Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.8) Půjčeno:53x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Torst, 2002
589 s. : il.

objednat
ISBN 80-7215-171-1 (váz.)
Obsahuje ilustrace, rejstříky, poznámky, údaje o autorech
Literatura česká - stol. 20. - stati
Poetika - stati
000080955
OBSAH // 7/ HLÁSKOVÁ INSTRUMENTACE (Miroslav Červenka) // 9/ Instrumentace v rámci zvukové vrstvy literárního díla 14/ Substance hláskových konfiguraci. Potíže a pochybnosti 20/ Textové opory platnosti konfigurací // 27/ Hlásková instrumentace a význam I: napětí mezi instrumentací a významovou koherencí textu 31/ Hlásková instrumentace a význam II: iniciace neuzuálnich spojení; // hláskové složení textu; .význam" hlásek 36/ Hlásková instrumentace a význam III: hláskové konfigurace 41/ Typologie instrumentací // 55/ VOLNÝ VERŠ V PROMĚNÁCH BÁSNICKÉHO DÍLA DVACÁTÉHO STOLETÍ (MiroslavČervenka) // 57/ Princip volného verše // 69/ Volný verš symbolismu a dekadence // 111/ Básníci kolem Almanachu na rok 1914; proletářská poezie 90/ Volný verš avantgardy a jejích současníků 102/ Volný verš let čtyřicátých a padesátých: Skupina 42 a její současníci. // Holan. Zahradniček 114/ Volný verš od let šedesátých // 127/ DEKANONIZACE RÝMU (MiroslavČervenka) // 163/ RYTMIČNOST V PRÓZE / Vančurovy Obrazy z dějin národa českého (Milan Jankovič) // 165/ Úvodni poznámka // 168/ Rytmičnost jako dynamizující složka smyslu Vančurových Obrazů Stará vlast / Kronika a „uchvácené vyprávění" / Rejstříky řeči / // Básnivá epičnost / Předivo vyprávění // 205/ ROLE INTONACE V RYTMICKÉ A VÝZNAMOVÉ VÝSTAVBĚ PRÓZY/ // Čapkův Hordubal (Milan Jankovič) // 207/ Hledání přístupu 219/ Pozorování
textu // 233/ OBRAZNÉ POJMENOVÁNÍ, OBRAZNÉ VYJADŘOVÁNÍ, // BÁSNICKÝ OBRAZ / Pokus o teoretické uchopení (Marie Kubínová) // 235/ Smysl obraznosti // 238/ Metafora a metonymie: dva tropy a dva principy 246/ К sémantické struktuře obrazného vyjádřeni 259/ Metafora a přirovnání 266/ Metafora a symbol // 277/ CESTY BÁSNICKÉ OBRAZNOSTI (Marie Kubínová) // 279/ Obraznost na přelomu // 292/ Neobrazné vyjádření a další mody věcnosti // 306/ Obrazná ekvivalence v enumerativních kontextech // 324/ Obraznost jako přetváření a prostupování světů // 377/ VIZUÁLNÍ ASPEKTY BÁSNICKÉHO DÍLA (Marie Langerová) // ЗВ6/ Grafismus a perspektiva // Stopa písma / Teigova myšlenka-obraz / Skvrna a písmeno / Stavba a pohyb 433/ Kolorismus // Barevné knihy Jiřího Ortena 450/ Básně-obrazy 468/ Básně-objekty // 475/ VARIACE A POHYB MEZI TEXTY (Marie Langerová) // 480/ Písmenková polévka / Schéma, výskok a obměna pořadí (permutace) / // Hledání přítomného času / Kontrast, vějíř a redukce / Hlasy / Aluze a citát 529/ Básnická koláž 537/ Automatický text // 551/ SEZNAM OBRÁZKŮ // 553/ REJSTŘÍK JMENNÝ // 566/ REJSTŘÍK VĚCNÝ A TEMATICKÝ // 585/ POZNÁMKA KE GRAFICKÉ ÚPRAVĚ A BIBLIOGRAFII // 586/ EDIČNÍ POZNÁMKA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC