Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.7) Půjčeno:40x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Konfrontace, 1999
243 s. ; 21 cm

ISBN 80-86088-04-9 (váz.)
Obsahuje úvod, předmluvu, ediční poznámku
Bibliografie: s. 235-242
Komunikace sociální - pojednání
000081941
Úvod 11 // Předmluva k německému vydání 14 // 1. kapitola Základní pojmy // 1.1 Úvod 15 // 1.2 Funkce a vztah 19 // 1.3 Informace a zpětná vazba 24 // 1.4 Redundance 27 // 1.5 Metakomunikace a pragmatický kalkul 33 // 1.6 Závěry... 37 // 1.61 Pojem "černé skříňky" 37 // 1.62 Vědomí a nevědomí 38 // 1.63 Přítomnost a minulost 38 // 1.64 Příčina a následek 39 // 1.65 Cirkularita komunikačních vzorců 40 // 1.66 Relativita "normálního" a "abnormálního" 40 // 2. kapitola Pokus o utřídění komunikačních axiomů // 2.1 Úvod 43 // I 2.2 Nemožnost ne-komunikovat... 43 // 2.21 Veškeré chování je komunikací 43 // 2.22 Jednotky komunikace (sdělení, interakce, vzorec) 44 // 2.23 Schizofrenik se pokouší ne-komunikovat 45 // , 2.24 Definice axiomu 45 // 2.3 Obsahová a vztahová rovina komunikace... 46 // 2.31 Aspekt "zprávový" a"příkazový" 46 // 2.32 Data a instrukce v počítačích 46 // 2.33 Komunikace a metakomunikace 47 // 2.34 Definice axiomu 48 // 2.4 Fázování sledu událostí... 48 // 2.41 Fázování jako organizující princip 48 // 5 // 2.42 Odlišné fázování, odlišné "reality" 50 // 2.43 Bolzanovy nekonečné, oscilující řady 51 // 2.44 Definice axiomu 52 // 2.5 Digitální a analogová komunikace... 52 // 2.51 V přirozených a umělých organismech 52 // 2.52 V lidské komunikaci 54 // 2.53 Využití obou způsobů člověkem 55 // 2.54 Problémy překladu z jednoho způsobu do druhého 56 // 2.55 Definice axiomu 58 //
2.6 Symetrická a komplementární interakce 59 // 2.61 Schizmogeneze 59 // 2.62 Definice symetrie a komplementarity 60 // 2.63 Metakomplementarita 60 // 2.64 Definice axiomu 61 // 2.7 Shrnutí... 61 // 3. kapitola 1 Narušená komunikace // 3.1 Úvod 63 // 3.2 Nemožnost nekomunikovat 63 // 3.21 Popírání komunikace při schizofrenii 64 // 3.22 Opak 65 // 3.23 Vyhýbání se komunikaci 65 // 3.231 Odmítnutí 66 // 3.232 Akceptování komunikace 66 // 3.233 Diskvalifikace komunikace 66 // 3.234 Symptom jako komunikace 68 // 3.3 Poruchy v rovině obsahových a vztahových aspektů 70 // 3.31 Konfúze těchto aspektů 70 // 3.32 Názorové rozdíly 72 // 3.33 Definice Já a Ty 73 // 3.331 Potvrzení 74 // 3.332 Odmítnutí 75 // 3.333 Znehodnocení 75 // 3.34 Roviny mezilidského vnímání 78 // 3.35 Vztahová slepota 79 // 3.4 Fázování sledu událostí 81 // 3.41 Rozdílná fázování 82 // 3.42 Fázování a prožívání skutečnosti 82 // 3.43 Příčina a následek 83 // 3.44 Sebenaplňující se proroctví 85 // 3.5 Chyby v překladech mezi digitální a analogovou komunikací 86 // / 3.51 Mnohoznačnost analogových komunikací 86 // 3.52 Analogové komunikace jsou vztahové výzvy 87 // 3.53 Absence "ne" v analogových komunikacích 87 // 3.531 Vyjádření "ne" neuskutečněním činu 89 // 3.532 Rituál 90 // 3.54 Jiné pravdivostní funkce v analogových komunikacích 90 // 3.55 Hysterické symptomy jako zpětné překlady do analogového 91 //
3.6 Poruchy v symetrických a komplementárních interakcích 92 // 3.61 Symetrické eskalace 92 // 3.62 Rigidní komplementarita 93 // 3.63 Vzájemná stabilizace obou forem vztahů 94 // 3.64 Příklady 95 // 3.65 Shrnutí 102 // 4. kapitola Organizace lidské interakce // 4.1 Úvod 103 // 4.2 Interakce jako systém 104 // 4.21 Čas 104 // 4.22 Definice systému 105 // 4.23 Prostředí a subsystémy 106 // 4.3 Vlastnosti otevřených systémů 107 // 4.31 Celistvost 107 // 4.311 Ne-sumativnost 109 // 4.312 Nejednostrannost 109 // 4.32 Zpětná vazba 110 // 4.33 Ekvifinalita 110 // 4.4 Mezilidské systémy 113 // 4.41 Dlouhodobé vztahy 113 // 4.411 "Jak" místo "proč" 113 // 4.42 Omezující účinek každé komunikace 114 // 4.43 Pravidla vztahu 115 // 4.44 Rodina jako systém 117 // 4.441 Celistvost 117 // 4.442 Nesumativita 118 // 4.443 Zpětná vazba a homeostáze 120 // 4.444 Kalibrace a krokové funkce 126 // 4.5 Souhrn127 // 5. kapitola Komunikační vzorce ve hře "Kdo se bojí Virginie Woolfové?" // 5.1 Úvod 129 // 5.11 Zápletka 130 // 5.2 Interakce jako systém ... 131 // 5.21 Čas a řád, akce a reakce 132 // 5.22 Definice systému 132 // 5.23 Systémy a subsystémy 134 // 5.3 Vlastnosti otevřeného systému ... 135 // 5.31 Celistvost 135 // 5.32 Zpětná vazba 136 // 5.33 Ekvifinalita 137 // 5.4 Systém Jiří - Marta 138 // 5.41 "Hra" Jiřího a Marty 138 // 5.411 Jejich styl 145 // 5.42 Syn 148 // 5.43 Metakomunikace mezi Jiřím a Martou I54 // 5.44 Omezení v komunikaci I57 // 5.45 Souhrn 159 // 5.451 Stabilita 159 // 5.452 Kalibrace 159 // 5.453 Rekalibrace //
6. kapitola Paradoxní komunikace // 6.1 O podstatě paradoxů 161 // 6.11 Definice 161 // 6.12 Tři druhy paradoxů 162 // 6.2 Logicko-matematické paradoxy164 // 6.3 Paradoxní definice 165 // 6.4 Pragmatické paradoxy 167 // 6.41 Paradoxní pobídky k jednání 167 // 6.42 Příklady pragmatických paradoxů 168 // 6.43 Teorie dvojné vazby 182 // 6.431 Součásti dvojné vazby 182 // 6.432 Její patogenní účinek 184 // 6.433 Její vztah ke schizofrenii 186 // 6.434 Rozporuplné a paradoxní pobídky k jednání 186 // 6.455 Dopady dvojné vazby na chování 188 // 6.44 Paradoxní předpovědi 189 // 6.441 Oznámení zkoušky 190 // 6.442 "Nevýhoda" logického uvažování 191 // 6.443 "Nevýhoda" důvěry 192 // 6.444 Nerozhodnulelnosi 193 // 6.445 Příklad 193 // 6.446 Důvěra - vězňovo dilema 194 // 7. kapitola // Paradoxy psychoterapie // 7.1 Iluze alternativ 199 // 7.11 Povídka ženy z Bath 199 // 7.12 Definice 200 // 7.2 "Hra bez konce" 202 // 7.21 ... možná řešení 203 // 7.22 Model psychoterapeutické intervence 204 // 7.3 Technika "předepsání symtomu" 205 // 7.31 Symptom jako spontánní chování 205 // 7.32 Symptomatická léčba 206 // 7.33 Symptom a jeho mezilidský kontext 207 // 7.34 Literatura o předepisování symptomu 208 // 7.4 Terapeutické dvojné vazby 208 // 7.5 Příklady terapeutických dvojných vazeb 210 //
Epilog Existencialismus a teorie lidské komunikace: výhled // 8.1 Existenciálni rozměr 221 // 8.2 Prostředí jako program 222 // 8.3 Zvěčnění skutečnosti 223 // 8.4 Stupně vědění - premisy třetího řádu 223 // 8.41 Analogie k premisám třetího řádu 225 // 8.5 Smysl a nicota 227 // 8.6 Změny premis třetího řádu 229 // 8.61 Analogie k teorii důkazů 230 // 8.62 Godelův teorém 231 // 8.63 Wittgensteinův Tractatus a paradoxy existence 232 // Bibliografie //Ediční poznámka // 9
(OCoLC)42975398
cnb000657437

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC