Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Vlašim : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody, 1998
103 s. : il.

ISBN 80-902469-2-3 (brož.)
Bibliografie: s. 80-100.
Dravci - ekologie potravní - metodiky
Sovy - ekologie potravní - metodiky
000082911
OBSAH // 1. Úvod ... 5 // 2. Spotřeba potravy ... 6 // 2.1. Bazálni metabolizmus ... 6 // 2.2. Standardní metabolizmus ... 6 // 2.3. Existenční metabolizmus ... 7 // 2.4. Maximálni metabolizmus ... 7 // 2.5. Pelichání ... 7 // 2.6. Rozmnožování ... 7 // 2.7. Změny tělesné hmotnosti ... 8 // 2.8. Energetický obsah potravy ... 8 // 2.9. Schopnost hladovění ... 8 // 2.10. Celková spotřeba potravy ... 9 // 3. Lov kořisti ... 14 // 3.1. Způsob lovu ... 14 // 3.2. Doba lovu ... 15 // 3.3. Umístění kořisti ... 16 // 3.4. Chycení kořisti ... 17 // 3.5. Úspěšnost lovu ... 17 // 3.6. Výběr kořisti ... 18 // 3.7. Kořist a potrava ... 20 // 3.8. Používané smysly ... 21 // 3.9. Potrava mláďat ... 23 // 3.10. Zásoby potravy ... 23 // 4. Zpracování kořisti ... 24 // 4.1. Zabiti kořisti ... 24 // 4.2. Úprava a pohlcení kořisti ... 24 // 4.3. Trávení ... 25 // 4.4. Tvorba vývržků ... 26 // 4.5. Velikost vývržků ... 27 // 5. Složení potravy ... 30 // 5.1. Individuální rozdíly ... 30 // 5.2. Vnitrodruhové rozdíly ... 30 // 5.3. Mezidruhové rozdíly ... 32 // 6. Potravní sítě a populační dynamika ... 39 // 6.1. Vliv populační dynamiky kořisti na predátory ... 39 // 6.2. Vliv predátorů na kořist ... 41 // 7. Výzkum potravy ... 44 // 7.1. Terénní metody ... 44 // 7.2. Určování potravy ... 48 // 7.3. Popis potravního spektra ... 64 // 7.4. Výpočet různorodosti potravního spektra ... 66 // 7.5. Srovnávání potravních
spekter ... 67 // 7.6. Námčty na výzkum ... 70 // 8. Potrava našich dravců a sov: druhový přehled ... 71 // 9. Ochrana našich dravců a sov ... 77 // 9.1. Užitečnost nebo škodlivost dravců a sov? ... 77 // 9.2. Přikrmování ... 78 // 9.3. Introdukce a reintrodukce dravců a sov ... 78 // 9.4. Dravci a regulace populací kořisti ... 79 // 9.5. Potrava a výskyt dravců a sov ... 79 // 10. Literatura ... 80 // 11. Příloha ...101 // 11.1. Odborné názvy živočichů ... 101 // 11.2. Summary ... 102 // 11.3. Zusammenfassung ...102

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC