Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2000
xiv,288 s. : il. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-722-6385-4 (brož.)
DTP & grafika
Profi
Obsahuje ilustrace, úvod, rejstřík
CD-ROM obsahuje výběr kvalitních písem, demoverze aplikací Adobe Indesign a Quarkxpress, utility pro správu písem, editor písem a další software pro PC/MAC
Typografie počítačová - příručky
000081746
ÚVOD // ODSTAVEC // Zarovnání // Počítačové zarovnání // Členení odstavců // Odstavcová zarážka // Odstavcové zarážky v programech // Bez odstavcové zarážky // Předsazený text // Grafická zarážka // Další úpravy odstavců // Kombinace // Odstavcová zarážka nejsou mezery! // Parchanty // Odstraňování parchantů // Dělení slov // Ruční dělení Zakázané dělení // Mezislovní mezery // Sazba na praporek a dělení slov Zarovnaná sazba Počítačový algoritmus // PÍSMO // Struktura počítačového písma // Pojmenování písem Počet bodů v písmu Kerningové páry Hinting Počet znaků Problémy s písmy // Nastavení algoritmu 21 // Mezislovní mezera ve verzálkové sazbě 23 Široká a úzká písma 23 // Větší stupně písma 23 // Inteligentní počítačový algoritmus 23 // Proklad 25 // Automatický proklad 27 // Prostrkání 27 // Vyznačování 30 // Kurziva 30 // Polotučné písmo 30 // Kapitálky a verzálky 31 // Další kresebné varianty písma 31 // Podtrhávání 31 // Barevné odlišení 32 // Prostrkání sazby 32 // Odlišné písmo 33 // Vyznačování a interpunkce 34 // Ukázky prací 35 // Chybějící kurzíva, kapitálky 47 // Klasifikace písem 48 // Obrázková „písma“ 48 // Tvorba písma 48 // Písmové formáty 49 // Distribuce a autorská práva 50 // HLADKÁ SAZBA 51 // Spojovník — »-« // Pomlčka — »—« // Přestávka v řeči // Náhrada závorek (přestávka v řeči) Přímá řeč // Opakovací znaménko Výčet // Celé peněžní jednotky // Náhrada pomlčky nebo spojky // Další případy použití // Počítače // Interpunkční znaménka // Tečka —. // Výjimky a další použití Otazník — ? a vykřičník — ! // Čárka —, // Středník - ; // Dvojtečka —: // Výpustka — // Závorky // Uvozovky // Odsuvník (apostrof) - ’ // Další znaky // Stupeň — ° // Paragraf - § // Ampersand - & //
Hvězdička — * // Křížek-t Znak číslo - # // Lomítko - / // TECHNICKÁ SAZBA // Matematická sazba // Základní pravidla // Znaménka // Zlomky // Procento a promile - % a %o 67 // Tilda - - 67 // Palec a stopa - " a ’ 68 // Plus a rovná se — + a = 68 // Zápisy v počítačové literatuře 68 // Znak větší než > 68 // Klávesové zkratky 68 // Internetové adresy 69 // Elektronická pošta 71 // Mezera 71 // Verzálky 72 // Prostrkaná sazba 72 // Úprava mezer v normální sazbě 73 // Malý seznam mezer 75 // Mezery InDesign 75 // Mezery QuarkXPress 76 // Čísla 76 // Rozměry 77 // Oddělování řádů 78 // Římské číslice 78 // Číslice a písmena 79 // Peněžní jednotky 80 // Řazení číslic pod sebe 80 // Datum a čas 81 // Telefonní čísla 82 // PSČ 84 // Zlomky 84 // Pozor na záměnu 85 // Závěr 85 // . Indexy a exponenty 90 // Sazba bez podpory 91 // Mezery a pořadí 94 // Zjednodušená sazba 94 // Pořadová sazba 96 // Jednoduché tabulky 101 // Odrážky 98 // Linky 102 // Obsah 99 // Podtisk 103 // Tabulková sazba 101 // Hlavička a umístění 105 // TYPOGRAFIE NA INTERNETU 107 // Pravidla sazby 109 // Další možnosti typografie na webu 111 // Kódování 110 // Doporučené servery 111 // SAZBA CIZÍCH JAZYKŮ 113 // Uvozovky 113 // Základní pravidla pro sazbu němčiny 121 // Interpunkce 114 / Speciální znaky 121 // Dělení slov 114 // Verzálky 122 // Akcenty a speciální znaky 114 // Spojovník 122 // Číselné údaje 119 // Dělení slov 122 // Měnové jednotky 119 // Interpunkce 122 // Další zvyklosti 120 // Uvozovky 122 // Základní pravidla pro sazbu angličtiny 120 // Slitky 122 // Pravopis 120 // Zkratky 122 // Verzálky 120 // Fraktura 122 // Apostrof 120 // Přehledné tabulky 123 // Interpunkce 120 // Uvozovky 120 // Způsob psaní uvozovek v některých evropských jazycích 123 // Dělení slov 121 //
Číslovky 121 // Způsob psaní čísel v některých evropských jazycích 123 // Zkratky 121 // Doporučená literatura 124 // ČEŠTINA (Libuše Mohelská) 125 // Tvarosloví 125 // Značky 127 // Podtypy při skloňování 125 // Iniciálové zkratky 128 // Životnost 125 // Zkratková slova 128 // Přídavná jména s koncovkami -icí a -ící 126 // Interpunkce 128 // Odvozování příponami (dosový) 126 // Tečka 128 // Přídavná jména z číslovek 126 // Čárka 128 // Číslovky 126 // Uvozovky 129 // Zkratky 127 // Závorky 129 // Druhy zkratek 127 // Velká písmena 130 // Styl 130 // Slovosled 130 // Přejatá slova 131 // Formátování 131 // Dělení slov 131 // Zakázané dělení 132 // Dělení v sazbě 133 // Odrážkové seznamy 134 // Zdroje 135 // ÚPRAVA TEXTU // Krátce o výpočtech 137 // Psaní 137 // Chyby a odstraňování 140 // T602 142 // Styly odstavců 143 // Word 143 // Styly v sázecím programu 144 // InDesign 145 // QuarkXPress 148 // Hierarchie stylů 151 // Jednoznakové předložky a spojky 152 // Textový editor 152 // InDesign 152 // Nové „pevné mezery“ pro InDesign 153 // QuarkXPress 155 // Znakové styly 155 // Logické hledisko 156 // Předpis sazby 158 // KOREKTURA // Klasická korektura 159 // Korekturní znaménka 160 // Možnosti korektur v Adobe Acrobatu 161 // Opravy prováděné přímo v Acrobatu 162 // Korektura v Acrobatu 162 // KNIHA // Zrcadlo sazby 166 // Rozkres postavení sazby 166 // Vzorové stránky 167 // Stránkový rejstřík 168 // Řádkový rejstřík 169 // Záhlaví a zápatí 172 // Vzorové stránky 172 // Paginace 173 // Oddíly 175 // Další prvky knižní sazby 176 // Stránková zarážka 176 // Východová stránka 176 // Nadpisy, titulky a podtitulky 176 // Marginálie 178 // Iniciály 179 // Poznámky 181 // Obrázky 182 // Zalamování v úhlu 90° 183 // Popisky k obrázkům 183 // Legendy 183 // Obtékání 183 //
Písmo 184 // Popis vnitřních částí knihy 184 // Vydavatelská značka 185 // Vakát 185 // Patitul 186 // Protititul (frontispis) 186 // Hlavní titul 186 // Vydavatelský záznam 187 // Věnování - Motto 187 // Předmluva 187 // Úvod 187 // Mezititul 188 // Rejstřík 188 // Seznam literatury, vyobrazení nebo zkratek 189 // Glosář 190 // Doslov - Epilog 190 // Resumé 190 // Obsah 190 // Tiráž 192 // Další části knihy 192 // Errata 193 // Obrazové přílohy 193 // Obálka - Desky 193 // Přebal 194 // Predsádka - Vnitřní strana obálky 194 // AKCIDENČNÍ SAZBA // Optický střed stránky 218 // Sazební obrazec 218 // Vyrovnávání sazby 219 // Ukázky 220 // Historický přístup 222 // Počítače 224 // Ručně 223 // Minuskové číslice 226 // Kapitálky 226 // Slitky 228 // Vkládání slitků u běžných písem 229 // QuarkXPress 230 // InDesign 230 // Další slitky v InDesignu 230 // Alternativní znaky 232 // Korektury 195 // Maketa 195 // Řešení východových řádků — parchantů 196 // Algoritmus 199 // Určité zvláštnosti novin a časopisů 200 // Písmo 201 // Pokračování na straně 202 // Sazba v úzkých sloupcích 203 // „Perex“ 204 // Citace 204 // Parchanty v časopisecké a novinové sazbě 205 Titulky 207 // Sazba poezie a divadelních her 208 // Básně 208 // Úprava básně 211 // Sazba divadelních her 211 // Ozdobné iniciály 233 // Ornamenty a symboly 234 // Barevná písma 234 // Stínování písem 235 // Optické zarovnávání okrajů 236 // Obrysové písmo 237 // Trocha historie 237 // Módní písma 237 // Jednotný vizuální styl 241 // Firemní značka 244 // Vyhodnocení testů 244 // Serifbvá písma 244 // Bezserifová písma 245 // Módní písma podle období 246 //
DODATKY // Pojmenování písem 249 // Klasifikace písem 251 // Klasifikace ATypI 251 // Československá klasifikace 252 // Klasifikace FontFont 256 // Kódové stránky 257 // Zápis znaků - Macintosh 258 // Zápis znaků — Windows 259 // Speciální znaky ve Windows 259 // Práce se skripty - Windows 260 // Typometrický systém 261 // Absolutní jednotky 261 // Didot 261 // Pica 262 // Upravený systém pica (Adobe) 262 // Velikost písma 262 // Kuželka 263 // Vyjadřování velikosti písma 264 // Relativní jednotky 264 // InDesign 265 // QuarkXPress 267 // Seznam zkratek 270 // Dodatek k pravidlům 273 // Vzorník 275 // Co má vzorník obsahovat? 275 // Pomocné programy 276 // Ukázky 276 // Obsah CD 279 // Windows 279 // Macintosh 280 // Literatura 282 // Knihy 282 // Časopisy 287 // Normy 287
(OCoLC)50343551
cnb000888847

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC