Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Archiv hlavního města Prahy : Scriptorium, 2004
394 s. : il.

ISBN 80-86197-50-6 (Scriptorium ; brož.)
ISBN 80-902597-9-0 (Archiv hl.m. Prahy ; brož.)
Documenta Pragensia ; [vol.] 22
Obsahuje tabulky, poznámky, resumé německy
Města - dějiny - sborníky
Praha - dějiny - raný novověk - sborníky
Praha - dějiny - středověk - sborníky
000081709
Jiří Pešek, Pražské městské elity středověku a raného novověku. Úvodní zamyšlení ...7 // Martin Nodl, Elity v českých a moravských pozdně středověkých městech jako badatelský a interpretační problém ...23 // Marie Bláhová, Pražská inteligence v pozdním středověku ...51 // Hana Pátková, Pražské elity a vizitační protokol arcijáhna Pavla z Janovic ...67 // Kateřina Jíšová, Novoměstské radní elity v 15. století ...81 // Jaroslava Mendelová, Rady Nového a Starého Města pražského v letech 1547-1602 ...97 // Petra Bišková, Malostranské radní elity na přelomu 16. a 17. století ...107 // Blanka ZHynská, Utrakvističtí církevní „hodnostáři“ - součást městské elity? ...117 // Jaroslav Jásek, Karel Mělnický z Karlsperka, měšťan a stavitel ...125 // Petra Večeřová, Jiří Závěta ze Závětic (1575-1637?) ...131 // Olga Fejtová, Měšťanské elity na Novém Městě pražském v 17. století a knižní kultura ...159 // Alena Nachtmannová, Móda a luxus v odívání staroměstských měšťanů v 17. století ...175 // Michaela Hrubá, Možnosti výzkumu měšťanských elit v prostředí královských měst severozápadních Čech ...193 // Jiří Fajt, Umělecká reprezentace panovníka a město - imitatio, nebo varietas? ...211 // TomášStemeck, Měšťanské elity v berních úřadech a královská města jako daňoví poplatníci - střet zájmů? Případ předbělohorského Brna ...225 //
Ludmila Sulitková, Zamyšlení nad charakterem vůdčí vrstvy městského obyvatelstva na příkladu Brna v raném novověku. Diskusní příspěvek ...243 // Zdeněk Vybíral, Představitel městské elity - tvůrce dějin svého města. Život královského města Tábora na počátku 17. století v zrcadle osudů primasa Jana Chvatalia ...251 // Kamila Follprecht, Elity w Krakowie - topografia siedzib na przelomie XVI i XVII wieku ...261 // Andrzej Klonder, Mieszczański luksus w szlacheckiej Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku ...275 // Anetta Gtowacka, Majetek elity mieszczańskiej w małym mieście polskim w XVI-XVIII wieku ...295 // Miloš Řezník, Kulturní identita městských elit Gdaňsku, Toruně a Elbinku v 17. a 18. století ...313 // Milada Říhová, Královští lékaři. Lékaři na dvoře posledních Lucemburků ...327 // Bohdana Divišová, Lékaři Rudolfa II. - městská elita? ...335 // Mirjam Bohatcová, Osudy české retrospektivní bibliografie starých tisků a příležitostné sborníky z melantrišské a veleslavínské tiskárny ...341 // Zusammenfassung (Olga Fejtová - Václav Ledvinka - JiříPešek) 347
(OCoLC)69935413
cnb001313359

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC