Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Úřad vlády České republiky, c2006
72 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-86734-89-7 (brož.)
Výzkumná zpráva ; no 3
Obsahuje tabulky, grafy, diagramy, anglické resumé, přílohu (Seznam telefonických a internetových drogových linek v ČR)
Bibliografie na s. 55
Intervence krizová - Česko - zprávy výzkumné
Poradenství psychologické - linky důvěry - Česko - zprávy výzkumné
Závislosti chorobné - intervence krizová - Česko - zprávy výzkumné
000082844
SOUHRN // Analýza dat 9 // Doporučeni 10 // 1 VSTUPNÍ INFORMACE 12 // 1/1 Zaméření a cíle analýzy 13 // 1/2 Postup řeSenl a harmonogram úkolu 13 // 1/3 Metodika výzkumu 14 // 1/4 Konstrukce a charakteristika výběrového souboru 15 // 1/5 Příprava datového souboru a zpracováni dat 16 // 2 VÝSLEDKY 18 // 2/1 Charakteristika subjektů, poskytujících poradenskou činnost v oblasti závislosti prostřednictvím // telefonu nebo internetu 19 // 2/1/1 Typy organizaci 19 // 2/1/2 Cílové skupiny působeni 20 // 2/2 Dostupnost poradenské činnosti poskytované prostřednictvím telefonu nebo internetu 21 // 2/2/1 Hustota zařizeni poskytujících poradenskou činnost prostřednictvím telefonu // nebo internetu a jejich působnost 21 // 2/2/2 Možnosti telefonického spojeni 22 // 2/2/3 Čas poskytováni poradenské činnosti po telefonu 22 // 2/3 Propagace poradenské činnosti poskytované prostřednictvím telefonu nebo internetu 23 // 2/4 Metodika telefonické poradenské činnosti 25 // 2/5 Podmínky pro poradenskou činnost 27 // 2/5/1 Personální zabezpečeni činnosti 27 // 2/5/2 Odborné zaměřeni pracovníků 29 // 2/5/3 Prostory pro činnost 30 // 2/5/4 Finanční zabezpečeni činnosti 30 // 2/6 Zastoupeni problematiky závislosti v poradenské činnosti poskytované prostřednictvím telefonu 32 // 2/6/1 Podlí problematiky závislosti na celkovém spektru činnosti 32 // 2/6/2 Modely chováni v souvislosti s poradenskou činnosti 33 //
2/6/3 Obsah poradenské činnosti v oblasti závislosti 34 // 2/6/4 Hlavni problémy, se kterými se potýká poradenská činnost 35 // 2/7 Aktuálni potřeby subjektů poskytujících poradenskou činnost prostřednictvím telefonu nebo internetu 36 // 2/8 Poradenství v oblasti závislosti realizované prostřednictvím internetu 37 // 3 ZÁVĚRY 40 // 4 DOPORUČENÍ 46 // SEZNAM TABULEK A GRAFŮ 50 // POUŽITÁ LITERATURA 54 // SUMMARY 56 // Data analysis 57 // Recommendations 58 // PŘÍLOHA - SEZNAM TELEFONICKÝCH A INTERNETOVÝCH DROGOVÝCH LINEK POMOCI V ČR // 60
(OCoLC)85718435
cnb001639658

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC