Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, 2000
231 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7262-024-X (váz.)
Theatrum medico-iuridicum ; [vol.] 3
Obsahuje předmluvu, biografie autorů
Porodnictví - právo - příručky
Právo - porodnictví - příručky
000081545
Předmluva 9 // 1. Obecné přístupy 12 // 1.1. Historický vývoj porodnictví a souvisejících právních vztahů 12 // 1.2. Základní právní pojmy 18 // 1.2.1. Odpovědnost (obecně) 18 // 1.2.2. Společenská - morální - odpovědnost 18 // 1.2.3. Etická odpovědnost 19 // 1.2.4. Právní odpovědnost 20 // - Odpovědnost trestní 24 // - Odpovědnost občanskoprávní 27 // - Pracovněprávní odpovědnost 31 // - Odpovědnost obchodněprávní 31 // - Odpovědnost podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 31 // - Odpovědnost administrativní 32 // - Odpovědnost mezinárodněprávní 34 // 1.3. Některé charakteristiky obecných úprav v porodnictví // a navazující obecné právní odpovědnosti 34 // 1.3.1. Výchozí obecné přístupy 34 // 1.3.2. Podávání informací 35 // 1.3.3. Povinná mlčenlivost 37 // 1.3.4. Revers 39 // 1.3.5. Zdravotnická dokumentace 40 // 1.3.6. Ochrana počítačových dat 42 // 1.3.7. Chyby v léčebných postupech - obecné poznatky 43 // 1.3.8. Záměny léků 44 // 1.3.9. Laboratorní omyly 44 // 1.3.10. Stanovení diagnózy 45 // 1.3.11. Mimoprofesionální vazby s těhotnými a rodičkami 45 // 1.3.12. Ostatní poznatky 46 // 1.3.13. Lékař jako veřejný činitel 50 // 1.3.14. Léčitelé v porodnictví 52 // 1.4. Přístupy k soudním jednáním 55 // 2. Speciální problematika 57 // 2.1. Období předcházející početí 57 // 2.2. Výchova mladé generace 57 // 2.3. Ochrana zdraví žen 60 // 2.4. Sexuální výchova 62 // 2.5. Plánované rodičovství 62 // 2.6. Antikoncepce 65 // 2.7. Sterilizace 67 // 3. Otěhotnění 73 // 3.1. Přirozené početí 73 // 3.2. Poruchy plodnosti 74 // 3.2.1. Sterilita 74 // 3.2.2. Umélé oplodnění 75 // 3.2.3. Neplodnost muže 75 // 3.2.4. Inseminatio ab alieno 76 // 3.2.5. Umělé oplodnění cizinek 79 // 3.2.6. Fertilizace in vitro klasická 80 // 3.2.7. Modifikace 1VF 82 // 3.2.8. Přenosy vajíčka 83 //
3.2.9. Manipulace s vajíčky 84 // 3.2.10. Mnohočetná těhotenství 84 // 3.2.11. Zdravotní rizika 85 // 3.3. Výzkum na preembryích 86 // 4. Těhotenství 87 // 4.1. Průkaz těhotenství 87 // 4.2. Průběh těhotenství 90 // 4.2.1. Ochrana těhotných žen 90 // 4.2.2. Nekomplikovaný průběh těhotenství 96 // 4.2.3. Rizikové - ohrožené - těhotenství 97 // 4.2.4. Mimoděložní těhotenství 100 // 4.3. Ohrožení plodu a terapeutické zásahy na plodu v době těhotenství 102 // 4.3.1. Užívání léků během gestace 102 // 4.3.2. Chirurgické výkony 105 // 4.3.3. Konzultace 109 // 4.3.4. Plod s vrozenou vývojovou vadou - screening vrozených vad 110 // 4.3.5. Přežívající nedonošený plod s vrozenou vadou 114 // 4.3.6. Poškození plodu třetí osobou 115 // 4.3.7. Ohrožení zdraví těhotné ženy traumaty 117 // 4.3.8. Ohrožení života nebo zdraví ženy těhotenstvím 118 // 5. Předčasné ukončení těhotenství 119 // 5.1. Obecné problémy 119 // 5.2. Umělé přerušení těhotenství 123 // 5.2.1. Základní přístupy 123 // 5.2.2. Zákonná ustanovení 125 // 5.2.3. Komplikace při interrupci a v jejím důsledku 129 // 5.2.4. Umělé přerušení těhotenství mladistvých 130 // 5.2.5. Těhotenství mentálně postižené ženy 131 // 5.2.6. Finanční úhrada 133 // 5.2.7. Umělé přerušení těhotenství cizinkám 134 // 5.2.8. Povinná mlčenlivost u umělých přerušení těhotenství 136 // 5.2.9. Trestné činy 137 // 6. Porod 139 // 6.1. Stručný historický vývoj přístupů k porodům а k pomoci při nich 139 // 6.2. Obecná charakteristika porodu 142 // 6.3. Začátek porodu 144 // 6.3.1. Vyhledání porodnice 144 // 6.3.2. Předčasný porod - transport in utero 145 // 6.3.3. Příjem 147 // 6.3.4. Určení způsobu porodu 151 // 6.3.5. Příprava k porodu 152 // 6.3.6. Porody mimo porodnice - partus extra muros 152 //
- U žen, které vícekráte rodily (mnohorodičky) 153 // - Pozdní vyhledání porodnice 153 // - Záměrná volba a prosazování plánovaných porodů mimo porodnice 155 // 6.3.7. Účast rodinných příslušníků při porodu 157 // 6.4. Porodní doby a povinnosti lékaře 159 // 6.4.1. Základní rozdělení 159 // - Délka porodu 159 // 6.4.2. Obecné nedostatky v lékařském vedení porodu 160 // 6.4.3. Doba otevírací - prvá doba porodní 166 // - Porodnické minimum 166 // - Slabá děložní práce 167 // - Změny rozhodnutí v průběhu porodu 167 // - Nebezpečí z prodlení za porodu 167 // 6.4.4. Tlumení porodních bolestí 168 // 6.4.5. Doba vypuzovací - druhá doba porodní 170 // - Opatření u samovolného porodu 170 // - Klešťový porod - Kristelerova exprese 172 // 6.4.6. Třetí doba porodní a doba poporodní 173 // - Ošidnosti třetí doby porodní 173 // - Krvácení v třetí době porodní a době poporodní 175 // 6.4.7. Transfúze 176 // 6.4.8. Programované porody 178 // 6.4.9. Poškození zdraví nebo smrt novorozence při porodu 179 // Právní odpovědnost a právní vztahy v porodnictví // - Smrt plodu před porodem 179 // - Úmrtí dítěte při porodu 181 // - Poškození dítěte při porodu 183 // - Porod zdravotně poškozeného dítěte 184 // 6.4.10. Odpovědnost neonatologického pediatra a dětské sestry // u porodu 185 // 6.4.11. Mateřská úmrtnost 186 // - Smrt těhotné 188 // - 6.5. Problematika císařského řezu 189 // 6.5.1. Základní přístupy 189 // 6.5.2. Vlastní provedení výkonu 191 // 6.5.3. Operační riziko při císařském řezu pro plod 194 // 6.5.4. Pooperační komplikace 194 // 6.6. Narození dítěte 194 //
7. Období šestinedělí 199 // 7.1. Stav matky 199 // 7.2. Poškození novorozence po porodu 203 // 7.2.1. Odpovědnost v šestinedělí 203 // 7.2.2. Technika a transport 204 // 7.3. Rooming in 206 // 7.4. Odpovědnost za záměnu novorozence 207 // 7.5. Odložení dítěte 209 // 7.6. Vražda novorozeného dítěte matkou nebo třetí osobou 210 // 7.7. Právní odpovědnost porodnic 213 // 7.7.1. Obecné poznatky 213 // 7.7.2. Případy obecné hmotné odpovědnosti 216 // 7.8. VIP - nebezpečí výjimek 217 // Závěr 219 // Literatura 221 // Základní právní předpisy upravující právní odpovědnost a právní vztahy v porodnictví 223 // Autoři 229
(OCoLC)45372696
cnb000968590

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC