Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.8) Půjčeno:47x 
BK
1. vyd.
Praha : Portál, 2003
359 s.

ISBN 80-7178-737-X (váz.)
Obsahuje úvod, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 343-353
Osobnost - poruchy - studie
000083559
Obsah // Úvod ...13 // ČÁST I // Teorie a diagnostika poruch osobnosti ...15 // 1.1 Co je porucha osobnosti? ...15 // 1.2 Klasifikace poruch osobnosti ...17 // 1.3 Prevalence poruch osobnosti ...20 // 1.4 Etiologie poruch osobnosti ...20 // 1.5 Temperament a charakter ...21 // Temperament ...22 // Charakter ...24 // Kognitivní schémata a kognitivní procesy...26 // 1.6 Genetika ...28 // 1.7 Neurobiologie osobnosti ...29 // Osobnost a individuální reaktivita na informace ...29 // Temperament a charakter ...29 // Kognitivní mapy a charakter ...30 // Neuromodulace a temperament ...31 // Shrnutí: Osobnost jako integrace temperamentu a charakteru // a jejich neurobiologie...33 // Neurobiologická východiska pro možnosti terapie poruch osobnosti ... 34 // 5 // OBSAH // 1.8 Psychoanalytický pohled a vývoj osobnosti ...35 // Vědomí ...35 // Předvědomí ...37 // Nevědomí ...37 // Struktura osobnosti z pohledu psychoanalýzy ...38 // Dynamika osobnosti ...39 // Obranné mechanismy ...40 // Teorie vývoje osobnosti ...43 // Modifikace Freudovy teorie vývoje osobnosti ...45 // Teorie vývoje osobnosti Melanie Kleinové ...45 // Teorie vývoje osobnosti Erika Eriksona...46 // Připoutání ...48 // Senzitivita ...51 // Temperament dítěte ...52 // Psychoanalytický portrét osobnosti ...53 // Hodnocení psychoanalytického přístupu ...53 // 1.9 Behaviorální teorie a poruchy osobnosti ...55 // Klasické a operantní podmiňování...55 // 1.10 Kognitivní teorie osobnosti
...59 // Teorie personálních konstruktů ...59 // Teorie sociálního učení ...63 // Naučená bezmocnost ...66 // Teorie dysfunkčních kognitivních schémat ...67 // 1.11 Psychologická diagnostika poruch osobnosti ...76 // Proč diagnostikovat poruchy osobnosti? ...76 // Evoluční teorie osobnosti ...77 // Míra poruchy osobnosti ...80 // Praktická diagnostika ...81 // Cloningerova teorie osobnosti a diagnostika poruch osobnosti ...85 // Typy charakteru podle Cloningera...88 // Jaké metody používáme při diagnostice poruch osobnosti? ...92 // Jak postupovat při diagnostice? ...94 // Forenzní posuzování poruch osobnosti ...96 // 6 // OBSAH // ČÁST II // Léčba poruch osobnosti ...97 // 2.1 Psychoterapie poruch osobnosti ...97 // 2.2 Základní předpoklady účinné léčby poruch osobnosti ...99 // Ochota pacienta ke změně ...100 // 2.3 Podpůrná psychoterapie ...101 // 2.4 Interpersonální psychoterapie ...104 // 2.5 Psychodynamický přístup v léčbě poruch osobnosti ...107 // Přenos ...108 // Protipřenos ...109 // 2.6 Skupinová psychoterapie u poruch osobnosti ...109 // 2.7 Kognitivně-behaviorální terapie poruch osobnosti ...110 // Stadia léčebného procesu ...111 // Základní charakteristiky KBT poruch osobnosti ...114 // Modulace temperamentu ...128 // Strukturované intervence zaměřené hlavně na modifikaci // temperamentu ...129 // Nácvik zklidňujícího dechu...130 // Kontrolované dýchání při záchvatu paniky nebo hněvu ...130
// Nácvik relaxace ...131 // Autogenní trénink ...135 // Expoziční léčba ...136 // Zábrana neutralizační reakce a zabezpečování...139 // Nácvik zvládání hněvu ...141 // Nácvik zvládání úzkosti ...144 // Nácvik sociálních dovedností ...144 // Hram rolí ...147 // Nácvik empatie ...148 // Nácvik kognitivní pozornosti ...149 // Nácvik odolnosti vůči stresu...149 // Nácvik regulace emocí ...150 // Stanovení hranic ...152 // Nácvik zvládání impulzů ...153 // Nácvik snížení přecitlivělosti ...154 // 7 // OBSAH // Nácvik zvládání příznaků...155 // Změna charakteru...156 // 2.8 Farmakologická léčba poruch osobnosti...188 // Současné psychofarmakologické modely a jejich problémy ...188 // Závěry ...199 // ČÁST III // Diagnóza a léčba specifických poruch osobnosti ...201 // 3.1 Paranoidní porucha osobnosti (F60.0) ...201 // Etiologie a patogeneze ...204 // Epidemiologie ...204 // Průběh ... 204 // Diferenciální diagnóza ...205 // Přenos a protipřenos ...206 // Podpůrná psychoterapie ...206 // Skupinová psychoterapie ...208 // Farmakoterapie ...208 // Psychodynamické aspekty ...208 // Psychodynamická terapie ...210 // Kognitivně-behaviorální terapie ...210 // 3.2 Schizoidní porucha osobnosti (F60.1) ...218 // Etiologie a patogeneze ...220 // Epidemiologie ...220 // Průběh ... 220 // Diferenciální diagnóza ...220 // Přenos a protipřenos ...221 // Podpůrná psychoterapie ...221 // Skupinová psychoterapie
...222 // Farmakoterapie ...222 // Psychodynamické aspekty ...222 // Psychodynamická terapie ...223 // Kognitivně-behaviorální pohled a terapie ...223 // 3.3 Disociální porucha osobnosti (F60.2)... 227 // Etiologie a patogeneze ...230 // Epidemiologie ...230 // 8 // OBSAH // Průběh ... 231 // Diferenciální diagnóza ...231 // Přenos a protipřenos ...232 // Podpůrná psychoterapie ...232 // Skupinová psychoterapie ...233 // Farmakoterapie ...233 // Psychodynamické aspekty ...233 // Psychodynamická terapie ...236 // Kognitivně-behaviorální terapie ...237 // 3.4 Emočně nestabilní porucha osobnosti (F60.3) ... 242 // Etiologie a patogeneze ...245 // Epidemiologie ...246 // Průběh ... 246 // Diferenciální diagnóza ...246 // Přenos a protipřenos ...247 // Podpůrná psychoterapie ...248 // Interpersonální vlivy...250 // Skupinová psychoterapie ...250 // Farmakoterapie ...251 // Psychodynamické aspekty ...252 // Psychodynamická terapie ...256 // Kognitivně-behaviorální terapie ...258 // 3.5 Histrionská porucha osobnosti (F60.4) ...269 // Etiologie a patogeneze ...271 // Epidemiologie ...271 // Průběh ... 272 // Diferenciální diagnóza ...272 // Přenos a protipřenos ...272 // Podpůrná psychoterapie ...273 // Interpersonální vlivy...275 // Skupinová psychoterapie ...275 // Farmakoterapie ...276 // Psychodynamické aspekty ...276 // Psychodynamická terapie ...281 // Kognitivně-behaviorální terapie ...281 // 9 // OBSAH // 3.6 Anankastická
porucha osobnosti (F60.5) ...288 // Etiologie a patogeneze ...290 // Epidemiologie ... 290 // Průběh ... 290 // Diferenciální diagnóza ...291 // Přenos a protipřenos ...291 // Podpůrná psychoterapie ...291 // Interpersonální vlivy...292 // Skupinová psychoterapie ...293 // Farmakoterapie ...293 // Psychodynamické aspekty ...293 // Psychodynamická terapie ...294 // Kognitivně-behaviorální terapie ...296 // 3.7 Vyhýbavá (anxiózní) porucha osobnosti (F60.6) ... 299 // Etiologie a patogeneze ...300 // Epidemiologie ...301 // Průběh ... 301 // Diferenciální diagnóza ...302 // Přenos a protipřenos ...302 // Podpůrná psychoterapie ...303 // Interpersonální vlivy...303 // Skupinová psychoterapie ...304 // Farmakoterapie ...304 // Psychodynamické aspekty ...304 // Psychodynamická terapie ...306 // Kognitivně-behaviorální terapie ...306 // 3.8 Závislá porucha osobnosti (F60.7) ...311 // Etiologie a patogeneze ...313 // Epidemiologie ...313 // Průběh ... 314 // Diferenciální diagnóza ...314 // Přenos a protipřenos ...315 // Podpůrná psychoterapie ...315 // Interpersonální vlivy...316 // Skupinová psychoterapie ...316 // Farmakoterapie ...316 // Psychodynamické aspekty ...316 // 10 // OBSAH // Psychodynamická terapie ...317 // Kognitivně-behaviorální terapie ...318 // 3.9 Jiné specifické poruchy osobnosti (F60.8) ...321 // 3.9.1 Narcistická porucha osobnosti...321 // Etiologie a patogeneze ...324 // Epidemiologie ...324 // Průběh
... 324 // Diferenciální diagnóza ...324 // Přenos a protipřenos ...325 // Podpůrná psychoterapie ...325 // Interpersonální vlivy...326 // Skupinová psychoterapie ...326 // Farmakoterapie ...326 // Psychodynamické aspekty ...327 // Psychodynamická terapie ...329 // Kognitivně-behaviorální terapie ...330 // 3.9.2 Pasivně-agresivníporucha osobnosti ...333 // Etiologie a patogeneze ...335 // Epidemiologie ...335 // Průběh ...335 // Diferenciální diagnóza ...336 // Přenos a protipřenos ...336 // Podpůrná psychoterapie ...336 // Skupinová psychoterapie ...337 // Farmakoterapie ...337 // Psychodynamické aspekty ...337 // Psychodynamická terapie ...338 // Kognitivně-behaviorální terapie ...339 // Závěr ...341 // Literatura ...343 // Rejstřík ...355 // 11

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC