Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.08.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:36x 
BK
Smlouvy
1. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999
175 s. : il. ; 16 cm

objednat
ISBN 80-7182-076-8 (brož.)
angličtina
Převážně přeloženo z angličtiny
Obsahuje fotografie, tabulky, grafy, předmluvu
Bibligrafie: s. 170-175
Práva dětí - příručky
000081266
I. Práva dítěte a jejich vývoj ...10 // 1. Charakteristika Úmluvy o právech dítěte ...10 // 1.1 Úvod ... 10 // 1.2 Základní principy Úmluvy ...12 // 1.3 Klasifikace práv v Úmluvě ...13 // 1.4 Výbor pro práva dítěte. ...15 // 1.5 Uskutečňování závazků Úmluvy ...16 // 1.6 Podpis, ratifikace, // přistoupení a účinnost Úmluvy ...20 // 1.7 Úmluva, nebo smlouva? ...21 // 2. Členění Úmluvy o právech dítěte ...22 // 2.1 Obecné principy ...22 // 2.2 Hmotná ustanovení ...23 // 2.2.1 Občanská práva a svobody ...23 // 2.2.2 Rodinné prostředí a vedení dítěte ...24 // 2.2.3 Základní zdravotní a sociální péče o dítě 25 // 2.2.4 Výchova a vzdělávání, volný čas a rekreace ... 25 // 2.2.5 Zvláštní ochranná opatření ...26 // 2.3 Uskutečňování a monitoring ...28 // 2.4 Výzva ...28 // 3. Obsah Úmluvy a neoficiální názvy // jednotlivých článků ...29 // 4. Historický vývoj práv dítěte ...30 // 5. Ústavněprávní a mezinárodněprávní ochrana dětí // a rodiny ...36 // 6. Filosofické základy práv dítěte ...38 // 7. Dětský fond OSN - UNICEF ...39 // H.Úmluva o právech dítěte s neoficiálním shrnutím ... 43 // Část I. Ustanovení hmotná ...47 // Část II. Uskutečňování a monitoring ...88 // Část III. Závěrečná ustanovení ...93 // III. Některé další dokumenty // vztahující se к právům dítěte ...97 // A. Světová deklarace o přežití, ochraně a rozvoji dětí ... 99 // B. Cíle v zájmu dětí a jejich rozvoje v 90. letech 20. století ...105 // C. Poslání UNICEF ...110 // D. Dílčí práva a povinnosti dítěte v ČR ...111 //
IV. Rodina a základy rodinného práva ...113 // 1. Rodina ...113 // 1.1 Reprodukční funkce rodiny // a demografické ukazatele ...114 // 1.2 Kulturní a hodnotová funkce rodiny ...125 // 2. Sociální zabezpečení rodiny ... 130 // 2.1 Formy sociálního zabezpečení rodiny v ČR ... 134 // 3. Základy rodinného práva ...138 // 3.1 Vztahy mezi manžely ...139 // 3.1.1 Rozvod manželství ...142 // 3.1.2 Rozvod manželství s nezletilými dětmi 146 // 3.2. Vztahy mezi rodiči a dětmi ...147 // 3.2.1 Rodičovská zodpovědnost ...148 // 3.2.2 Práva a povinnosti dětí vůči rodičům 150 // 3.3 Vztahy náhradní rodinné výchovy ...151 // 3.3.1 Osvojení ...151 // 3.3.2 Pěstounská péče ...153 // 3.3.3 Svěření dítěte do výchovy jiného občana // než rodiče ... 154 // 4. Sociálně právní ochrana dětí ...155 // 4.1 Poručenství a opatrovnictví ...160 // 5. Trestněprávní ochrana dětí a mládeže v ČR ...162 // V. Literatura ...170 // Přehled uvedených grafů a tabulek // 1. Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči ...65 // 2. Základní školy podle postupných ročníků ...71 // 3. Gymnázia ...72 // 4. Vysoké školy ...73 // 5. Obyvatelstvo ČR podle národnosti // a hlavních věkových skupin ...77 // 6. Děti, žáci a studenti podle národnosti ...78 // 7. Zemřelí kojenci podle stáří ...107 // 8. Dílčí práva a povinnosti dítěte v ČR ...111-112 // 9. Očekávaná střední délka života ...116 // 10. Věkové složení obyvatelstva ...117 // 11. Střední délka života ...118 // 12. Přirozený přírůstek/úbytek obyvatelstva ...118 // 13. Dětská úmrtnost ...119 // 14. Přírůstek/úbytek obyvatelstva ...119 // 15. Přirozený pohyb obyvatelstva ...120-121 // 16. Střední délka života a struktura úmrtnosti // podle příčin ...122 // 17. Kojenecká úmrtnost a úhrnná plodnost ...123 //
18. Odhad populačního vývoje ČR do r. 2020 ... 124 // 19. Ohrožené rodiny - rizikové oblasti a možné formy sociální pomoci ...127-129 // 20. Dávky státní sociální podpory ...133 // 21. Společenská pomoc rodinám s dětmi ...137 // 22. První sňatky podle věku ženicha a nevěsty ...140 // 23. Rozvody podle počtu nezletilých dětí ...143 // 24. Rozvody podle věku a délky trvání manželství ...144-145 // 25. Počty ročně osvojených dětí v ČR ...152 // 26. Počty dětí umístěných do pěstounské péče v ČR ... 153 // 27. Počty dětí svěřených do péče jiných občanů než rodičů. 154 // 28. Dětské domovy, diagnostické a výchovné ústavy ... 157 // 29. Místa v zařízeních sociální péče ...158 // 30. Státní zdravotnická zařízení ...159 // 31. Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních 164-166 // 32. Trestné činy a prečiny odsouzených soudy ...167 // 33. Trestné činy a prečiny u mladistvých odsouzených soudy ...168 // 34. Kým jsou děti zneužívány ...169
(OCoLC)84973337
cnb000694557

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC