Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Lidové noviny, 1999
179 s. : il.

objednat
ISBN 80-7106-315-0 (brož.)
Knižnice Dějin a současnosti ; [vol.] 8
Obsahuje fotografie, kresby, mapky, úvod, závěr, poznámky, rejstříky
Nemocnice - zřizování - dějiny - Praha - pojednání
Zdravotnictví veřejné - dějiny - Praha - pojednání
000081413
178 // Obsah // Úvodem 5 // 1. Praíské špitály před rokem 1620 7 // Původ a poslání středověkých špitálů 7 // Zdravotní problémy středověké Prahy 8 // Periodizace, typologie a topografie pražských špitálů 10 // Péče o nemocné v pražských špitálech 18 // 2. Velké špitály doby barokní - první skutečné nemocnice 25 // Přetrvávání zdravotních problémů a novinky v péči o nemocné 25 // Nemocnice milosrdných bratří Na Františku 29 // Nemocnice alžbětinek Na Slupi 34 // Vlašský špitál na Malé Straně 37 // Ostatní špitály a zdravotně-sociální ústavy 41 // Konec pražských špitálů - počátek éry nemocnic 44 // 3. Josefínské reformy ústavnípéče 46 // Saluti aegrorum (Pro zdraví nemocných) 46 // Úvahy o umístění nových zdravotních ústavů 48 // První ústavy nového typu: porodnice, nalezinec a chorobinec 50 // Všeobecná nemocnice a blázinec 55 // Počátky klinické výuky ve všeobecné nemocnici 62 // 4. Proměny zdravotnického ústavnictví v 19. století 65 // Zvědečtění nemocniční péče 65 // Všeobecná nemocnice 69 // Ostatní „ ústřední" zdravotnické ústavy na Novém Městě 79 // Další pražské zdravotnické ústavy 85 // 5. Nemocnice pražské aglomerace na přelomu 19. a 20. století 89 // Potřeby a předpoklady rozvoje sítě pražských nemocnic 89 // Dostavba novoměstského nemocničního centra: // Česká dětská nemocnice a Zemský nalezinec 95 // Nová střediska nemocniční péče na periferii metropole: // Vinohrady - Bulovka - Bohnice 98 // Menší pražské nemocnice a sanatoria 196 // Bilance na konci „dlouhého" 19. století Ю8 // 179 // 6. Nemocniční otázka Velké Prahy v meziválečném období 1818-1938: // Plány a skutečnost // Problém klinického centra: Nové Město nebo Motol? 113 // Dobudovaní velkých všeobecných nemocnie: Vinohrady a Bulovka 119 //
Úspešné realizované ambiciózni projekty první republiky: // Krč a Střešovice 125 // Některá další pozoruhodná lůžková zařízení 127 // Balada z nemocnice 129 // 7. Od „glajchšaltizace“ k „socializaci“. // Pražské nemocnice ve 40. a na počátku 50. let 132 // Novoměstské univerzitní nemocnice v letech 1939-1945 132 // Motol kontra Nové Město v protektorátních podmínkách 136 // Další pražské nemocnice ve válečných letech 138 // Institucionální vývoj pražských nemocnic v letech 1945-1953 140 // 8. Jak dál? 146 // Závěrem 154 // Poznámky 155 // Rejstřík jmenný 171 // Rejstřík věcný 174

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC