 403 // (přeložila J. O.) // Mapek Waldenberg // Terminologie. Národ, národnostní menšiny, národní otázky, národní ideologie ... 418 // (přeložil Ji. O.) // Zdroje, copyrighty a poděkování ... 445 // sorces, copyrights and Acknowledgments // Autoři textů... 449 // A. B. = Alena Bakešová, M. Č. = Marie Černá, A. G. = Adela Gjuričová, J. O. = Jana Ogrocká, Ji. O. = Jiří Ogrocký, P. Š. = Petr Šafařík // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC