Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 2.
Praha : C.H. Beck, 2002
xxviii, 359 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7179-669-7 (váz.)
Beckovy právnické učebnice
Obsahuje předmluvy, seznam autorů a údaje o nich, věcný rejstřík
Bibliografie: s. 345-347
Zabezpečení sociální - právo - učebnice vysokošk.
000081360
Předmluva k 1. vydání ...V // Předmluva ke 2. vydání ...VI // Autoři jednotlivých kapitol ...Vil // O autorech ...IX // Obsah ...XIX // Seznam použitých zkratek ...XXIX // Kapitola 1. Předmět práva sociálního zabezpečení ...1 // Oddíl 1. Pojem sociálního zabezpečení ...11 // Oddíl 2. Cíle soudobého sociálního zabezpečení ...8 // Oddíl 3. Obsah sociálního zabezpečení ...13 // Oddíl 4. Předmět práva sociálního zabezpečeni ...18 86 // Oddíl 5. Systém práva sociálního zabezpečení // v České republice ...21 // Kapitola II. Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení ...23 // Oddíl 1. Kořeny sociálního zabezpečení ...23 // Oddíl 2. Vznik a vývoj moderních forem sociálního zabezpečení ...26 // Oddíl 3. Vývoj sociálního zabezpečeni v období let 1918-1938 ...28 // Oddíl 4. Vývoj sociálního zabezpečení v období let 1939-1945 ...30 // Oddíl 5. Vývoj sociálního zabezpečení v období let 1946-1948 ...30 // Oddíl 6. Vývoj sociálního zabezpečení v období // let 1949-1989 ...31 146 // Oddíl 7. Sociální zabezpečení po roce 1989 ...32 // Kapitola III. Prameny práva sociálního zabezpečení ...33 // Oddíl 1. Vymezení pojmu ...33 // Oddíl 2. Právo na sociální zabezpečení ...35 // Oddíl 3. Právní předpisy sociálního zabezpečení // Oddíl 4. Působnosl práva sociálního zabezpečení // Oddíl 5. Interpretace práva sociálního zabezpečení // Oddíl 6. Aplikace práva sociálního zabezpečení // a možnost použití analogie // Kapitola IV. Lidská práva a činnost mezinárodních organizací v sociálním zabezpečení // Oddíl 1. Pojetí lidských práv // Oddíl 2. Vývoj a internacionalizace lidských práv // Oddíl 3. Mezinárodní organizace působící v oblasti // sociálního zabezpečení a jejich dokumenty //
Kapitola V. Vztah českého práva sociálního zabezpečení // ? právu Evropské unie // Oddíl I. Obecně // Oddíl 2. Koordinace národních systémů sociálního // zabezpečení // Oddíl 3. Základní principy koordinace a její rozsah // Oddíl 4. Příprava České republiky na vstup // do Evropské unie // Oddíl 5. Institucionální zajištění vstupu České republiky // do Evropské unie // Kapitola VI. Právní skutečnosti v sociálním zabezpečení // Oddíl I. Vymezení pojmu // Oddíl 2. Sociální události a jejich členění // Oddíl 3. Základní sociální události v právu // sociálního zabezpečení // Kapitola VII. Právní vztahy sociálního zabezpečení // Oddíl 1. Charakteristika a diferenciace právních vztahů sociálního // zabezpečení // Oddíl 2. Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení // Oddíl 3. Obsah právních vztahů sociálního zabezpečení // Oddíl 4. Objekt právních vztahů sociálního zabezpečeni // Oddíl 5. Vznik, změna a zánik právních vztahů sociálního // zabezpečení // Oddíl 6. Odpovědnostní právní vztahy v sociálním zabezpečení // Kapitola Vlil. Financování sociálního zabezpečení // Oddíl 1. Obecné principy a modely řešení // Oddíl 2. Financování zdravotnictví a zdravotní péče // Oddíl 3. Financování sociálního pojištění // Oddíl 4. Financování státní sociální podpory a sofiální péče // Kapitola IX. Zdravotní pojištěni ...131 // Oddíl I. Základní principy veřejného zdravotního pojištění ...131 // Oddíl 2. Osobní a věcný rozsah veřejného zdravotního pojištění ...133 // Oddíl 3. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění ...135 // Oddíl 4. Institucionální zajištění veřejného zdravotního pojištění ...138 // Oddíl 5. Způsob a formy poskytováni a úhrady zdravotní péče ...139 //
Oddíl 6. Druhy zdravotních pojišťoven a jejich // organizační struktura ...140 // Kapitola X. Nemocenské pojištění ...143 // Oddíl 1. Obecně ...143 // Oddíl 2. Dávky z důvodu nemoci ...149 // Oddíl 3. Společná ustanovení z nemocenského // pojištění zaměstnanců ...158 // Oddíl 4. Nemocenské pojištění osob samostatně . // výdělečně činných ...102 // Oddíl 5. Nároky z nemocenského pojištění při službě // v ozbrojených silách ...164 // Oddíl 6. Nároky zaměstnanců ve vazbě ...165 // Oddíl 7. Nároky zaměstnanců v souvislosti s výkonem // trestu odnětí svobody ...165 // Oddíl 8. Odchylné úpravy nemocenského pojištěni // pro některé skupiny zaměstnanců ...166 // Kapitola XI. Důchodové pojištění ...167 // Oddíl 1. Základní principy důchodového pojištění ...167 // Oddíl 2. Pojmy ...169 // Oddíl 3. Způsob výpočtu důchodu ...176 // Oddíl 4. Starobní důchod ...183 // Oddíl 5. Dávky podmíněné dlouhodobě nepříznivým // zdravotním stavem nebo bezmocností ...191 827 // Oddíl 6. Důchody pozůstalých ...210 // Oddíl 7. Souběh nároků na důchody a na jejich výplatu ...216 // Oddíl 8. Zvyšování důchodů ...217 // Kapitola XII. Státní sociální podpora ...223 // Oddíl 1. Pojem státní sociální podpory ...223 // Oddíl 2. Nárok na dávky státní sociální podpory ...226 // Oddíl 3. Životni minimum ...229 // Oddíl 4. Dávky státní sociální podpory ...231 // Oddíl 5. Nárok na dávky státní sociální podpory a jejich výplatu ...247 // Oddíl 6. Organizace a řízení ...252 // Kapitola XIII. Sociální péče ...255 // Oddíl 1. K pojmům sociální péče a sociální pomoci ...255 // Oddíl 2. Stručný přehled historického vývoje právní úpravy sociální péče ...258 // Oddíl 3. Prameny právní úpravy sociální péče ...260 // Oddíl 4. Právní pojem sociální péče ...261 //
Oddíl 5. Právní vztahy sociální péče ...262 // Oddíl 6. Dávky sociální péče poskytované podle zákona // o sociální potřebnosti ...267 // Oddíl 7. Dávky a služby sociální péče poskytované jednotlivým skupinám oprávněných osob ...269 // Oddíl 8. Nárok na dávku a její výplatu ...280 // Oddíl 9. Povinnosti a odpovědnost v oblasti sociální péče ...281 // Oddíl 10. Shrnutí platné právní úpravy sociální péče ...281 // Oddíl 11. Současné evropské trendy v oblasti sociální pomoci ...282 // Oddíl 12. Základní zásady připravované právní úpravy sociální pomoci ...283 // Kapitola XIV. Doplňkové důchodové systémy ...285 // Oddíl 1. Charakteristika doplňkových důchodových systémů ...285 // Oddíl 2. Vývoj doplňkových důchodových systémů v České republice ...289 1224 // Oddíl 3. Penzijní připojištění se státním příspěvkem ...291 // Kapitola XV. Organizace a řízení v sociálním zabezpečení ...303 // Oddíl 1. Organizace sociálního zabezpečení ...303 1269 // Oddíl 2. Řízení v sociálním zabezpečení ...314 1321 // Seznam použité literatury ...345 // Věcný rejstřík ...349
(OCoLC)51186945
cnb001067474

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC