Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:38x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1999
158 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-555-6 (brož.)
Právo pro každého
Obsahuje tabulky
Vězeňství - Česko - příručky
Vězni - právo - příručky
000081269
1. Úvodem 11 // 2. Život uvězněním nekončí 12 // 3. Vězni a lidská práva 15 // 3.1 Ústavní pořádek ČR 15 // 3.2 Ústava 15 // 3.3 Listina 17 // 3.4 Úmluva o ochraně lidských práv 20 // 3.5 Pravidla pro zacházení s vězni 20 // 3.6 Evropský výbor pro zabránění mučení 22 // 3.7 Lidská práva a pavučiny 23 // 4. Jak se z občana stane vězeň 24 // 4.1 Začíná trestní stíhání 24 // 4.2 Kdo je pachatelem 24 // 4.3 První kontakt s policií 25 // 4.4 Policie má právo požadovat vysvětlení 25 // 4.5 Sankce za přestupky-nejsou spojené s uvězněním 27 // 4.6 Listujeme v trestním zákonu 28 // 4.7 Prokazování příslušnosti k policii 29 // 4.8 Které donucovací prostředky smí užít policista 30 // 4.9 Odškodnění za škody způsobené zásahem policie 31 // 4.10 Občan je povinen spolupracovat s policií při potírání kriminality . 31 // 4.11 Organizační struktura Policie ČR 32 // 4.12 První setkání s vyšetřovatelem 33 // 4.13 Zadržení podezřelého nebo pachatele trestného činu 35 // 5.24 hodin v policejní cele 36 // 5.1 Jak plyne čas včele? 36 // 5.2 Jak a proč se můžeme dostat do policejní cely? 36 // 5.3 Zajištění 37 // 5.3.1 Kdo může být zajištěn? 37 // 5.3.2 Možnost propuštění zajištěné osoby 37 // 5.3.3 Zajištěný má právo informovat své příbuzné 38 // 5.3.4 Jak vypadá zajištění u cizinců? 38 // 5.4 Zadržení 38 // 5.4.1 Zadržuje policie 38 // 5.4.2 Zadržuje kterýkoli občan 39 // 5.4.3 Jak souvisí § 67 trestního řádu se zadržením osoby 39 // 5.5 Trestní řízení, trestní stíhání a zatčení osoby 39 // 5.5.1 Kam půjdou vězni po vypršení 24 hodin? 40 // 5.5.2 Kdo a proč navštěvuje zajištěné, zadržené, případně zatčené? 40 // 5.5.3 Dá se vůbec tolik úkonů stihnout za pouhých 24 hodin? 40 //
5.6 Za jakých okolností si může vězeň vzít advokáta? 41 // 5.6.1 Kolik zaplatí vězeň za právní zastupování? 41 // 5.6.2 K čemu je tedy vězni advokát, když je tak drahý? 41 // 5.7 Je v praxi nějaký rozdíl mezi zacházením se zajištěným, zadrženým nebo zatčeným? 42 // 5.7.1 Jak vypadá příjem do policejní cely? 42 // 5.7.2 Jak vypadá jeden den vězně v policejní cele? 43 // 5.7.3 Jak jsou vězni v policejních celách tříděni? 44 // 5.7.4 Je v policejních celách zaručena kvalitní strava? 44 // 5.7.5 Jak vypadá vybavení policejních cel? 44 // 5.7.6 Liší se nějak zacházení s cizinci, kteří pobývají v policejních celách až 30 dnů? 45 // 5.8 Kde se policejní cely nacházejí? 45 // 6. Statistiky nečtěte! 46 // 6.1 K čemu jsou statistiky? 46 // 6.2 Kolik máme vězňů? 46 // 6.2.1 Jaksi tedy stojíme v porovnání s ostatními zeměmi světa? 46 // 6.2.3 Jak se vyvíjela situace v České republice během // posledních pěti let? 47 // 6.2.4 Lze na základě těchto čísel usuzovat, jak je v dané zemi bezpečno? 47 // 6.2.5 Proč všichni zločinci nejsou ve vězení? 47 // 6.2.6 Kolik je ve vězení dospělých, mladistvých a žen? 50 // 6.3 Jací lidé přicházejí do věznic? 50 // 6.4 Jak dlouhé jsou ukládané tresty? 50 // 6.5 Jak staří jsou vězni? 51 // 6.6 Jaké vzdělání mají vězni? 51 // 6.7 Kolik cizincůje dnes v českých věznicích? 51 // 6.7.1 Odkud nejčastěji pocházejí cizinci uvěznění v ČR? 52 // 6.8 Jakou kapacitu mají věznice v ČR a kde se vykonávají jednotlivé typy trestu odnětí svobody? 52 // 6.9 Jak psát do věznic -adresář vězeňských objektů v ČR 52 // 7. Anatomie věznice 54 // 7.1 Věznice - svět ve zmenšeném měřítku 54 // 7.2 Kdo pracuje ve věznici? 54 // 7.3 Exkurze do věznice 55 //
8. Úloha personálu a stížnosti vězňů 58 // 8.1 Co vidí sto očí? 58 // 8.2 Kdo je pro vězně důležitý ve struktuře VS? 58 // 8.2.1 Cíl organizace 59 // 8.2.2 Hovoříme-li o právech, máme říkat vězeň nebo vězni? 59 // 8.3 Budou stížnosti v ideální organizaci? 60 // 8.4 Na co, na koho a jaksi stěžovat 60 // 8.5 Instituce ochrany lidských práv v zahraničí 63 // 9. Proces a vazba 64 // 9.1 Trestní proces-drama o hledání pravdy 64 // 9.2 Účastníci trestního řízení 64 // 9.3 Některá práva obviněného v průběhu trestního řízení 65 // 9.4 Vyšetření duševního stavu 66 // 9.5 Role obhájce 67 // 9.6 Společenská záruka 68 // 9.7 Obžalovaný má před hlavním líčením ještě 5 dní na přípravu. 68 // 9.8 Soud je třeba respektovat 68 // 9.9 Jak bránit svá práva po vynesení rozsudku? 69 // 9.10 Jdeme do vazby 69 // 9.10.1 Účel výkonu vazby 70 // 9.10.2 Zásady provádění výkonu vazby 70 // 9.10.3 Nástup do vazby 70 // 9.10.4 Vyrozumění příbuzných 71 // 9.10.5 Délka a prodlužování vazby 71 // 9.11 Jak z vazby ven (legálně) 71 // 9.12 Obviněný mladistvý a zvláštní zřetel k němu 72 // 9.13 Na závěrjedna zpráva dobrá a jedna špatná 72 // 10. Život ve vazbě 73 // 10.1 Nástup, prvotní šok a zmatek 73 // 10.2 Personál chrání práva obviněných a žádá, // aby plnili své povinnosti 73 // 10.3 Vězeňský personál tedy chrání obviněné i proti nim samým navzájem 74 // 10.3.1 Příjem do vazby 74 // 10.3.2 Zařazení na celu 74 // 10.3.3 Základní vybavení cel 74 // 10.4 Co mohou dělat rodiče? 75 // 10.4.1 Oblečení 75 // 10.4.2 Zasílání peněz 75 // 10.4.3 Korespondence 76 // 10.4.4 Význam korespondence s vězněm 76 // 10.4.5 Návštěvy obviněných 77 // 10.4.6 Formality kolem návštěv - povolenka a termín 78 //
10.5 Balíčky řádné, civilní a mimořádné 79 // 10.5.1 Co nesmí řádný balíček obsahovat 80 // 10.5.2 Balíček může obsahovat 80 // 10.5.3 Když obviněný nemá nikoho, kdo by mu poslal balíček. 81 // 10.6 Stravování 81 // 10.7 Nákup potravin a věcí osobní potřeby 81 // 10.8 Spánek 82 // 10.9 Koupání 82 // 10.10 Vycházky na vycházkovém dvoře 82 // 10.11 Zdravotní péče 82 // 10.12 Uspokojování kulturních potřeb 83 // 10.13 Duchovní a sociální služby 83 // 10.14 Zaměstnávání obviněných 83 // 10.15 Povinnosti obviněných 83 // 10.16 Kázeňské přestupky 84 // 10.17 Zvláštnosti výkonu vyzby 84 // 10.17.1 Zvláštnosti výkonu vazby mladistvých 84 // 10.17.2 Zvláštnosti výkonu vazby obviněných žen 85 // 10.17.3 Výkon vazby se zmírněným režimem 85 // 11. Rozsudek a nástup trestu 86 // 11.1 Druhy trestu 86 // 11.1.1 Ochranné léčení 86 // 11.1.2 Ochranná výchova 86 // 11.2 Nástup trestu odnětí svobody 87 // 11.2.1 Nástup z vazby 87 // 11.2.2 Nástup ve lhůtě do 1 měsíce 87 // 11.2.3 Zatčení a dodání do věznice 87 // 11.2.4 Vypátrání a zatčení 87 // 11.3 Odklady nástupu výkonu trestu odnětí svobody 87 // 11.3.1 Odklad výkonu trestu ze zdravotních důvodů 88 // 11.3.2 Odklad kvůli mateřství 88 // 11.3.3 Odklad krátkého trestu z důležitých důvodů 88 // 11.4 Upuštění od výkonu trestu 88 // 11.5 Podmíněné odsouzení 88 // 11.5.1 Změna podmíněného odsouzení v nepodmíněné 88 // 11.6 Alternativní tresty 88 // 11.6.1 Obecně prospěšné práce 89 // 11.6.2 Narovnání 89 // 11.6.3 Probace 89 // 11.7 Na vojnu nebo do vězení? 89 // 11.7.1 Odklad a přerušení výkonu trestu obecně prospěšných prací 89 // 11.7.2 Odklad, přerušení a upuštění od trestů odnětí svobody do 6 měsíců 90 // 11.7.3 Přerušení nebo zánik branné povinnosti vězňů 90 //
11.7.4 Prominutí zbytku základní vojenské služby do 1 měsíce 90 // 11.7.5 Z hlediska vojenské evidence jsou vězni na trvalé dovolené 90 // 11.7.6 Prominutí základní vojenské služby po dovršení 30 let věku 90 // 11.7.7 Chcete být ve vězení déle než na vojně? 90 // 12. Typy věznic 92 // 12.1 K čemu jsou věznice? 92 // 12.2 Čtyři typy věznic 92 // 12.2.1 Umisťování do jednotlivých typů věznic 93 // 12.2.2 Charakteristika výkonu trestu v jednotlivých typech věznic 93 // 12.2.3 Výkon trestu odnětí svobody u mladistvých 94 // 12.2.4 Výkon trestu odnětí svobody u důchodců a invalidů 95 // 12.2.5 Výkon trestu specifických skupin odsouzených 95 // 12.2.6 Výkon doživotního trestu 95 // 12.2.7 Výkon trestu cizinců 95 // 12.3 Přeřazení a přemístění 95 // 12.3.1 Přeřazení 95 // 12.3.2 Přeřazení do věznice s přísnějším režimem 96 // 12.3.3 Přeřazení do věznice s mírnějším režimem 96 // 12.3.4 Kde nelze přeřadit do mírnějšího typu 96 // 12.3.5 Přeřazení mladistvého do věznice pro ostatní odsouzené 96 // 12.3.6 Přemístění 96 // 13. Základní právní a materiální jistoty odsouzeného 98 // 13.1 První kroky ve věznici 98 // 13.2 Příjem do věznice 98 // 13.2.1 Co si vzít do kufru při nástupu trestu 98 // 13.2.2 Komu dává VS zprávu o přijetí odsouzeného 99 // 13.3 Co se dozvíte při poučení o právech a povinnostech 99 // 13.3.1 Práva odsouzených 99 // 13.3.2 Omezení práv po dobu výkonu trestu odnětí svobody 100 // 13.3.3 Základní povinnosti odsouzených 101 // 13.4 Jak vypadá časový rozvrh dne ve věznici 102 // 13.5 Korespondence, návštěvy a balíčky 102 // 13.5.1 Korespondence 102 // 13.5.2 Návštěvy 102 // 13.5.3 Balíčky 103 // 13.5.4 Zasílání peněz 103 //
13.6 Materiální podmínky života odsouzených 103 // 13.6.1 Ubytování 103 // 13.6.2 Oblečení a výstrojní součástky vězně 104 // 13.7 Stravování vězňů 104 // 13.7.1 Druhy stravy a finanční limity 104 // 13.7.2 Jaké je menu ve věznici -ukázka jídelníčku 105 // 13.8 Zdravotní péče 106 // 13.9 Zaměstnávání odsouzených 106 // 13.9.1 Povinnost pracovat a řešení nezaměstnanosti vězňů 107 // 13.9.2 Co dělá stát pro zvýšení zaměstnanosti odsouzených 107 // 13.9.3 Jaké jsou platy zaměstnaných odsouzených 107 // 13.9.4 Kam plynou peníze, které odsouzený vydělá 108 // 13.9.5 Kapesné a úložné 108 // 13.9.6 Sociální kapesné 108 // 13.9.7 Náklady výkonu vazby a trestu (NVT) 109 // 14. Zacházení s vězni - dotyky ducha a duše 110 // 14.1 Výkon trestu, čas pro sebepoznání vězně 110 // 14.2 První týden ve věznici 110 // 14.3 Určení vychovatele, ubytovny, případně zaměstnání 111 // 4.4 Resocializační program 111 // 14.4.1 Minimální resocializační program 111 // 14.4.2 Vyhodnocování resocializačních programů 112 // 14.5 Kázeňská praxe 112 // 14.5.1 Kázeňské řízení 113 // 14.5.2 Kdo má kázeňskou pravomoc 113 // 14.5.3 Kázeňské tresty 114 // 14.5.4 Ukládání kázeňských trestů 114 // 14.5.6 Co je to oddělení kázeňských trestů (OVKT) 115 // 14.5.7 Kázeňské odměny 115 // 14.6 Co jsou to skupiny vnitřní diferenciace 116 // 14.6.1 O čem se hovoří na terapeutických skupinách? 116 // 14.7 Vzdělávání odsouzených 117 // 14.8 Kulturní a zájmová činnost 117 // 14.9 Vězeňští duchovní a dobrovolní pracovníci 118 // 15.1 z vězení se chodí ven dveřmi 119 // 15.1 Kdo chce ven, nesmí spěchat 119 // 15.1.1 Přerušení výkonu trestu za odměnu 119 // 15.1.2 Přerušení výkonu trestu ze závažných důvodů 119 //
15.2 Pustí ředitel věznice odsouzeného na svatbu? 120 // 15.2.1 Svatba ve věznici, účast na pohřbu nebo na krtinách 120 // 15.3 Podmíněné propuštění 121 // 15.4 Smrt odsouzeného 122 // 15.5 Očekávané propuštění odsouzeného 122 // 15.5.1 Peníze na cestu 122 // 15.5.2 Zahlazení trestu 122 // 15.6 Útěky 123 // 15.6.1 Útěky v 70. a 80. letech-klasické formy 123 // 15.6.2 Útěky po roce 1990 124 // 15.6.3 Nejčastější důvody a okolnosti útěků 125 // 16. Vězeňský argot 126 // 16.1 Slang a argot 126 // 16.2 Historie vězeňského argotu 126 // 16.3 Současný vězeňský slovník 126 // 16.4 Malý slovníček současného vězeňského argotu 127 // 17. Zákony, předpisy, literatura a použité zkratky 131 // 17.1 Zákony a předpisy 131 // 17.2 Doporučená literatura a další publikace 134 // 17.3 Použité zkratky 134 // Přílohy 137

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC