Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:39x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1993
391 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-200-0475-0 (váz.)
Dotisk 2001, 2002, 2003
Seznam zeměpisných jmen, rodných jmen, antických jmen
Pravopisná poznámka
Čeština - pravopis - pravidla
000081280
Předmluva ...5 // Obsah ...7 // PRAVOPISNÁ PRAVIDLA ...9 // Seznam zkratek ...10 // OZNAČOVÁNÍ HLÁSEK PÍSMENY ...11 // Označování hlásek v slovech domácích ...11 // A. Písmena i (í) (ý) ...11 // B. Písmeno ě ...17 // C. Měkké souhlásky ď, ť, ň ...18 // D. Souhlásky párové ...18 // E. Skupiny souhlásek ...18 // Předložky a předpony s a z ...20 // Předložky í a z ...20 // Předpony s(e)- a z(e)- ...21 // A. U sloves a slov od nich odvozených ...21 // B. U příslovcí ...24 // Délka samohlásek v domácích slovech ...24 // A. Označování délky samohlásek ...24 // B. Střídání krátkých a dlouhých samohlásek ...25 // Střídání při tvoření slov ...25 // I. Podstatná jména ...25 // II. Přídavná jména ...26 // III. Slovesa ...26 // Střídání v různých tvarech téhož slova ...27 // Psaní slov přejatých ...28 // A. Slova obecná ...28 // I. Slova psaná pravopisem původním ...28 // II. Slova pravopisně počeštěná ...29 // 1. skupiny ae, ai, oe apod ...29 // 2. c vyslovované jako [k] ...29 // 3. skupina th ...29 // 4. zdvojená písmena ...29 // 5. psaní s a z ...29 // 6. označování délky samohlásek ...30 // 7. jiné úpravy ...32 // Prvky cizosti při počeštěném psaní ...32 // 7 // B. Vlastní jména ...33 // I. Jména osobní ...33 // II. Jména zeměpisná ...33 // ZKRATKY A ZNAČKY ...35 // PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN ...39 // A. Ve vlastních jménech a ve jménech užívaných jako vlastní ...39 // I. Podstata vlastních jmen ...39 // II. Pravidla o psaní velkých písmen u vlastních jmen ...41 // III. Typy vlastních jmen podle pojmenované skutečnosti ...42 //
B. K vyjádření zvláštního vztahu k osobě nebo věci ...50 // C. Na začátku větných celků ...50 // D. V ustálených zkratkách, značkách a zkratkových slovech ...51 // HRANICE SLOV V PÍSMU ...52 // Psaní spřežek ...52 // Spojovací čárka (spojovník) ...54 // Dělení slov ...56 // ČLENÍCÍ ZNAMÉNKA ...58 // Tečka ...58 // Čárka ...60 // A. Čárka v souvětí ...60 // B, Čárka ve větě jednoduché ...63 // Středník ...67 // Otazník ...68 // Vykřičník ...68 // Dvojtečka ...69 // Uvozovky ...70 // Pomlčka ...72 // Tři tečky ...73 // Závorky ...74 // Odsuvník ...75 // PŘÍDAVEK ...76 // Doporučená pravidla přepisu slov z cizích jazyků do češtiny ...76 // PRAVOPISNÝ SLOVNÍK ...91 // SEZNAM ZEMĚPISNÝCH JMEN ...347 // SEZNAM RODNÝCH JMEN ...371 // SEZNAM ANTICKÝCH JMEN ...379

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC