Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

respirační fyzioterapie (@@20120925-11:41:23@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(15.8) Půjčeno:158x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
190 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7368-507-2 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií
Obsahuje bibliografie
000081316
KARDIOLÓGIE -- Fyziologie oběhu -- Základní principy cirkulace -- Regulace oběhu -- Parametry oběhu -- Vyšetřovací metody v kardiológii -- Neinvazivní vyšetřovací metody -- Invazivní vyšetřovací metody -- Srdeční selhání (nedostatečnost) -- Patofyziologie -- Klinické formy -- Arytmie -- Bradyarytmie -- Tachyarytmie -- Náhlá smrt -- Kardiopulmonální resuscitace (KPR) -- Základní neodkladná resuscitace -- Rozšířená resuscitace -- Ischemická choroba srdeční (ICHS) -- Chronické formy ICHS -- Akutní formy ICHS -- Endokarditidy -- Infekční endokarditidy -- Neinfekční endokarditidy -- Myokarditidy -- Kardiomyopatie (KMP) -- Dilatační -- Hypertrofická kardiomyopatie -- Restriktivní KMP -- Onemocnění perikardu -- Akutní perikarditida -- Konstriktivní perikarditida -- Získané srdeční vady -- Mitrální stenóza (MS) -- Mitrální regurgitace (MR) -- Prolaps mitrální chlopně -- Aortální stenóza (AS) ---
Aortální regurgitace (AR) -- Vady trikuspidální chlopně -- Vady pulmonální chlopně -- Kombinované chlopenní vady -- Onemocnění plícního oběhu -- Plieni embólie (PE) a tromboembolická nemoc Plicní hypertenze (PH) -- Cor pulmonale chronicum -- Onemocnění aorty -- Systémová arteriální hypertenze -- Chronická arteriální hypotenze -- ANGIOLOGIE -- Choroby tepen -- Vyšetřovací metody -- Chronické obštrukční choroby tepen -- Obliterující ateroskleróza -- Diabetes mellitus a periferní cévní syndrom -- Obliterující tromboangiitida (Buergerova choroba) -- Vaskulitidy -- Chronické neobstrukční choroby tepen -- Arteriální aneuryzma (výduť) -- Arteriovenózní pištěl -- Kompresivní syndromy horní hrudní apertury (Thoracic Outlet Syndrome TOS) -- Akutní tepenné uzávěry -- Funkční cévní poruchy vazoneurózy -- Raynaudův fenomén -- Akrocyanóza -- Livedo reticularis -- Neurovaskulární syndrom -- Erytromelalgie -- Choroby žil ---
Vyšetřovací metody -- Akutní žilní trombóza -- Tromboflebitida -- Primární varixy -- Chronická žilní nedostatečnost -- Onemocnění lymfatických cév -- Lymfangitida -- Lymfedém -- PNEUMOLOGIE -- Anatomie a fyziologie -- Nej důležitější symptomy dýchacího ústrojí Vyšetřovací metody -- Zobrazovací metody -- Radiodiagnostická vyšetření -- Magnetická rezonance -- Ultrazvukové vyšetření -- Radionuklidové metody -- Endoskopická vyšetření -- Punkční metody -- Bioptická vyšetření -- Funkční vyšetření plic -- Vyšetření sputa -- Tuberkulinový kožní test -- Zánětlivé choroby dýchacího ústrojí -- Akutní nespecifické záněty -- Akutní záněty horních cest dýchacích -- Akutní tracheobronchitida -- Záněty plic pneumonie -- Tuberkulóza dýchacího ústrojí -- Chronická obštrukční plieni nemoc (CHOPN) -- Asthma bronchiale -- Bronchiektázie -- Hypoventilační syndromy -- Respirační insuficience ---
Akutní hypoxemická respirační insuficience -- Akutní hypoxemicko-hyperkapnická respirační insuficience -- Chronická respirační insuficience -- Plicní hypertenze, cor pulmonale chronicum -- Plicní hypertenze (PH) -- Cor pulmonale chronicum -- Intersticiální plicní procesy -- Maligní nádory plic -- Bronchogenní karcinom -- Metastatické postižení plic (druhotné nádory plic) -- Choroby pohrudnice -- Pleuritis sicca -- Fluidothorax -- Pneumothorax (PNO) -- Fibrothorax -- Nádory pleury -- HEMATOLOGIE -- Základní vlastnosti krve -- Krvetvorba (hematopoéza) -- Vyšetřovací metody -- Choroby červených krvinek -- Anémie -- Anémie z porušené krvetvorby -- Anémie ze zvýšené ztráty krvinek nebo jejich destrukce -- Zvýšený počet erytrocytu -- Poruchy bílé krevní složky -- Nádorové choroby krvetvorby -- Akutní leukémie -- Myelodysplastický syndrom -- Myeloproliferativní syndrom -- Primární myelofibróza -- Primární trombocytémie ---
Primární polycytémie (polycythemia vera, Vaquezova choroba) -- Chronická myeloidní leukémie (CML) -- Lymfoproliferativní choroby -- Chronická lymfatická leukémie (CLL) -- Trichocelulární (vlasatobuněčná) leukémie -- Hodgkinova choroba (maligní lymfogranulom) -- Non-Hodgkinovy lymfomy (NHL) -- Monoklonální gamapatie -- Plazmocytom (mnohočetný myelom, Kahlerova nemoc) -- Makroglobulinémie (Waldenstromova choroba) -- Syndrom hypersplenismu -- Poruchy hemostázy -- Základní principy hemostázy -- Krvácivé stavy a jejich příčiny -- Krvácivé stavy z cévních příčin (vaskulární purpury) -- Krvácivé stavy z destičkových příčin -- Koagulopatie -- Krvácivé stavy z aktivace primární fibrinolýzy -- Krvácivé stavy z jiných (kombinovaných) příčin -- Trombofilní stavy -- Transplantace krvetvorných buněk -- ENDOKRINOLOGIE -- Obecný přehled poruch vnitřní sekrece -- Přehled hlavních hormonů -- Příčiny poruch endokrinních žláz ---
Klasifikace endokrinních poruch -- Choroby hypotalamo-hypofyzárního systému -- Anatomické a fyziologické poznámky -- Hypotalamické hyperfunkční syndromy -- Hypotalamické hypofunkční syndromy -- Choroby hypofýzy -- Choroby štítné žlázy -- Fyziologické poznámky -- Vyšetřovací metody -- Struma -- Hypertyreóza -- Hypotyreóza -- Záněty štítné žlázy -- Nádory štítné žlázy -- Choroby příštítných tělísek -- Anatomické a fyziologické poznámky -- Primární hyperparatyreóza -- Sekundární hyperparatyreóza -- Hypoparatyreóza -- Pseudohypoparatyreóza -- Choroby kůry nadledvin -- Anatomické a fyziologické poznámky -- Adrenokortikální nedostatečnost -- Adrenokortikální hyperfunkce -- Adrenogenitální syndrom (AGS) -- Choroby dřeně nadledvin -- Fyziologické poznámky -- Hyperfunkce dřeně nadledvin feochromocytom -- Hypofunkce dřeně nadledvin -- Afunkční nádory nadledvin ---
Poruchy pohlavních hormonů důležité pro vnitřní lékařství -- Mužský hypogonadismus -- Gynekomastie -- Hirzutismus a maskulinizace u žen -- Endokrinologie trávicího ústrojí -- Stavy s patologickou produkcí gastrointestinálních hormonů -- Polyglandulární syndromy -- AKUTNÍ OTRAVY -- Obecná toxikologie -- Diagnóza akutní intoxikace -- První pomoc a terapie akutních otrav -- Organizační a administrativní opatření -- Vybrané otravy -- Léky -- Chemické látky -- Houby

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC