Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:60x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1999
432 s. : il. ; 26 cm

ISBN 80-7169-355-3 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, fotografie, úvod, rejstřík
Porodnictví - učebnice vysokošk.
000082587
1 Úvod (E. Čech)...15 // 2 Historie českého porodnictví a jeho osobnosti (E. Čech)...17 // 3 Fyziologické těhotenství...21 // 3.1 Přehled anatomie významné pro porodnictví (L.. Pilka, B. Srp)...21 // 3.1.1 Kostěná pánev...21 // 3.1.1.1 Kosti a spoje pánve...21 // 3.1.1.2 Pohlavní rozdíly pánve...22 // 3.1.1.3 Čtyři základní roviny ženské pánve...22 // 3.1.1.4 Pánevní sklon...23 // 3.1.2 Měkké porodní cesty...24 // 3.1.3 Vaječníky...25 // 3.1.4 Děloha...27 // 3.1.4.1 Zevní tvar dělohy...28 // 3.1.4.2 Děložnídutina...28 // 3.1.4.3 Stavba stěny dělohy...28 // 3.1.4.4 Poloha a fixace dělohy...29 // 3.1.4.5 Cévy a nervy dělohy...30 // 3.1.5 Pochva...30 // 3.1.5.1 Stavba poševní stěny...31 // 3.1.5.2 Poloha a vztahy pochvy...31 // 3.1.5.3 Cévy a nervy pochvy...31 // 3.1.6,. Zevní ženské pohlavní orgány (zevní rodidla)...32 // 37K7 Ženský prs...33 // 3.2 Vznik a vývoj těhotenství (K. Maršál)...35 // 3.2.1 Změny ve funkci vaječníku v těhotenství a vývoj deciduální děložní sliznice...35 // (’S.Z -Oplodnění a vývoj oplodněného vejce...35 // 3.2.2.1 Zrání vajíčka...35 // 3.2.2.2 Zrání spermií...35 // , 3.2.2.3 Oplodnění, nidace a rýhování oplodněného vejce...37 // 3.2.3 .Vývoj, růst a zrání plodu...38 // 3.2.3.1 Výživa plodu...40 // 3.2.3.2 Fetální krevní oběh...41 // 3.2.3.3 Plíce plodu...43 // 3.2.3.4 Gastrointestinální ústrojí plodu...43 // 3.2.3.5 Močový systém plodu...43
// 3.2.3.6 Pohyby plodu...43 // 3.2.4 Trvání těhotenství...44 // 3.2.5,’ Změny mateřského organismu v těhotenství...45 // —3.2.5.1 Změny rodidel...45 // 3.2.5.2 Extragenitálnízměny...46 // 3.2.5.3 Metabolické změny, hmotnost matky...48 // 3.2.6 Pupečník...48 // 3.2/7, Plancenta-morfologie, uložení, funkce...49 // 3.2.7.1 Vývoj placenty...49 // 3.2.7.2 Morfologie donošené placenty...49 // 3.2.13 Uložení placenty v děloze...50 // 3.2.7.4 Placentárnífunkce...50 // /3.2.8 Obaly plodového vejce...51 //  —-"’"í.2.8.1 Vývoj plodových blan...51 // 3.2.8.2 Amnion...52 // 3.2.8.3 Chorion...52 // 3.2.8.4 Decidua...52 // 3.2.9; Plodová voda...’...52 // Imunologie těhotenství...53 // 3.3 Uložení plodu na konci těhotenství (B. Srp)...53 // 3.3.1 Poloha plodu...’...53 // 3.3.2 Postavení plodu...54 // 3.3.3 Držení plodu...57 // 3.3.4 Naléhání plodu...57 // 3.4 Celková životospráva a pracovní zařazení ženy v těhotenství (J. Tošner)...64 // 3.4.1 Strava...64 // 3.4.2 Pohlavní styk v graviditě...65 // 3.4.3 Cvičení...65 // 3.4.4 Spánek...65 // 3.4.5 Péče o stolici a močení...65 // 3.4.6 Tělesná hygiena...65 // 3.4.7 Kouření...66 // 3.4.8 Alkoholadrogy...66 // 3.4.9 Oděv...66 // 3.4.10 Zaměstnání...66 // 3.4.11 Cestování...’...66 // Ä.5J Léky v těhotenství (A. Roztočil)...66 // 3.5.1 Farmakokinetika v těhotenství...66 // 3.5.2 Rizika farmakoterapie v těhotenství...67 // 3.5.3 Výzkum účinku léků na reprodukci...67
// 3.5.4 Zásady farmakoterapie v těhotenství...67 // 3.5.6 Farmakologické indikace k umělému ukončení těhotenství...68 // 3.6 Právní a sociální ochrana ženy v těhotenství (L. Pilka)...69 // 3.7 Psychologie těhotenství (J. Tošner)...71 // 3.8 Etické aspekty v těhotenství (J. Tošner)...72 // 3.8.1 Interrupce...72 // 3.8.2 Asistovaná reprodukce...72 // 3.8.3 Délka hospitalizace...72 // 3.8.4 Vedení porodu...73 // 3.8.5 Analgezie za porodu...73 // 3.8.6 Přítomnost partnera u porodu...73 // 3.8.7 Umírání...73 // 3.8.8 Hospodárnost...73 // 3.8.9 Chyby zdravotníků...73 // 3.8.10 Kvalita péče...73 // 3.8.11 Finanční hodnocení práce zdravotníka...74 // 3.8.12 Jednání zdravotníka...74 // 3.8.13 Dodržování etiky v těhotenství...74 // 3.8.14 Etika medikamentózni léčby...74 // 3.8.15 Alternativní způsoby léčby...75 // 3.8.16Etikazdravotnickýchzařízení...75 // 4 Porodnické vyšetření a prenatální péče (B. Srp)...77 // 4.1 Identifikační a další osobní data a údaje vyšetřované...77 // 4.2 Porodnická anamnéza...77 // 4.3 Vlastní porodnické vyšetření...78 // 4.3.1 Komplexní vstupní diagnostické vyšetření na začátku gravidity...78 // 4.3.1.1 Povšechné vyšetření celkového stavu...78 // 4.3.1.2 Vyšetření prsních žláz...79 // 4.3.1 K—Gynekologické vaginální vyšetření v období rané gravidity...80 // ; 4.3.1/ Diagnóza těhotenství...85 // 4.3.2 ’Prenatální péče...87 // 4.3.2.1 Propočet
porodního termínu a určení stáří těhotenství...87 // 4.3.2.2 Harmonogram prenatální péče...89 // 4.3.3 Porodnické vyšetření na konci těhotenství a za porodu...91 // 4.3.3.1 Zevní porodnické vyšetření...91 // 4.3.3.2 Vnitřní porodnické vyšetření...98 // 5 Fyziologický porod (B. Srp)...103 // 5.1 Definice porodu...103 // 5.2 Plod jako subjekt porodu, hlavička donošeného plodu...103 // 5.3 Mechanismus porodu v poloze záhlavím...105 // 5.3.1 Období biologické přípravy těhotné k porodu...105 // 5.3.2 Mechanismus I. porodní doby...106 // 5.3.2.1 Děložní činnost...107 // 5.3.2.2 Krevní průtok v uteroplacentárním řečišti a v centrálním nervovém systému // za kontrakce...109 // 5.3.2.3 Mechanismus dilatace děložního hrdla a branky...111 // 5.3.3 Mechanismus II. porodní doby u plodů v poloze záhlavím...113 // 5.3.3.1 Iniciální flexe a vstup hlavičky do roviny pánevního vchodu...113 // 5.3.3.2 Progrese hlavičky do pánevní šíře a úžiny...113 // 5.3.3.3 Normální a abnormální vnitřní rotace hlavičky...113 // 5.3.3.4 Rotace hlavičky kolem dolního okraje stydké spony...115 // 5.3.3.5 Zevnírotace...115 // 5.3.3.6 Mechanismus porodu ramének...116 // 5.3.4 Mechanismus III. porodní doby a poporodní období...116 // 5.3.5 Fyziologické změny na hlavičce plodu podmíněné porodem...117 // íb.A Lékařské vedení porodu...117 // ’ 5.4.1 Příjem rodičky... 117 // 5.4.2 Vedení I. porodní doby...118
5.4.3 Vedení II. porodní doby...119 // 5.4.4 Vedení III. porodní doby a poporodního období...120 // 5.5 Léky za porodu a porodní analgezie (A. Roztočil)...122 // 5.5.1 Bolest za porodu...123 // 5.5T}Metody porodnické analgezie...123 // 5.6) Indukce porodu (A. Roztočil, B. Srp)...124 // ’5.6.1 Indikace k indukci porodu...124 // 5.6.2 Kontraindikace k indukci porodu...125 // 5.6.3 Podmínky indukce porodu...125 // 5.6.4 Metody zrání děložního hrdla...125 // 5.6.5 Metody indukce porodu...125 // 5.7 Novorozenec (K. Liška)...126 // 5.7.1 Klasifikace novorozenců...126 // 5.7.2 Poporodní adaptace novorozence...126 // 5.7.3 Posouzení stavu novorozence...127 // 5.7.4 Ošetření fyziologického novorozence...128 // 5.7.5 .’Resuscitace novorozence...128 // IľTjS-JZáklady výživy novorozence...132 // ífjJ/Porodní poranění plodu...132 // 5.7.8 Péče o nedonošené novorozence s velmi nízkou porodní hmotností...134 // 6 fyziologické šestinedělí (V. Rokytová)...137 // 6.1 Anatomické a fyziologické změny v šestinedělí...137 // 6.1.1 Involuční změny pohlavních orgánů...137 // 6.1.2 Změny extragenitálních orgánů, celkové změny v organismu ženy...139 // 6.1.3 Laktace...140 // 6.1.4 Klinická péče v raném šestinedělí...141 // 6.2 Pozdní šestinedělí...141 // 6.2.1 Gymnastika v šestinedělí...142 // 6.2.2 Kontrolní vyšetření po šestinedělí...142 // 7 Nepravidelnosti a patologie těhotenství, porodu a šestinedělí...145
// 7.1 Rizikové a patologické těhotenství (Z. Štembera)...145 // 7.2 Poruchy délky těhotenství (Z. Hájek)...148 // ’ 7.0 Potrat...148 // 7.2.1.1 Definice potratu...148 // 7.2.1.2 Incidence potratů...148 // 7.2.1.3 Rozdělení potratů podle mezinárodní klasifikace nemocí ...148 // 7.2.1.4 Etiologie spontánního potratu...148 // 7.2.1.5 Klinická stadia potratu...149 // 7.2.1.6 Diagnostika samovolného potratu...151 // 7.2.1.7 Terapie samovolného potratu...151 // 7.2.1.8 Potrat indukovaný (terapeutický)...152 // - 7.2.1.9 Potrat kriminální...154 // * 7.2.2 Předčasný porod...155 // 7.2.2.1 Definice...155 // 12.2.2 Příčiny předčasného porodu...155 // 7.2.2.3 Diagnostika předčasného porodu...156 // 7.2.2.4 Terapie předčasného porodu...156 // 7.2.2.5 Inkompetenceděložního hrdla...158 // 1.2.2.6 Předčasný odtok plodové vody...158 // 7.2.2.7 Vedení předčasného porodu... ...158 // 7.2.2.8 Organizace péče o předčasné porody v ČR...159 // -7.2.3 Prodloužené těhotenství...159 // 7.2.3.1 Definice...159 // 7.2.3.2 Rizika prodlouženého těhotenství... 160 // 7.2.3.3 Sledování těhotné po prošlém porodním termínu... 160 // 7.2.3.4 Pravé přenášení-dysmaturita plodu...160 // 7.3 Mimoděložní těhotenství (L. Pilka, E. Čech)...161 // 7.3.1 Tubární mimoděložní těhotenství...161 // 7.3.2 Mimoděložní těhotenství v dalších lokalizacích a formách...164 // 7.3.2.1 Těhotenství ve vaječníku...164 // 7.3.2.2 Břišní
gravidita...164 // 1.3.23 Těhotenství v děložním hrdle...164 // 7.4 Nepravidelnosti plodového vejce (Z. Hájek)...165 // 7.4.1 Nepravidelnosti vývoje plodu v začátku gravidity vedoucí k jeho zániku...165 // 7.4.1.1 Vrozené vývojové anomálie plodu... 165 // 7.4.1.2 Rh-izoimunizace...169 // 7.4.1.3 Non imunní hydrops plodu...172 // 7.4.1.4 Poruchy růstu plodu...172 // 7.4.1.5 Hypoxie plodu (K. Maršál)...174 // K 7.4.2, Vícečetné těhotenství (M. Kudela)...179 // . 77ř3líepravidelné a patologické polohy plodu (B. Srp)...184 //  Plod v poloze podélné pánevním koncem...184 // Příčná poloha...189 // Šikmé polohy...192 // 7.4.3.4 Deflexní polohy...193 // 7.4.4 Patologie pupečníku (L. Pilka)...197 // ’ 7.4.4K jíaléhání a výhřez pupečníku...197 // KK4.2 Vývojové anomálie pupečníku...198 // 7.4.4.3 Odchylky v délce pupečníku...199 // 7.4.4.4 Obtočení pupečníku kolem plodu...199 // 7.4.4.5 Uzly pupečníku. Torze pupečníku...199 // 7.4.4.Ó Záněty, nádory, poranění pupečníku...199 // 7.4 . Placentární poruchy (J. Zikmund)...199 // 7.4.5.1 Nepravidelnosti vývoje placenty a degenerativní změny na placentě...199 // Choroby trofoblastu...200 // 7.4.5.3 Vcestné lůžko...202 // 7.4.5.4 Předčasné odlučování normálně nasedajícího lůžka...204 // 7.4.6 ’ Nepravidelnosti plodových blan a plodové vody...205 // 7.4.6.1 Nepravidelnosti plodových blan...205 // 7.4.6.2 Polyhydramnion (hydramnion),oligohydramnion...206
// 7.5 Celková onemocnění v těhotenství (Z. Hájek)...206 // T5J. Rané gestózy...206 // s73ľ2 Hypertenzní nemoci v těhotenství...207 // 7.5.2.1 Preeklampsie...208 // 7.5.2.2 Eklampsie...212 // 7.5.2.3 Chronická hypertenze...213 // 7.5.2.4 Superponovaná preeklampsie...213 // 7.5.2.5 HELLP syndrom...213 // 7.5.3 Choroby ledvin a močových cest...214 // 7.5.4 Nemoci trávicího ústrojí, jater a pankreatu...215 // 7.5.5 Krevní choroby...218 // 7.5.6 Kardiovaskulární choroby v těhotenství (A. Roztočil)...220 // 7.5.7 Endojainní choroby v těhotenství...223 // 7.5.7.1 Diabetes mellitus...223 // 737712 Choroby nadledvin...224 // 7.5.7.3 Choroby štítné žlázy...225 // 7.5.8 Kožní choroby v těhotenství...225 // 7.5.9 Neurologická a psychiatrická onemocnění v těhotenství...226 // 7.5.10 Plicní choroby...228 // 7.5.11 Nádorová onemocnění v těhotenství...229 // 7.5.12 Autoimunitní onemocnění v těhotenství...230 // <. -.’Mv-ťí 7.5.13 Chirurgická onemocnění a zákroky v těhotenství...231 // 7.5.14 Nezánětlivá gynekologická onemocnění v těhotenství...234 // 7.5.15 Celkové infekční choroby a gestace, očkování v těhotenství...236 // J73J5.1 Virová onemocnění...237 // 7.5.15.2 Zoonózy...‘...237 // ’ 73715.3 Tuberkulóza. . 238 // , 7.5.15.4 Očkování v těhotenství...238 // 7.5.16 Sexuálně přenosné choroby...238 // 7.6 Záněty rodidel a infekce v těhotenství a za porodu (V. Unzeitig)...239 // 7.6.1 Záněty
zevních rodidel...239 // 7.6.2 Intrauterinníinfekce...241 // 7.7 Embolické příhody v porodnictví (B. Srp)...241 // 7.7.1 Tromboembolické komplikace v gestaci...241 // 7.7.2 Embolie plodovou vodou...244 // 7.7.3 Vzduchová embólie...244 // 7.8 Porodnické hemoragie ...244 // ґKіKK Poruchy krevní srážlivosti...244 // 7ľíf2 Hypovolemický šok... 247 // 7.9 Nepravidelnosti pánve ...248 // 7. lOPoruchv mechanismu I. a II. porodní doby...252 // Ґ1K0K Poruchy naléhání velké části plodu...252 // 7.10.1.1 Asynklitismus...252 // 7.10.1.2 Vysoký přímý stav...252 // 7.10.1.3 Vysoko naléhající velká část plodu...254 // 7.10.2 Předčasný odtok plodové vody...255 // 7.10.3 Poruchy vypuzovacích sil...255 // 7.10.3.1 Hyperkinetické poruchy děložní činnosti...255 // 7.10.3.2 Primární a sekundární hypokinetická děložní činnost...257 // 7.10.3.3 Diskoordinace děložní činnosti...259 // 7.10.3.4 Porucha břišního lisu...262 // 7.10.4 Poruchy mechanismu K. porodní doby...262 // 7.10.4.1 Hluboký příčný stav...262 // 7.10.4.2 Porucha porodu ramének...263 // 7.1 j Nepravidelnosti III. porodní doby a poporodního období (J. Zikmund)...264 // 7.11.1 Poruchy mechanismu odlučování placenty...264 // 7.11.2 Poruchy vypuzování...264 // 7.11.3 Poruchy děložní retrakce, děložní hypotonie a atonie...264 // 7.12Pbrodní poranění...265 // 7.12.1 Uzurace...265 // 7.12.2 Trhliny...265 // 7.13J,oruchy šestinedělí (V. Rokytová)...269
// 7.13.1 Subinvoluce děložní, lochiometra...269 // 7.13.2 Krvácení v šestinedělí...269 // 7.13.2.1 Krvácení v raném šestinedělí...269 // 7.13.2.2 Krvácení v pozdním šestinedělí...269 // 7.13.3 Infekce v šestinedělí...270 // Infekce vulvy a pochvy...271 // 7713.3.2 Infekce dělohy...271 // 7.13.3.3 Infekce děložního okolí...271 // 7.13.3.4 Adnexitis puerperalis...272 // 7.13.3.5 Infekce pobřišnice... 272 // 7.13.3L6-Cčvní infekce...273 // ,7. Í3,2L7 Púerperální sepse...273 // 7.13.3.8 Infekce po císařském řezu...274 // 7.13.3.9bstatní infekce...274 // 7.13.4 Poruchy laktace...275 // 7.13.4.1 Anomálie sekrece mléka...275 // 7.13.4.2 Poruchy bradavek...276 // 7.13.5 Zástava laktace...276 // 7.14 Toxické vlivy v těhotenství (K. Maršál)...276 // 7.14.1 Narkotika (toxikománie)...276 // 7.14.2 Alkohol...276 // 7.14.3 Kouření...277 // 7.14.4 Ionizující záření, magnetická rezonanční tomografie, ultrazvuk...277 // 7.15Psychózy v puerperiu...278 // 7.16Mateřská a perinatální mortalita a morbidita (B. Srp)...278 // 7.16.1 Mateřská mortalita a morbidita (epidemiologie a hlavní příčiny)...278 // 7.16.2 Perinatální mortalita a morbidita (Z. Štembera)...281 // 7.16.2.1 Perinatální období...281 // 7.16.2.2 Narození živého a mrtvého dítěte...282 // 7.16.2.3 Perinatální úmrtnost...282 // 7.16.2.4 Perinatální morbidita...284 // 8 Porodnické vyšetřovací metody...287 // 8.J, Prenatální diagnostika
vrozených vývojových vad (Z. Hájek)...287 // 8.1.1 Biochemický screening v diagnostice vrozených vývojových vad...287 // 8.1.2 Ultrazvuková diagnostika vrozených vad v 11.-13. týdnu těhotenství...287 // 8.1.3 Invazivní metody prenatální diagnostiky _. . 288 // 8.1.3.1 Amniocentézaklasická,veII.trimestru ’. . 288 // 8.1.3.2 Časná amniocentéza...289 // 8.1.3.3 Amniocentéza z porodnické indikace...289 // 8.1.3.4 Časná biopsiechoria...290 // 8.1.3.5 Pozdní biopsiechoria...291 // 8.1.3.6 Kombinované vyšetření...291 // 8.1.3.7 Využití CVS v detekci Rh(D)-typizace fetálních erytrocytu...291 // 8.1.3.8 Kordocentéza...293 // 8.1.3.9 Bioptické metody prenatální diagnostiky...294 // 8.1.3.10 Optické a endoskopické metody prenatální diagnostiky...294 // 8.1.4 Základy fetálníterapie...295 // 8.1.5 Etické problémy prenatální diagnostiky a fetální terapie...296 // 8.2 Ultrazvuková zobrazovací diagnostika v porodnictví (E. Čech)...296 // 8.2.1 Základní fyzikální principy ultrazvuku...297 // 8.2.2 Ultrazvuková zobrazovací technika...298 // 8.2.2.1 Transabdominální vyšetření...299 // 8.2.2.2 Transvaginálnívyšetření...299 // 8.2.2.3 Transperineálníatransvestibulárnívyšetření...300 // 8.2.3 Otázky bezpečnosti ultrazvukové diagnostiky...300 // 8.2.4 Přínos a limitace ultrazvukové techniky v těhotenství...300 // 8.2.5 Ultrazvuková biometrie...301 // 8.2.5.1 Princip ultrazvukové biometrie...301 // 8.2.5.2 Nejčastěji
měřené bioparametry plodu...301 // 8.2.5.3 Přínos ultrazvukové biometrie...306 // 8.2.5.4 Praktické indikace k biometrickému vyšetření...307 // Ultrazvuková placentografie...307 // 8.2.6.1 Uložení placenty...308 // 8.2.6.2 Měření tloušťky placenty...308 // 8.2.6.3 Zobrazení a lokalizace placenty při těhotenském krvácení...309 // 8.2.6.4 Strukturální změny placenty...311 // 8.2.7 Diagnostika patologií v časném těhotenství...311 // 8.2.7.1 Diagnostika v prvním trimestru těhotenství...311 // 8.2.7.2 Mimoděložní těhotenství...312 // 8.2.7.3 Trofoblastická nemoc...314 // 8.2.8 - Ultrazvuk v prenatální genetické diagnostice...314 // 8.2.8.1 Nepřímé známky patologického vývoje plodu...314 // 8.2.8.2 Přímý průkaz anomálie plodu ultrazvukem...317 // v // 8.2.8.3 Ultrazvuk při invazivní prenatální genetické diagnostice a terapii plodu...328 // 8.2.9 Dalěídíagnostické možnosti ultrasonografie...329 // <’ Hodnocení cervikální inkompetence...329 // 8 !K$2 Vícečetné těhotenství...329 // 8.2.9.3 Mrtvý plod...331 // 8.2.9.4 Ultrazvukové vyšetření v šestinedělí . 331 // 8.2.10 Praktické provádění ultrazvukové diagnostiky v České republice...334 // 8.2.10.1 Členění ultrazvukové diagnostiky v CR... 334 // 8.2.10.2 Důvody k vyšetřování těhotných žen ultrazvukem...V...334 // 8.3 Ultrazvuková flowmetrie (K. Maršál)... 336 // 8.3.1 Fyzikální princip a technika dopplerovské flowmetrie...336
8.3.2 Dopplerovská flowmetrie // v normálním těhotenství...338 // 8.3.3 Hemodynamické změny při hypoxii plodu...338 // 8.3.4 Dopplerovská flowmetrie jako klinický diagnostický test...339 // 8.4 Amnioskopie...339 // 8.5 Intra- a postnatální vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů...340 // 8.5.1 Vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů plodu za porodu...340 // . 8.5.2 Postnatální vyšetření pupečníkové krve...342 // 8.6 Kardiotokografie (B. Srp)...343 // 8.6.1 Princip metody...343 // 8.6.2 Současná kardiotokografická snímací technika...344 // 8.6.2.1 Registrace srdeční frekvence plodu...344 // 8.6.2.2 Registrace děložní činnosti...346 // 8.6.3 Základní CTG parametry fetální srdeční frekvence a jejich diagnostický význam 348 // 8.6.3.1 Dlouhodobé frekvenčníjevy...349 // 8.6.3.2 Středně dlouhé frekvenčníjevy...352 // 8.6.3.3 Krátkodobé frekvenční jevy...352 // 8.6.4 Kardiotokografie v těhotenství...366 // 8.6.4.1 Vyhodnocení děložní motility...366 // 8.6.4.2 Nezátěžový test - non stress test...366 // 8.6.4.3 Zátěžový oxytocinový test...366 // 8.6.5 Kardiotokografie za porodu...366 // 8.6.5.1 Vstupní kardiotokografie...366 // 8.6.5.2 Monitorování na porodním sále...366 // 8.6.6 Kardiotokografie u předčasných porodů...368 // 8.7 Intrapartální fetální pulzní oxymetrie (A. Roztočil)...369 // 8.7.1 Definice...369 // 8.7.2 Princip metody...369 // 8.7.3 Použití pulzníhooxymetruu
plodu...370 // 8.8 Biochemická, endokrinologická, bakteriologická a serologická vyšetření // v těhotenství (J. Tošnar)...370 // 8.8.1 Těhotenský test...370 // 8.8.2 a i-fetoprotein...370 // 8.8.3 Klinický význam vyšetření MS-AFP...371 // 8.8.4 Trojitý test pro detekci vrozených vývojových vad...371 // 8.8.5 Krevní skupina a Rh-faktor...371 // 8.8.6 Hemokoagulačnívyšetření...372 // 8.8.7 Lues...372 // 8.8.8 Zarděnky...372 // 8.8.9 Jaternítesty...372 // 8.8.10 Testy funkce močového systému...372 // 8.8.11 HIV...373 // 8.8.12 Diabetes mellitus...373 // 8.8.13 Antifosfolipidové protilátky...373 // 8.8.14 Mikroanalýza krevních plynů plodu po porodu...373 // Operace v souvislosti s těhotenstvím a porodem (E. Čech)...375 // 9.1 AJmělé ukončení (přerušení) těhotenství...375 // l— 9.1.1 Umělé ukončení těhotenství na žádost ženy...375 // 9.1.2 Umělé ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů...375 // 9.1.3 Metody umělého ukončení těhotenství...375 // 9.1.3.1 Miniinterrupce (vakuumaspirace)...375 // 9.1.3.2 Klasický instrumentální potrat...376 // 9.1.3.3 Indukce větších potratů...376 // 9.1.3.4 Sectio caesarea minor...376 // 9.1.4 Komplikace v souvislosti s umělým ukončením těhotenství...378 // 9.1.4.1 Poškození děložního hrdla...378 // 9.1.4.2 Perforace v oblasti děložního hrdla nebo děložního těla...379 // 9.1.4.3 Poranění dalších orgánů...380 // 9.1.4.4 Zbytky plodového vejce...380
// 9.1.4.5 Interrupce u Rh-negativních žen...380 // 9.1.4.6 Poškození endometria a děložní dutiny...380 // 9.1.4.7 Záněty adnex...380 // 9.1.5 Podíl mělého ukončení těhotenství na ostatních způsobech ukončení těhotenství...380 // 9.2 Instrumentální revize děložní dutiny...381 // 9.3 Cerclage...381 // 9.4 Přípravné operace...382 // 9.5 Dilatace děložního hrdla a branky...384 // 9.5.1 Dilatace nekrvavá (distenzní)...384 // 9.5.1.1 Dilatace kovovými dilatátory...384 // 9.5.1.2 Dilatace syntetickými dilatátory...384 // 9.5.1.3 Některé opuštěné nebo vzácněji používané metody dilatace děložního hrdla . . . 384 // 9.5.2 Dilatace krvavá (chirurgická)...385 // 9.5.2.1 Mělké nástřihy branky...385 // 9.5.2.2 Hluboké nástřihy branky...385 // 9.5.2.3 Operační postupy dřívějších let...385 // 9.6 Obrat plodu...386 // 9.6.1 Obrat zevními hmaty...386 // 9.6.1.1 Zevní obrat při příčné a šikmé poloze plodu...386 // 9.6.1.2 Zevní obrat při poloze pánevním koncem (bipolární obrat zevními hmaty) ... 387 // 9.6.2 Obrat vnitřními hmaty...387 // 9.6.3 Obrat kombinovanými (sdruženými) hmaty podle Braxtona-Hickse...388 // 9.7j Extrakce plodu...390 // 9.7.1 Digitální extrakce (Mauriceaův hmat)...390 // 9.7.2 Manuální extrakce plodu...391 // 9.7.2.1 Extrakce nožek a trupu...391 // 9.1.2.2 Vybavení ruček...392 // 9.1.23 Vybavení hlavičky hmatem Mauriceauovým-Smellieovým...394 // 9.7.2.4 Extrakce hlavičky plodu
při abnormální rotaci...394 // 9.7.2.5 Extrakce při deflexi hlavičky...395 // 9.8 Porodnické kleště...395 // 9.8.1 Konstrukce kleští...396 // 9.8.1.1 Zkřížené kleště...396 // 9.8.1.2 Paralelní kleště...396 // 9.8.2 Typy kleští užívaných v našem porodnictví...396 // 9.8.2.1 Simpsonovy kleště (východové, školní)...396 // 9.8.2.2 Breusovy kleště...398 // 9.8.2.3 Kjellandovy kleště...399 // 9.8.2.4 Shuteho kleště...399 // 9.8.3 Podmínky pro porod per forcipem...400 // 9.8.4 Indikace k ukončení porodu kleštěmi...400 // 9.8.5 Základní technika výkonu při vybavení hlavičky kleštěmi z pánevního východu...400 // 9.8.6 Některé speciální situace při porodu per forcipem...405 // 9.8.6.1 Poruchy rotace...405 // 9.8.6.2 Deflexní polohy hlavičky...406 // 9.8.7 Extrakce hlavičky z vyšších pánevních rovin...407 // 9.8.8 Komplikace při porodu per forcipem...407 // 9.9 Vakuumextrakce...408 // 9.9.1 Technické zařízení...408 // 9.9.2 Podmínky pro vakuumex trakci...408 // 9.9.3 Indikace...408 // 9.9.4 Technika výkonu...409 // 9.10 Císařský řez...410 // 9KK1 Podmínky k císařskému řezu...411 // i§.10.2 Indikace k císařskému řezu...411 // 9.10)3 Přehled operačních metod...412 // 9.10.3.1 Konzervativní metody...412 // 9.10.3.2 Radikální metody...413 // 9.10.4 Predoperační vyšetření a příprava...414 // 9.10.5 Operační technika při supracervikálním transperitoneálním císařském řezu...414
9.10.6 Pooperační péče...416 // 9.10.7 Vedení porodu po předcházejícím císařském řezu...417 // 9.10.8 Frekvence císařského řezu...417 // 9.11 Zmenšovací operace...418 // 9.11.1 Kranioklasie...418 // 9.11.2 Punkce hydrocefalické hlavičky...418 // 9.11.3 Punkce následné hlavičky...418 // 9.11.4 Dekapitace...418 // 9.11.5 Další zmenšovací výkony...418 // 9.12 Operace ve třetí porodní době a v raném šestinedělí...422 // 9.12.1 Manuální vybavenílůžka...422 // 9.12.2 Revize děložní dutiny...423 // Rejstřík...425
(OCoLC)41831751
cnb000654482

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC