Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Vyd. 3., uprav. a dopl.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSR, 2002
91 s.

ISBN 80-86552-32-2 (brož.)
Zaměstnanost - předpisy právní - Česko - texty
000081014
OBSAH // Úvod // Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti // Zákon č. 9/1991 Sb., // o zamestnanosti a působnosti orgánu České republiky na úseku zamestnanosti // Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců // Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací // Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 399/1992 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program // Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností // Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 242/2002 Sb., o bližších podmínkách poskytování příspěvku zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností z celkového počtu svých zaměstnanců a vyúčtování tohoto příspěvku // Zákon č. 118/2000 Sb., // o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů // Nařízení vlády č. 103/2002 Sb., // o hmotné podpoře na vytváření
nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC