Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.4) Půjčeno:22x 
BK
Dotisk
Praha : Karolinum, 2001
v, 162 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-246-0009-9 (brož.)
ISBN 978-80-246-0009-3 (4. dotisk ; brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 159
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Pravděpodobnost - učebnice vysokošk.
Statistika matematická - učebnice vysokošk.
000081544
Obsah // Předmluva ...v // A. Některé definice a věty z teorie míry a integrálu 1 // 1. Základy pravděpodobnosti 7 // 1.1 Axiomatická definice pravděpodobnosti ...7 // 1.2 Podmíněná pravděpodobnost ...10 // 1.3 Geometrická pravěpodobnost ...13 // 1.4 Cvičení ...14 // 2. Náhodné veličiny 18 // 2.1 Náhodná veličina; definice ...18 // 2.2 Distribuční funkce...19 // 2.3 Střední hodnota...23 // 2.4 Některá diskrétní rozdělení ...27 // 2.5 Některá absolutně spojitá rozdělení...32 // 2.6 Rozdělení funkce náhodné veličiny...36 // 2.7 Cvičení ...39 // 3. Náhodné vektory 41 // 3.1 Distribuční funkce náhodného vektoru ...41 // 3.2 Některá mnohorozměrná rozdělení...47 // 3.3 Nezávislé náhodné veličiny ...51 // 3.4 Některá tvrzení o nezávislých náhodných veličinách ...54 // 3.5 Varianční matice ...61 // 3.6 Cvičení ...64 // 4. Limitní věty 69 // 4.1 Borelova a Cantelliho vety...69 // 4.2 Zákony velkých čísel...72 // 4.3 Centrální limitní věta ...80 // 4.4 Cvičení...90 // 3. Odhady parametrů 93 // 5.1 Úvod ...93 // 5.2 Bodový odhad ...93 // 5.3 Konstrukce bodového odhadu metodou maximální věrohodnosti 100 // ’•.4 Intervalový odhad...104 // 5.5 Kvantily a konstrukce intervalových odhadů ...105 // 5.6 Kvantily některých důležitých rozdělení...107 // 5.7 Intervalové a bodové odhady parametrů normálního rozdělení . .109 // 5.8 Intervalové odhady založené na CLY ...119 // 5.9 Cvičení
...122 // 6. Testování hypotéz 125 // 6.1 Základní pojmy, Neymanova-Pearsonova věta...125 // 6.2 Testy podílem věrohodností a testy založené na intervalových // odhadech ...128 // 6.3 Testy o parametrech normálního rozdělení a testy založené // na CLY ...129 // 6.4 Pravděpodobnost chyby druhého druhu...133 // 6.5 Cvičení ...134 // 7. Regresní analýza 137 // 7.1 Úvod ...137 // 7.2 Metoda nej menších čtverců...137 // 7.3 Intervalové odhady a testy ...144 // 7.4 Cvičení ...149 // 8. Statistické tabulky 152 // 8.1 Distribuční funkce iV(0,1) ...152 // 8.2 Kvantily N(0,1) ...154 // 8.3 Kvantily Xaj ...1 4 // 8.4 Kvantily taj ...155 // 8.5 Kvantily Fo,99;m,/ ...156 // 8.6 Kvantily Fo,95;m,/ ...157 // 8.7 Kvantily Fo,9;m,/ ...158 // Literatura...159 // Seznam symbolů...160 // Rejstřík ...160
(OCoLC)50342026
cnb000884931

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC