Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2002
319 s.

ISBN 80-246-0214-8 (brož.)
Obsahuje předmluvu, věcný a jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 85-91
Církev římskokatolická - synody a koncily - Praha - r. 1343-1414 - studie
000081412
Obsah // Předmluva ... / // ODDÍL A: ÚVODNÍ STUDIE ... 11 // Synody pražských biskupů (Zdeňka H led í ková) ... 13 // I. Počátky synod... Í3 // II. Přehled konaných synod a dokladů o jejich usneseních ... 16 // Pražské koncily a synody doby arcibiskupa Arnošta z Pardubic // 1343-1363 (Rostislav Zelený/f/) ... 25 // I. Synody konané za Arnošta z Pardubic ... 25 // II. Starší vydání statut a literatura ... 27 // III. Toto vydání ... 30 // Pražské koncily a synody doby arcibiskupů Jana Očka z Vlašimě // a Jana z Jenštejna 1365-1395 (Jaroslav V. Pole) ... 33 // I. Koncily a synody v dobč arcibiskupů Jana Očka z Vlašimč a Jana z Jenštejna 33 ?. Jednotlivé synody a jejich datování ... 43 // Pražské synody a jejich statuty od doby arcibiskupa Olbrama ze Škvorce do přestupu Konráda z Vechty ? husitství 1396-1414 (Jaroslav Kadlec) ... 53 // Rukopisy (Zdeňka Hledíková, Rostislav Zelený /f/, // Jaroslav V. Pole, Jaroslav Kadlec) ... 63 // I. Rukopisy pražských biskupských synod (-1343)... 63 // II. Rukopisy synod a koncilů z doby Arnošta z Pardubic ( 1343-1364) ... 65 // III. Rukopisy synod a koncilů z doby nástupců Arnošta z Pardubic (1364 I419) . 73 // Seznam citované literatury, zkratky ... 85 // ODDÍL B: TEXTY PROVINCIÁLNÍCH A SYNODÁLNÍCH STATUT I - LXXI ... 93 // (Statuta synodalia
et provincialia) ... 95 // Věcný rejstřík (index rerum) ...305 // Rejstřík osob a míst (index personarum et locorum) ...315 // t // ..

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC