Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Brno : Soliton, 2005
165 s.

ISBN 80-239-6048-2 (váz.)
Obsahuje poznámky, pod čarou
Komenský, Jan Amos, 1592-1670 - dílo - texty - vydání kritická
Pansofie - úvahy - vydání kritická
000083280
OBSAH // SLOVO KE ČTENÁŘI // Sjednocující se Evropa a odkaz J. A. Komenského...5 // ČÁST PRVNÍ - ÚVOD DO ČETBY KOMENSKÉHO TEXTŮ...7 // I. Jan Amos, české dčjiny a sjednocující se Evropa...7 // II. Komenského pojetí přirozenosti a jeho ideové důsledky...10 // III. Vztah moderního člověka ke Komenského dílu...14 // IV. Problém sekularizace a hodnocení Komenského teismu...20 // V. Náměty pro aktualizaci Komenského názorů...26 // VI. Komenského pojetí přírody a evolucionismus...32 // VII. Poznámky ke Komenského univerzalismu...34 // VIII. Stručný nástin života J. A. Komenského...39 // ČÁST DRUHÁ - VÝBĚR Z TEXTŮ DÍLA J. A. KOMENSKÉHO 51 // I. O lidské přirozenosti a postavení člověka v univerzu...52 // II. O lidské svobodě a důstojnosti ...59 // III. O úloze výchovy, vzdělání a potřebě reformy škol // a o kritice současného stavu škol...63 // IV. O výchově k mravnosti a ke zbožnosti...68 // V. O sociálních problémech...71 // VI. Kritika současného stavu vědění, náboženství // a politiky a důvody pro jejich reformu...77 // VII. O reformě společnosti obecně...98 // VIII. O reformě vědění a o sboru světla...126 // IX. O reformě náboženství a o světové konsistoři církví...137 // X. O reformě politiky, senátu světa a světovém koncilu...142 // XI. O reformě jazyků a vytvoření univerzálního jazyka...151 // XII. O vědě, lidských dovednostech a vynálezech...154 // XIII.
O povaze národů...159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC