Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:21x 
BK
Ostrava : Anagram, 2005
323 s. : il. (převážně barev.), mapy, plánky, faksim. ; 31 cm

ISBN 80-7342-048-1 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 293-296 a rejstřík
Anglické a německé resumé
000082782
OBSAH // 1. Úvodem... 9 // 2. Území povodí Odry v průběhu dějin 10 // 2.1 Historie ... 11 // 2.2 Osídlování slezského území // do poloviny 18. století... 11 // 2.3 Hospodářský vývoj do poloviny 18. století . . 13 // 2.4 Hospodářský vývoj po rozdělení Slezska // roku 1742 ... 16 // 2.3 Slezsko za průmyslové revoluce... 18 // 2.6 Voda v 19. století... 22 // 2.7 První světová válka // a Československá republika ... 25 // 2.8 Vodní hospodářství po roce 1900 ... 26 // 2.9 Druhá světová válka a poválečný stav ... 28 // 2.10 Vodní hospodářství po roce 1948 ... 29 // 2.11 Devadesátá léta 20. století... 32 // 3. Přírodní poměry povodí Odry... 35 // 3.1 Geologie, morfologické // a orografické poměry ... 35 // 3.2 Podnebí, vodopis a hydrologie... 38 // 4. Úpravy vodních toků a důvody // jejich provádění... 43 // 4.1 Počátky regulačních prací ve Slezsku // a jejich výchozí principy ... 43 // 4.2 Bystřiny a ostatní drobné vodní toky ... 46 // 4.2.1 Vznik a vývoj služby hrazení bystřin... 47 // 4.2.2 Ostatní drobné vodní toky ... 54 // 4.3 Vlivy hornické činnosti na vodní toky // a vodní plochy... 56 // 4.3.1 Poddolování toků v povodí Odry // a jeho vývoj... 58 // 4.3.2 Hlavní poddolované toky a vodní plochy . . 60 // 4.4 Úpravy toků v české části povodí Odry ... 67 // 4.4.1 Odra... 67 // 4.4.2 Přítoky Odry (Lubina, Ondřejnice, // Jičínka, Husí potok) ... 77 // 4.4.3 Ostravice ...
79 // 4.4.4 Přítoky Ostravice (Morávka, Lučina) 95 // 4.4.5 Olše...103 // 4.4.6 Přítoky Olše (Petrůvka, Stonávka)...113 // 4.4.7 Opava ...114 // 4.4.8 Přítoky Opavy (Moravice, Opavice, Čižina) . . 131 // 4.4.9 Okrajové přítoky Odry // (Vidnávka, Bělá, Osoblaha)...137 // 5. Hospodaření vodou...144 // 5.1 Vývoj zásobování vodou...144 // 5.1.1 Přehrady - údolní nádrže jako vodní zdroje .. 145 // 5.1.2 Využívání zdrojů po vybudování přehrad . . . 150 // 5.2 Jezy, náhony a převody vody ...158 // 5.3 Vodárenství ...171 // 5.3.1 Městské vodovody...171 // 5.3-2 Ostravský oblastní vodovod ...176 // 5.4 Rybníky...179 // 5.4.1 Počátky rybníkářství a jeho vrcholné období. 179 // 5.4.2 Hlavní zásady zakládání historických // rybníků ...181 // 5.4.3 Úpadek rybníkářství ...183 // 5.4.4 Vývoj od poloviny 19. století do současnosti . 185 // 6. Přehrady - údolní nádrže...189 // 6.1 Snahy o výstavbu přehrad ve Slezsku // do roku 1945 ... 189 // 6.2 Výstavba přehrad po roce 1945 // a její další plánování ...192 // 6.3 Údolní nádrže vybudované...197 // 6.3.1 Kružberk ...199 // 6.3-2 Žermanice ...204 // 6.3.3 Těrlicko...208 // 6.3.4 Olešná ...212 // 6.3.5 Morávka...214 // 6.3.6 Šance...221 // 6.3-7 Slezská Harta...227 // 6.3.8 Ostatní významnější nádrže // (Baška, Pocheň, Větřkovice)...235 // 7. Povodně...239 // 7.1 Významné povodně v 19. století...241 // 7.2 Významné povodně v první
polovině // 20. století...243 // 7.3 Povodně ve druhé polovině 20. století 246 // 7.4 Červenec 1997 ... 253 // 7.5 Zařazení povodní do historického rámce . . . 262 // 7.6 Povodňové prognózy ...264 // 8. Splavnění Odry ...266 // 8.1 Přípravy spojení Dunaje s Odrou // před rokem 1945 ... 266 // 8.2 Vývoj vodní cesty po druhé světové válce . . 268 // 8.3 Vodní cesta Dunaj - Odra - Labe // v současnosti...270 // 9. Ochrana vod před znečištěním ...273 // 9.1 Znečištění vod průmyslem ...275 // 9.2 Komunální a zemědělské znečištění...278 // 9.3 Otevřené problémy znečišťování vod...280 // 9.4 Největší problémy průmyslového // znečišťování...283 // 9.5 Havárie znečištění povrchových vod ...287 // 9.6 Nádrže a jejich ochrana před znečištěním . . . 290 // 10. Závěr ...292 // Seznam základní literatury a pramenů...293 // Seznam zkratek ...297 // Illustrations...298 // Abbildungsverzeichnis...307 // Résumé ...316 // Resümee ...317 // Zeměpisný rejstřík...319 // Ediční poznámka...323
(OCoLC)85152677
cnb001531728

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC