Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 6., upravené a doplněné
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2006
168 s.

ISBN 80-86878-36-8 (brož.)
Zaměstnanost - předpisy právní - Česko - texty
000081055
OBSAH // Úvod // Novely zákona č. 435/2004 Sb., o zamestnanosti // Zákon č. 435/2004 Sb., o zamestnanosti, ve zněni pozdějších predpisu // Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zák. č. 507/2005 Sb. // Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců // Výňatek ze zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů // Zákon č. 118/2000 Sb., // o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 436/2004 Sb. a zák. č. 73/2006 Sb. // Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., // o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb. a nařízení vlády č. 338/2006 Sb. // Vyhláška č. 524/2004 Sb., // o akreditaci zařízeni k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC