Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.6) Půjčeno:28x 
BK
Kniha pro děti, mládež
Příručka
Vyd. 2., rozšířené, V nakladatelství Fortuna 1.
Praha : Fortuna, 1999
383 s.

objednat
ISBN 80-7168-679-4 (brož.)
ISBN 80-7168-913-0 (dotisk, váz.)
Čeština - pravopis - pravidla
000081137
PRAVOPISNÁ PRAVIDLA ...9 // Seznam zkratek ...10 // Označování hlásek písmeny ...11 // Označování hlásek v slovech domácích ...11 // A. Písmena i (í) a y (ý) ...11 // 1. a) po písmenech h, ch, k, r ...11 // b) y (ý) po písmenech d, l, n ...11 // 2. a) po písmenech i, $, c, ř, j ...11 // b) i (í) po písmenech d, 1, n ...11 // 3. po písmenech b, f, I, m, p, s, v, z ...12 // 1. v kořenech slov domácích ...12 // 2. v předponě vy, vý- ...14 // 3. přípony s y (ý) a i (í) ...14 // 4. v koncovkách podstatných a přídavných jmen ...14 // 5. v příčestích a tvarech přídavných jmen v platnosti přísudku, // resp. doplňku ...15 // B. Písmeno ě ...18 // C. Měkké souhlásky ď, ť, ň ...19 // D. Souhlásky párové ...19 // E. Skupiny souhlásek ...19 // I. Skupiny beze změny ...19 // 1. v kořenech slov ...19 // 2. při ohýbání ...20 // 3. při odvozování ...20 // 4. při skládání ...20 // II. Změny v souhláskových skupinách při odvozování příponami ...20 // Předložky a předpony s a z ...22 // Předložky s a z ...22 // 1. Se 7. pádem ...22 // 2. S 2. pádem ...22 // 3. Se 4. pádem ...22 // Předpony .v-a z- ...22 // A. U sloves a slov od nich odvozených ...22 // I. Psaní předpon podle významu ...22 // 1. Předpona s- (se-) ...22 // 2. Předpona (ze-) ...23 // U. Dvojice slov rozlišených předponou s- a z- ...24 // B. U příslovcí ...26 // Délku samohlásek v domácích slovech ...26 // A. Označování délky samohlásek ...26 // B. Střídání krátkých a dlouhých samohlásek ...27 // BA. Střídání při tvoření slov ...27 // I. Podstatná jména ...27 // II. Přídavná jména ...28 // III. Slovesa ...28 // BB. Střídání v různých tvarech téhož slova ...28 // Psaní slov přejatých ...29 // A. Slova obecná ...29 // I. Slova psaná pravopisem původním ...29 //
II. Slova pravopisně počeštěná ...29 // 1. psaní původních skupin ae, ai, oe apod ...29 // 2. c vyslovované jako |k] ...30 // 3. původní skupina th ...30 // 4. písmena původně zdvojená ...30 // 5. psaní s a z ...30 // 6. označování délky samohlásek ...31 // 7. jiné úpravy ...33 // Prvky cizosti při počeštěném psaní ...33 // B. Vlastní jména ...34 // I. Jména osobní ...34 // II. Jména zeměpisná ...34 // Zkratky a značky ...35 // Psaní velkých písmen ...38 // A. Ve vlastních jménech a ve jménech užívaných jako vlastní ...38 // I. Podstata vlastních jmen ...38 // II. Pravidla o psaní velkých písmen u vlastních jmen ...40 // 1. v jednoslovných vlastních jménech ...40 // 2. v souslovných vlastních jménech ...40 // 3. v souslovných vlastních jménech pro osídlená místa ...40 // 4. s obecným jménem druhovým ...41 // III. Typy vlastních jmen podle pojmenované skutečnosti ...42 // 1. jména živých bytostí ...42 // 2. jména hvězdářská a zeměpisná ...43 // 3. oficiální jména významnějších institucí, organizací ...45 // 4. jména dokumentů, jména výtvorů slovesných, výtvarných apod ...47 // 5. jména některých výrobku, plodů a rostlin ...48 // 6. označení významných událostí a období ...48 // 7. jména vyznamenání a cen ...491 // B. K vyjádření zvláštního vztahu k osobě nebo věci ...49 // C. Na začátku větných celků ...50 // D. V ustálených zkratkách, značkách a zkratkových slovech ...50 // Hranice slov v písmu ...51 // Psaní spřežek ...51 // 1. Příslovečné spřežky ...51 // 2. Jiné spřežky ...51 // Spojovací čárka (spojovník) ...52 // I. Podstatná jména ...52 // II. Složená přídavná jména ...53 // III. Spojka -li ...53 // IV. Dělení slov ...54 // Členící znaménka ...55 // Tečka ...55 // Čárka ...56 // A. Čárka v souvětí ...56 // B. Čárka ve větě jednoduché ...59 //
I. Složky několikanásobného větného členu ...59 // II. Větné členy i jiné výrazy volně připojené nebo do věty vložené ...60 // Středník ...63 // Otazník ...64 // Vykřičník ...64 // Dvojtečka ...65 // Uvozovky ...66 // Pomlčka ...67 // Tři tečky ...68 // Závorky ...69 // PRAVOPISNÝ SLOVNÍK ...71 // DODATEK ke školnímu vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1993 ...381 //
(OCoLC)62934589
cnb000770723

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC