Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Praha : Karolinum, 2004
604 s. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 80-246-0697-6 (váz.)
ISBN 9788024623597 (ebook)
ISBN 8024623595 (ebook)
Obsahuje poznámky, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 576-584
Publikace je historickou syntézou světových dějin od rozkladu evropských demokracií a nástupu totalitních režimů koncem 30. let 20. století, do karibské krize a Chruščovova pádu v r. 1964. Karel Durman mimo jiné pojednává o světě ve stínu nacistického Německa, o druhé světové válce, o rozdělení Evropy, studené válce a dekolonizaci a následné destabilizaci třetího světa. Zejména polemizuje s relativizujícím pohledem na dějiny 20. století, jako dějiny v nichž nakonec’nevyhrál nikdo’. Pro českého čtenáře kniha přináší i řadu neznámých či překvapivých zjištění. Mimo jiné o rusko-finské válce, politickém působení prezidentů USA F. D. Roosevelta, H. Trumana a D. Eisenhowera nebo o opakovaném selhávání demokratických politiků po druhé světové válce ve střetu se Stalinem a komunisty. Navazující druhý díl bude obsahovat světové dějiny od roku 1964 do devadesátých let 20. století.
Popsáno podle tištěné verze
Politika mezinárodní - svět - r. 1938-1964 - pojednání
000083511
ÚVOD 5 // 1. KAPITOLA - SOUMRAK BOHŮ (1938-1942) // 1. Tma o polednách 13 // Mentalita totalitních elit: „případ Kirov“ 14 // 2. Krize civilizace 19 // Malé pravdy a „velká lež“ 20 Dvojí selhání 22 // 3. „Komplexní“ a „nekomplexní“ totalitarismus 24 // Hitler 27 // 4. Stalin a „homo sovieticus" 30 // Gang poslušných v Kremlu 33 // 5. Rusko a Evropa 34 // Anšlus a východoevropské domino 36 Stalinova doktrína rozporů 38 // 6. Pakt Ribbentrop-Molotov 39 // Čtvrté dělení Polska 41 // 7. Německo-sovětský pakt a Pobaltí 45 // Zimní válka 46 Porážka se ctí 49 // Tři pobaltské „národy-odsouzenci“ 52 // 8. Destabilizace jihovýchodní Evropy 54 // 9. Konec námluv 58 // V předvečer „Barbarossy“ 60 // 10. Střet dvou totalitních systémů 63 // Stalin bez lesku 65 Moskva, říjen-prosinec 1941 67 // 11. „Protihitlerovská koalice“ 69 // Koalice v letech 1941-1942: oficiální a zákulisní 71 // 12. Sověty od nových porážek ke Stalingradu 74 // „Nekomplexní totalitarismus“ a válka 77 // 13. Antisemitismus 79 // „Ostraum“ a „Ostpolitik“ 81 // 2. KAPITOLA - STALIN - „DOBRÝ STRÝČEK JOE“ (1943-1945) // 1. Stalin, Roosevelt, Churchill 84 // Tragédie jménem Roosevelt 85 // 2. Vše hraje pro Stalina 89 // Italská „nová scéna“ 92 Polská otázka 94 // 3. Teherán 96 // Čtvrtý vzadu - de Gaulle 98 // Sovětské geostrategické plánování: Litvinov a Majskij 100 // 4. Jugoslávská tragédie: hrůzy rozdělení 103 //
Partyzánská válka 105 // Jugoslávie a Stalinova politika 1941-1944 107 Albánské zákoutí 109 // 5. Změna finské politiky 110 // Varšavské povstání 112 // 6. Rumunský srpnový převrat 115 // Sofijský hřbitov 117 Maďarsko v ohni 119 // 7. Stalin, Churchill a dělení Balkánu 121 // Jalta 122 // 8. Prolog k pacifikaci Polska 125 // Rumunsko: „tvrdost se vyplácí“ 127 // 9. Američané v Číně - problém dvou kultur 130 // Faktory „Čankajšek“ a „komunistická strana“ 131 „Břemeno povinností vůči Číně“ 133 Řešení kvadratury kruhu 134 // 10. Stalinovo „z pekla štěstí“ 136 // Rooseveltovy poslední dny 137 Truman - „malý člověk z Missouri“ 138 // 11. Postupim 142 // 3. KAPITOLA - STALIN - „UČITEL NÁRODŮ“ A „ZAJATEC POLITBYRA“ (1945-1947) // 1. Opět sami sebou 147 // Stalinská mystika na Západě 148 Západ a Stalinova velká strategie 150 Stalin a Molotov - fikce a realita 154 // 2. „Normalizace“ v SSSR 156 // Strategie ve vnějším impériu 158 // 3. Italská výzva zleva 160 Stalin a Francie 163 // 4. „Probouzení Západu“. Truman a Bymes 166 // Kennanův „dlouhý telegram“ 169 // 5. Sovětské plány v Íránu 171 // Stalinův ústup v íránské i turecké otázce 174 // 6. Fulton 175 // Truman a Marshall 177 Trumanova doktrína 179 // 7. Marshallův plán 181 // Zadržování komunismu 184 // 8. „Upevnění monolitní jednoty“. Ždanovismus 187 //
Kremelská scéna 1945-1947 189 // 9. První fáze sovětizace - 1945-1947 192 // Pacifikace Polska 194 Rumunsko - trápená země 196 Bulharské kontrasty 199 // 10. Sověty a německá otázka - výchozí pozice 202 // SED - „strana všeho německého lidu“ 205 // 11. Kreml a „koloniální svět“ 206 Lekce Singapuru 209 // 12. Konec Britské Indie 212 // Hinduisticko-muslimský rozvod 214 „Pach nezávislosti“ 216 // 13. Britské válečné zkoušky na Středním východě 218 // Střední východ - pilíř britské obrany? 221 Biltmorský program 222 Palestinská otázka 224 // 4. KAPITOLA - MEZE BIPOLARITY (1947-1949) // 1. „Salámová taktika“ v Maďarsku 225 // 2. Kominforma 229 // Druhá fáze sovětizace - konec „parlamentních piruet“ 232 // 3. „Zvláštní prípad Rakousko“ 234 // 4. Finská specifika 237 // „Léta nebezpečí“ 1944-1947 239 Finský „Únor“ se nekonal 242 // 5. První jugoslávský komunistický model 244 // Stalin a balkánské uspořádání 247 Albánský malý ring 250 // 6. Sovětsko-jugoslávská roztržka 252 // „Kominformisté“ na Balkáně 254 // 7. Francouzské „kominformní zklamání“ 257 // Itálie - nebezpečí zažehnáno 259 // 8. Dekolonizace jihovýchodní Asie 261 // Komunistická výzva v Indočíně 263 Zvláštní případ Indonésie 265 // 9. Barma: kompromis mezi nacionalisty a Londýnem 268 // Britská výhra v Malajsku 269 // 10. Cesta k rozdělení Palestiny 272 // K arabsko-židovskému ozbrojenému konfliktu 274 //
Palestinská válka 1948-1949 277 // 11. „Vláda SVAG“ ve východní zóně Německa 279 // Okupační politika v západních zónách, 1945-1946 280 Obrat v západních postojích 282 V předvečer berlínské blokády 284 // 12. Berlín: mrazivé dny 286 // Dva německé státy 289 // 13. USA: domácí programy základem 291 // Stabilizace v Británii 293 // „Marshallizace“: francouzsko-italský kontrast 295 // 5. KAPITOLA - SVĚT V ČÍNSKO-KOREJSKÉM STÍNU (1949-1953) // 1. Washington, Moskva a čínská otázka 1945 299 Marshal íova mise 300 // Vítězství „tarantule“ nad „škorpionem“ 302 // Stalin 304 // 2. USA na konci 40. let 307 // Americký obranný perimetr 309 „Teorie domina“ a program NSC-68 311 // 3. MacArthurovy reformy v Japonsku 313 // Paradoxy americké politiky v Japonsku, 1948-1950 315 // 4. Rozdělení Koreje: „Sever proti Jihu“ 317 // Stalin a korejská válka 320 Počátek války 322 // 5. „Čaroděj z Inčchonu“ 323 // Čínský vstup do války 325 Obrat na Jalu 327 „Bratrství ve zbrani“ 329 // 6. Trumanova vláda versus MacArthur a McCarthy 331 // 7. Komunistická taktika prodlužování války 335 // „Krvavá remíza" 336 // Stalinův scénář globální války? 338 // 8. Nový typ globální rovnováhy 341 // „Atlantická bilance“ korejské války 343 // Stalinova německá protihra 346 // Změna geostrategické situace na Balkáně 347 // 9. „Oblouk od Japonska k hranicím Indie“ 349 //
Válečný účet - asijsko-vietnamský aspekt 351 // 10. „Zajistit se proti všem nahodilostem“ 354 // „Samospád“ v sovětském a čínském komunismu 355 // 11. Maďarsko - léta beznaděje 358 // Varšavské místodržitelství „moskovitů" 360 Rumunsko: Gheorghiu-Dej versus Paukerová a Luca 363 // 12. Stalin na sklonku života 366 // Ke konečné čistce? 368 // 6. KAPITOLA // KDO JE VINEN? (1953-1956) // 1. Neklidné časy. Berijova šance 371 // Konec korejské války 373 Berijůvpád 374 // 2. Poststalinská krize a vnější impérium 376 // Povstání v NDR 377 Maďarský nový kurz 380 Chruščov - „strážce hodnot“ 382 // 3. Od Trumanovy k Eisenhowerově vládě 385 // Eisenhower a Dulles 387 // 4. Doktríny „osvobození“ a „masivní odvety" 389 // Konservativismus 50. let: prosperita a síla tradice 392 // 5. Střední východ po palestinské válce 396 // Mossadek a íránská ropa 397 Egyptská revoluce 399 „Pryč s paši" 402 // 6. „Tájné operace“ CIA a Dullesova „paktománie“ 403 // íránský převrat 1953 405 // 7. Francie a Evropa 408 // Dienbienphu 410 // Indočínský kompromis 1954 411 // Pařížské dohody a pád Menděse France 413 // 8. K nové strategii v Kremlu 415 // Rakouská smlouva o neutralitě 417 Varšavský pakt a evropská bezpečnost 419 Ženevský summit 421 // 9. Dvě tváře Pekingu: Quemoy a Bandung 423 // Chruščov a třetí svět: Indie a Indonésie 424 // 10. Násir - „náš člověk v Káhiře“ 427 //
První léta Izraele 430 // Izraelsko-arabské napětí 1953-1955 431 // Násirův obrat na východ 433 // 11. Západ na cestě k suezské prohře 436 // Suezská vojenská konfrontace 438 // 12. Jugoslávské téma v kremelských sporech 441 // XX. sjezd KSSS: otřes „tajného projevu“ 445 // 13. Polská krize 447 // Poznaň a Gomulkův návrat 448 Maďarsko před bouří 450 Vyvrcholení „polského Října“ 452 // 14. „Deset dnů, které otřásly Kremlem“ 454 // „Operace Vichr“ 456 // Pohroma v Zátoce sviní 535 Vídeňské setkání 536 // 13. Od Vídně k Berlínu 538 // Německo-berlínský uzel 540 Pochod ke „zdi hanby" 542 Západ a „operace Růže“ 544 // 14. Rivalové a odpadlíci 546 // Albánská a rumunská volba 549 // 15. Operace ,Anadyr" 552 // „Ex Comm“ a drama třinácti dnů 555 Chruščovův ústup 558 // 16. Dozvuky amerického vítězství 560 // V předvečer Dallasu 561 // 17. Chruščov na šikmé ploše 564 // Sovětsko-čínské schizma 567 Komplot a rezignace 569 // HLAVNÍ POUŽITÉ ZKRATKY A SYNONYMA 572 // PRAMENY A LITERATURA // 1. Prameny 576 // 2. Paměti a svědectví 577 // 3. Základní a použitá literatura 579 // REJSTŘÍK 585
(OCoLC)61443493
(OCoLC)878145401
cnb001292537

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC