Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Praha : Zvon, 1994

objednat
ISBN 80-7113-091-5
000082314
Rekat.
Úvodní slovo pražského arcibiskupa Miloslava Vlka ...7 // Pražské arcibiskupství v kontextu vývoje země a státu - (pořadatelé) ...10 // Mapy diecézního členení pražské arcidiecéze ...27 // Kapitoly z církevního života Čech podle předhusitského zákonodárství - JAROSLAV POLC ...30 // Liturgická hudba v předhusitské katedrále - DAVID EBEN ...58 // Arcibiskupství a písemná kultura ve středověku - ZDEŇKA HLEDÍKOVÁ ...71 // Pražské arcibiskupství a univerzita do husitství - MICHAL SVATOŠ ...85 // Podíl arcibiskupů na zlatém století české gotiky - IVO KOŘÁN ...97 // Obnovení pražského arcibiskupství, Antonín Brus z Mohelnice a koncil tridentský - ANNA SKÝBOVÁ ...114 // Rekatolizace v Čechách - JAROSLAV KADLEC ...129 // Sociální a kulturní úroveň nižšího kléru ve druhé polovině 17. a v prvních desetiletích 18. století - ZDEŇKA KOKOŠKOVÁ, MARIE RYANTOVÁ ...150 // Patrocinia v Čechách v době předhusitské a barokní - ZDENĚK BOHÁČ ...164 // Lidová zbožnost v 17. a 18. století a její obraz ve výtvarném umění - JAN ROYT ...179 // Hudba v katedrále v období baroka - JIŘÍ ŠTEFAN ...197 // Rušení klášterů v Čechách za Josefa II. - KAREL BERÁNEK, VĚRA BERÁNKOVÁ ...209 // Dostavba Svatovítské katedrály v Praze - MARIE KOSTÍLKOVÁ ...225 // Problémy devatenáctého století - (pořadatelé) ...248 // Církevní poměry v letech 1848-1938 1848-1938 - MILOŠ TRAPL ...251 // Církevněpolitický vývoj Československa (1938-1989) - VÁCLAV VAŠKO ...277 // Pražští arcibiskupové 1344-1991 ...295 // Pražští biskupové ...298 // Redakční poznámka ...351 // Jmenný rejstřík ...352 // Zusammenfassung
cnb000086385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC