Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Český lev a rakouský orel v 19. století (@@20121028-20:51:38@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2005
275 s.

ISBN 80-85778-47-5 (brož.)
Edice K ; sv. 10
Obsahuje bibliografické odkazy, německé a anglická resumé, rejstřík
Periodika - romány a povídky - hledisko literární - Česko - stol. 19.-20. - sborníky referátů
000082913
I OBSAH // Úvodem: // Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století [ 7 ] // Petr Poslední // Funkce periodické publikace v literární komunikaci [ 9 ] // Pavel Janáček // Beletrie v periodickém tisku: k specifické situaci zveřejnění [ 15 ] // Lenka Kusáková // Celkový přehled situace beletristiky v českých časopisech 30. a 40. let 19. století [ 25 ] // Klára Kopřivová // Beletrie v České včele v letech 1835-1846 [ 33 ] // Blanka Hemelíková Paleček mezi Dickensem a Saphirem (K tematice prvního českého specializovaného časopisu pro humor) [ 42 ] // Věra Brožová // Povídka v pedagogickém časopisu druhé poloviny 19. století (Na příkladu Štěpnice, dětské přílohy časopisu Škola a život) [ 53 ] // Aleš Haman // Několik poznámek k povídkové beletrii v Národních listech za doby Nerudovy [ 74 ] // Dagmar Mocná // Mezi Národními listy a Lumírem (Ke genezi Povídek malostranských) [ 80 ] Tereza Riedlbauchová // Žena-vzor a žena-problém (Obraz ženy v konvenční a umělecké povídce v Kalendáři paní a dívek českých z let 1894-1897) [ 102 ] // Václav Maidl // Povídky v německy psaných časopisech z oblasti Šumavy [ 116 ] // Josef Peřina // Beletrie v českém menšinovém tisku na severu Čech na přelomu 19. a 20. století [ 124 ] // Michal Top or // Politické periodikum a próza (Próza v českých anarchistických tiskovinách konce 19. století) [ 133 ] // Petr Šámal // Beletrie, ženský
komunistický tisk a problémy kontinuity (Na příkladu Rozsevačky) [ 145 ] // Jitka Bednářová // Periodika Josefa Floriana jako kalendářová literatura moderní doby [ 170 ] Erik Gilk // Na prahu neznáma (Poláčkovo satirické romaneto v kontextu soudobých románů fejetonního typu) [ 181 ] // Marie Vintrová // Rodinná kronika z periferie (Žánrová inovace v nejrozšířenějším ženském týdeníku první republiky) [ 194 ] // Michal Jareš // Satira na pokračování: tři doby, tři podoby [ 201 ] // Alena Scheinostová // Význam časopisectví v romské literatuře (Zpravodaj Romano Til, 1970-1973) [ 207 ] // Antonín K. K. Kudláč // „Tajemno, hrůzno, mužno, pitoreskno i směšno...“ (Pokus o obnovení Rodokapsu na sklonku 20. století) [ 213 ] // Marcel Arbeit // Zkráceno a upraveno: Detektivní a kriminální povídky z amerických zdrojů v českých periodikách po roce 1945 [ 226 ] // Autoři sborníku [ 238 ] // Resumé [ 239 ] // Jmenný rejstřík [ 265 ]

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC