Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.7) Půjčeno:32x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2006
243 s.

ISBN 80-244-1283-7 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje úvod
Bibliografie na s. 234-243
Čeština - pragmatika - studie
000081942
Obsah // Úvodem. // 0. // 0.3. // 1. // 1.1. // 2. // 2.1. // 2.2.2. // 2.2.3. // 2.3. // 2.3.3. // 2.3.3.2. // 2.3.4. // 2.3.5. // 2.3.5.2. // 2.3.5.3. // 2.3.6. // 2.4. // 2.4.1. 2.4.1.2. // 3. // 4. // 4.1. 4.2.3. // 4.3. // 4.3.2. // 4.4. // 4.5. // 5. // 5.1. // 5.2. // 5.3. // 5.4. // 5.5. // 5.5.3. // 5.5.4. // 5.6. // ... 5 // Lingvistická pragmatika, její rozsah a hranice...7 // F ungo vání j azy ka...9 // Pragmatika a sémantika...14 // Pragmatika a gramatika...21 // Reference a deixe...27 // Reference... 28 // Referenční vs. atributivní užití výrazu...32 // Reference jako řečové jednání...34 // Deixe...35 // Deixe prostorová...39 // Deixe časová...43 // Deixe personální...61 // Deixe sociální...68 // Identifikační rovina sociální deixe...72 // Rovina postoj ově-hodnotící...73 // Deixe textová...76 // Informační struktura...79 // Zdroje „novosti“ v aktuálním členění...80 // Signalizace jádra...82 // Presupozice...84 // Řečové akty...95 // Řečový akt, řečové jednání a komunikační funkce výpovědi...95 // Tzv. parazitické řečové akty...108 // Klasifikace řečových aktů...112 // Přímé a nepřímé řečové akty...124 // Performativní paradox...128 // Další možnosti modifikování ilokučních funkcí...133 // Konverzační maximy a implikatury...139 // Kooperační princip a konverzační maximy...139 // Implikace vs. implikatura...142 // Konvenční implikatura...147 // Zobecněná konverzační implikatura...149
// Zdvořilostní princip...156 // Nekooperativnost... 159 // Invited inference (sugerovaný závěr)...161 // Relevance...162 // 3 // 5.7. // 5.7.5.1. 5.1.52. // 5.7.5.3. // 5.7.5.4. 5.7.6. // 5.7.6.1. 5.1.62. // 5.8. // 5.9. 5.9.1. // 6. // 6.3. // 6.4. // 6.5. // 6.6. 6.7. // 6.12. 6.122. 6.7.2.2.1. 6.122. 6.12?. 6.12.5. 1. // Závěr... // Literatura // Zdvořilost... // Navazování a ukončování kontaktu... // Vyslovování názoru (hodnocení), dále direktivy v nej širším smyslu // Minimalizační strategie a užívání zdrobnělin... // Politická a genderová korektnost... // Remediální výpovědi... // Omluva... // Žádosti o dovolení... // Ironie... // Aplikace komunikačních strategií... // Reklamní komunikáty... // Konverzační analýza... // Diskurs... // Formy a metody konverzační analýzy... // Monolog a dialog... // Vlastnosti dialogu... // Struktura dialogu... // Dialog osobní, předmětný a fatický... // Dialog předmětný... // Interview... // Fatická komunikace... // Některé rysy dialogu v publicistickém diskursu... // Politický diskurs a rétorika... // Metapragmatika... // 170 // 176 // 179 // 182 // 183 // 184 // 185 187 192 195 195 // 199 // 200 202 205 207 209 212 215 217 219 221 224 231 // 233 // 234 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC