Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1998
106 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-532-7 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, úvod
Chirurgie miniinvazivní - příručky
000081829
Obsah // Úvod... I 1 // 1 Internistiek«» problematika laparoskopických operací (I. Perlíková) 13 // 1.1 Hodnocení rizikových faktorů a komplikace laparoskopických výkonů ... 13 // 1.2 Predoperační vyšetření... 14 // 1.3 Kontraindikace... 15 // 1.4 Interní predoperační příprava a pooperační péče... 15 // 2 Anestezie u laparoskopických operací (Z. Toman) ... 16 // 2.1 Úvod ... 16 // 2.2 Patofyziologické změny spojené s C02-pneumoperitoneem 16 // 2.3 Vlastní anesteziologická problematika... 17 // 3 Historický vývoj laparoskopické chirurgie fj. Kabát) ... 19 // 3.1 Vývoj inštrumentária ...21 // 3.2 Obrazová dokumentace...21 // 4 Instrumentarium (J. Kabát) ...22 // 4.1 Systém přenosu obrazu ...22 // 4.1.1 Optika...22 // 4.1.2 Světlovodný kabel ...23 // 4.1.3 Zdroje studeného světla...23 // 4.1.4 Kamera ...23 // 4.1.5 Obrazová dokumentace ...24 // 4.2 Přístroje pro elektrokoagulaci...24 // 4.3 Insuflační přístroje...24 // 4.4 Operační nástroje ...24 // 4.4.1 Insuflační jehly ...24 // 4.4.2 Trokary (porty) ...25 // 4.4.3 Kleště...28 // 4.4.4 Disektory ...28 // 4.4.5 Nůžky ...28 // 4.4.6 Ostatní nástroje...29 // 4.5 Nástroje к ligaturám a šití...29 // 4.5.1 Svorkovače ...29 // 4.5.2 Jehelce ...30 // 4.5.3 Aplikátor stehu a vodič uzlu...31 // 4.5.4 Šicí materiál...31 // 4.5.5 Endoskopické staplery...32 // 5 Laparoskopická Cholecystektomie (J. Petrů) ...34 // 5.1 Výběr pacientů...34 // 5.2 Poloha pacienta
a inštrumentárium...34 // 5.3 Postavení operační skupiny...34 // 5.4 Operační přístup...36 // 5.5 Operační postup...37 // 5.6 Pooperační péče ...40 // 5.7 Komplikace...41 // 5.8 Závěr ...42 // 6 Laparoskopická apendektomie (T. Teršíp) ...43 // 6.1 Indikace...43 // 6.2 Kontraindikace...43 // 6.3 Inštrumentárium...43 // 6.4 Operační přístup...44 // 6.5 Operační postup ...44 // 6.6 Komplikace...46 // 6.7 Pooperační péče ...46 // 7 Laparoskopická operace tříselné kýly (K. Weigl)...47 // 7.1 Indikace...47 // 7.2 Kontraindikace...47 // 7.3 Inštrumentárium...47 // 7.4 Operační přístup...47 // 7.5 Operační postup...50 // 7.6 Možné komplikace...53 // 8 Laparoskopická léčba gastroezofageálního refluxu (P. Smejkal) ...54 // 8.1 Indikace к laparoskopické fundoplikaci ...54 // 8.2 Inštrumentárium...54 // 8.3 Poloha pacienta...54 // 8.4 Operační přístup...56 // 8.5 Operační postup...56 // 8.5.1 Izolace a obejití jícnu ...58 // 8.5.2 Sutura hiátu...58 // 8.5.3 Fundoplikace ...58 // 8.6 Peroperační komplikace...62 // 8.6.1 Krvácení ...62 // 8.6.2 Perforace...62 // 8.6.3 Pneumomediastinum a pneumotorax ...63 // 8.7 Pooperační komplikace...63 // 8.7.1 Nekróza stěny žaludku ...63 // 8.7.2 Dysfagie...63 // 8.7.3 Dislokace manžety ...63 // 8.7.4 Gas bloat syndrom...63 // 8.8 Pooperační péče...63 // 9 Operace achalázie jícnu (R. Smejkal) ...64 // 9.1 Predoperační vyšetření...64 // 9.2 Kontraindikace...64 // 9.3 Predoperační
příprava ...64 // 9.4 Operační přístup...64 // 9.5 Operační postup ...64 // 9.6 Peroperační komplikace...66 // 9.6.1 Krvácení ...66 // 9.6.2 Perforace jícnu...66 // 9.6.3 Pneumomediastinum a pneumotorax ...66 // 9.7 Pooperační komplikace...66 // 9.8 Pooperační péče ...66 // 10 Anastomózy v laparoskopické chirurgii (M. Vraný) ...67 // 10.1 Podmínky pro laparoskopicky prováděné anastomózy...67 // 10.1.1 Technická a psychická vybavenost chirurga...67 // 10.1.2 Inštrumentárium ...67 // 10.2 Postavení operatéra, rozmístění nástrojů ...68 // 10.3 Typy laparoskopických anastomóz...70 // 11 Anestezie u videotorakoskopie (VTS) a videoasistované // hrudní chirurgie (VATS) (Z. Toman)...79 // 11.1 Úvod ...79 // 11.2 Vlastní anesteziologická problematika ...79 // 11.3 Farmaka používaná к anestezii ...80 // 12 Videotorakoskopie (R Rajko)...82 // 12.1 Historie ...82 // 12.2 Inštrumentárium...82 // 12.3 Výhody VTS a VATS...84 // 12.4 Nevýhody VTS a VATS ...84 // 12.5 Indikace к VTS a VATS...84 // 12.6 Kontraindikace к VTS a VATS ...85 // 12.7 Obecná technika VTS a VATS...86 // 12.7.1 Příprava nemocného ...86 // 12.7.2 Poloha nemocného ...86 // 12.7.3 Příprava operačního pole ...87 // 12.7.4 Technika VTS ...88 // 12.7.5 Indikace užití drénu po ukončení VTS...89 // 12.7.6 Pooperační péče...89 // 12.7.7 Pooperační komplikace ...89 // 13 Plieni biopsie (P. Pafko)...90 // 13.1 Indikace...90 // 13.2 Inštrumentárium...90
13.3 Operační prístup...90 // ! 3.4 Operační postup...90 // 14 Léčba spontánního pneumotoraxu (P. Pafko) ...91 // 14.1 Indikace...91 // 14.2 Vlastní léčebná část videotorakoskopické VTS u spontánního pneumotoraxu ...91 // 14.2.1 Operační postup...92 // 14.3 Parietální pleurektomie...92 // 14.3.1 Operační přístup ...92 // 14.3.2 Operační postup...93 // 14.3.3 Komplikace...93 // 15 Videotorakoskopie při pleurálním syndrómu (J. Schiitzner)...94 // 15.1 Indikace...94 // 15.2 Kontraindikace...94 // 15.3 Inštrumentárium...94 // 15.4 Operační přístup a metoda...94 // 15.5 Komplikace ...95 // 15.6 Pooperační péče ...95 // 16 Videotorakoskopie, videoasistovaná hrudní chirurgie při patologii mediastina (J. Schiitzner) ...96 // 16.1 Indikace...96 // 16.2 Kontraindikace...96 // 16.3 Inštrumentárium...96 // 16.4 Operační přístup...96 // 16.5 Komplikace...97 // 16.6 Pooperační péče...97 // 17 Videotorakoskopické operace na vegetativním nervstvu (P. Pafko) ... 98 // 17.1 Horní hrudní sympatektomie ...98 // 17.1.1 Indikace ...98 // 17.1.2 Operační přístup ...98 // 17.2 Resekce splanchnických nervů ...99 // 17.2.1 Inštrumentárium ...99 // 17.2.2 Operační přístup ...99 // 17.2.3 Operační postup...99 // 17.2.4 Komplikace...99 // 17.2.5 Pooperační péče...99 // 18 Videoasistovaná hrudní chirurgie- plicní lobektomie (P. Pájko) 100 // 18.1 Indikace...100 // 18.2 Inštrumentárium... 100 // 18.3 Operační přístup... 100
// 18.4 Vlastní operační postup ... 100 // 18.5 Komplikace a pooperační péče ... 100 // 19 Videotorakoskopická exstirpace hrudního jícnu (P. Pafko) ...103 // 19.1 Inštrumentárium... 103 // 19.2 Operační přístup 7. pravé strany ... 103 // 19.3 Operační postup... 103 // 19.4 Komplikace... 106 // 19.5 Pooperační péče ... 106

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC