Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Olomouc : Anag, 2002
191 s. : il.

objednat
ISBN 80-7263-132-2 (brož.)
Účetnictví
Obsahuje tabulky, úvod, přílohu
Bibliografie: s. 160
Předpisy vnitřní - organizace rozpočtové - příručky
000082293
Obsah // Obsah // Úvod ...5 // L Právo a předpisy - Uskutečňování práva...7 // 1. Zákon...8 // 2. Prováděcí právní předpis - vyhláška...9 // 3. Řídicí akty...10 // Vnitřní předpisy...10 // Společenská smlouva...11 // Stanovy...12 // Řády...14 // Směrnice...14 // Pokyny...15 // Individuální řídicí akty...15 // Příkaz...16 // Rozhodnutí...16 // Plánovací akt a plánovací rozhodnutí...16 // Individuálně uložené úkoly, zápisy z porad a cestovní zprávy.17 // 4. Aplikace soustavy řídicích aktů...18 // 5. Metodika tvorby řídicích aktů...20 // Struktura řídicích aktů a obsahové náležitosti...20 // Vlastnosti řídicích aktů...24 // Formální úprava a členění obsahu řídicích aktů...28 // Postup při vytváření řídicích aktů...29 // Evidence řídicích aktů...30 // 6. Zákon o účetnictví a vnitřní předpisy...34 // II. Vzorové vnitřní směrnice...39 // 1. Oběh účetních dokladů v účetní jednotce...40 // 2. Evidence majetku v organizační složce státu...59 // 3. Účtový rozvrh OSS...74 // 4. Účtový rozvrh ÚSC...77 // 5. Účtový rozvrh PO...81 // 3 // Obsah // 6. Účtový rozvrh nevýdělečné organizace...84 // 7. Používání motorových vozidel a zajištění dopravy...88 // 8. Podpisové vzory (Vzory podpisových záznamů) ...102 // 9. Harmonogram účetní závěrky...104 // 10. Systém zpracování účetnictví...106 // 11. Úschova účetních záznamů (písemností)...109
// 12. Provedení inventarizace...111 // 13. Způsob účtování a evidence drobného dlouhodobého nehmotného // a drobného dlouhodobého hmotného majetku...141 // 14. Stanovení odpisového plánu v příspěvkové organizaci...143 // 15. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků...147 // Použitá literatura...160 // Příloha // Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví...161 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC