Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, 2000
187 s. : il.

ISBN 80-7196-201-5 (brož.)
Učebnice pro základní školy
Obsahuje ilustrace, tabulky, fotografie, mapky, výsledky úloh
Matematika - sešity pracovní
000081841
Obsah // 8/1 Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; výrazy 6 // 1 DRUHÁ MOCNINA A DRUHÁ ODMOCNINA... 6 // 1.1 Co je druhá mocnina... 6 // 1.2 Umocňujeme zpaměti a porovnáváme ... 9 // 1.3 Odhadujeme a počítáme druhé mocniny ... 11 // 1.4 Co je druhá odmocnina... 13 // 1.5 Odmocňujeme zpaměti a porovnáváme ... 15 // 1.6 Odhadujeme a počítáme druhé odmocniny ... 17 // 2 PYTHAGOROVA VĚTA A JEJÍ UŽITÍ... 20 // 2.1 Seznamujeme se s Pythagorovou větou ... 20 // 2.2 Pythagorova věta v rovině... 23 // 2.3 Pythagorova věta v prostoru ... 26 // 3 MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM... 29 // 3.1 Co je třetí mocnina ... 29 // 3.2 Co je mocnina s přirozeným mocnitelem... 32 // 3.3 Pravidla pro počítání s mocninami ... 35 // 3.4 Zápis čísla v desítkové soustavě... 38 // 4 SOUHRNNÁ CVIČENÍ... 42 // 5 VÝRAZY... 49 // 5.1 Číselné výrazy ... 49 // 5.2 Výrazy s proměnnými ... 51 // 5.3 Výrazy v matematice i v životě... 54 // 6 MNOHOČLENY... 57 // 6.1 Co je mnohočlen ... 57 // 6.2 Sčítání a odčítání mnohočlenů... 59 // 6.3 Násobení mnohočlenů ... 63 // 6.4 Rozklad mnohočlenu na součin ... 66 // 6.5 Vzorce usnadňují úpravy... 68 // 7 SOUHRNNÁ CVIČENÍ... 71 // 8/2 Lineární rovnice; základy statistiky... 76 // 1 ŘEŠENÍ ROVNIC ... 76 // 1.1 Připomínáme si výrazy ... 76 // 1.2 Co znamená řešit rovnici ... 78 // 1.3 Ekvivalentní úpravy rovnic ... 79 // 1.4 Řešení lineárních rovnic... 82 // 2 ROVNICE KOLEM
NÁS ... 85 // 2.1 Jak na slovní úlohy ... 85 // 2.2 Úlohy jednoduché i složitější ... 87 // 2.3 Výpočet neznámé ze vzorce... 90 // 3 SOUHRNNÁ CVIČENÍ... 92 // 4 ZÁKLADY STATISTIKY... 95 // 4.1 Statistické šetření... 95 // 4.2 Diagramy... 101 // 4.3 Aritmetický průměr, modus a medián... 107 // 5 SOUHRNNÁ CVIČENÍ... 109 // 8/3 Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy ... 117 // 1 KRUŽNICE A KRUH... 117 // 1.1 Kružnice a kruh... 117 // 1.2 Kružnice a přímka... 121 // 1.3 Dvě kružnice ... 127 // 1.4 Thaletova věta... 130 // 1.5 Délka kružnice a obvod kruhu... 134 // 1.6 Obsah kruhu ... 138 // 2 VÁLEC... 143 // 2.1 Válec a jeho síť... 143 // 2.2 Povrch válce... 146 // 2.3 Objem válce... 148 // 3 SOUHRNNÁ CVIČENÍ... 150 // 4 // 4 KONSTRUKČNÍ ÚLOHY... 155 // 4.1 Množiny bodů v rovině ... 155 // 4.2 Konstrukce trojúhelníků ... 159 // 4.3 Konstrukce čtyřúhelníků ... 162 // 5 SOUHRNNÁ CVIČENÍ... 164 // VÝSLEDKY ÚLOH... 170

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC