Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 1996
124 s. : il.

ISBN 80-7067-622-1 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod, přílohy
Bibliografie: s. 111-121
Sociologie rodiny - učebnice vysokošk.
000081324
-3- // Obsah // Úvod...5 // I. Teoretický rámec rodinné solidarity... 11 // 1. Vzájemná pomoc a podpora mezi rodinnými generacemi - teoretické koncepty . 11 // 2. Fenomén rodičovství... 14 // II. Makrospolečenský rámec rodinné solidarity... 17 // 1. Demografický kontext rodinné solidarity... 17 // 2. Sociálně politický a ekonomický kontext rodinné solidarity ... 20 // 3. Hodnotový a normativní kontext solidarity mezi rodinnými generacemi... 22 // 4. Právní kontext mezigenerační solidarity... 23 // III. Sociologie staršího středního věku... 26 // 1. Střední generace v centru příbuzenského systému pomoci a opory... 26 // 2. Problémy středního věku... 27 // 3. Demografický popis populace staršího středního věku... 28 // 4. Manželství staršího středního věku ... 29 // 4.1. Manželství po ustavení „prázdného hnízda“... 32 // IV. Vertikální třígenerační systém pomoci a opory v rodině... 44 // 1. Vztahy střední rodičovské generace a dospělých dětí... 44 // 1.1. Vztahy mezi střední generací a dospělými dětmi // ve světle výzkumu rodiny staršího středního věku... 49 // 1.2. Normativní solidarita ve vztazích rodičů k dospělým dětem... 61 // 1.3. Další komponenty podpůrných sociálních sítí dospělých dětí... 61 // 2. Vztahy rodiny staršího středního věku se starými rodiči... 64 // 2.1. Charakteristika prarodičovské generace // ve výzkumu rodiny staršího středního
věku... 69 // 2.2. Vzájemné kontakty střední a nejstarší rodinné generace. // Podpora starých rodičů dospělými dětmi... 70 // 2.3. Vztahy s rodiči partnera... 77 // 2.4. Neformální sítě pomoci a podpory starých lidí - pomoc // dalších příbuzných, přátel, sousedů... 79 // 3. Rodina staršího středního věku jako objekt intergenerační rodinné solidarity . . . 83 // V. Závěr... 87 // VI. Přílohy... 91 // — 4 — // APPENDIX 1 // Výzkum rodiny staršího středního věku (charakteristika šetření)... 91 // APPENDIX 2 // 1. Operacionalizace ... 97 // 2. Konstrukce výběrového souboru...102 // 3. Tabulková část...104 // 4. Literatura ... 111 // 5. Seznam tabulek a grafů...122

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC