Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
3. přepracované vyd.
Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1998
87 s. : il.

objednat
ISBN 80-85808-58-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod
Bibliografie: s. 87
Dysgrafie - náprava - sešity pracovní
Dyslexie - náprava - sešity pracovní
000081682
Použitá literatura // Autorský kolektiv: Hvězda, co se nezdá. MF, Praha 1968 Autorský kolektiv: Těšime se do školy. SPN. Praha 1979 Kábele. F.. Pávková, B.: Obrázková škola řeči. SPN, Praha 1988 Klement. B.: Soubor cvičeni pro jazykové vyučováni. SPN, Praha 1981 KPPP Hradec Králové: Reedukace vývojové dysortografie. // Zelinková. O.: Cvičeni pro dyslektiky. Komenium, n.p. Praha 1988 // € // OBSAH // Úvod...3 // Grafomotorika - orientace v prostoru...4 // Zrakové vnímáni...18 // Rozlišováni celku a části...18 // Shoda a podobnost znázorněných předmětů...19 // Rozlišování písmen... 29 // Čteni psacích písmen, čteni měkkých a tvrdých slabik...30 // Odstraňováni záměn písmen... 31 // b-d-p. m-n...31 // a, á - o, 6...36 // s-z-c...37 // š-ž-č...38 // Rychlé postřehování začátečních a koncových hlásek...39 // Slabiky, slova, věty... 40 // Rozlišování délky samohlásky...40 // Slova s u, ů. ů... 48 // Hranice slov ve větě...49 // Nácvik rozlišováni souhlásek tvrdých a měkkých... 52 // Slova s -bě-. -pě-, -vě-, mě-... 60 // Nácvik rozlišování souhlásek znělých a neznělých... 62 // Aplikace vyjmenovaných a příbuzných slov...70 // Souhrnná cvičení... 86 // Použitá literatura... 87

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC