Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.2) Půjčeno:56x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1999
238 s.

ISBN 80-7169-627-7 (brož.)
Psyché
Obsahuje předmluvu, významné mezinárodní kontakty, rejstřík
Bibliografie: s. 208-230
Výživa - poruchy - pojednání
000083561
OBSAH: // 1. Předmluva // 11 // 2,/Vymezení poruch příjmu potravy ... 13 // 2.1. Definice mentální anorexie ... 14 // 2. 2. Definice mentální bulimie ... 17 // 2. 3. Atypické a nespecifické PPP ... 19 // 2.4. Průběh a prognóza ... 21 // Historie poruch příjmu potravy ... // 3. 1. Mentální anorexie a dějiny odmítání potravy // 3. 2. Mentální bulimie a dějiny přejídání ... // 24 // 25 29 // 4. Epidemiologie jxjruch příjmu potravy ... 33 // 4.1. Incidence PPP ... 33 // 4.2. Prevalence PPP ... 36 // 4. 3. Studie zvláštních populačních skupin ... 41 // 4.4. Prevalence rizikových postojů a chování ... 46 // 4. 5. Epidemiologie PPP v České republice ... 50 // 5. Enologie a komorbidita ... 57 // 5.1. Sociální a kulturní faktory ... 58 // 5.2. Biologické faktory ... 62 // 5.3. Životní události ... 64 // 5. 4. Rodinné a genetické faktory ... 65 // 5. 5. Emocionální faktory ... 69 // 5. 6. Osobnost a další psychické charakteristiky ... 72 // 5.7. Závislost na psychoaktivních látkách ... 76 // 5.8. Závěr ... 78 // 6. Regulace tělesné hmotnosti a příjmu potravy ... 81 // 6.1. Energetická bilance ... 82 // 6. 2. Dědičnost a regulace tělesné hmotnosti ... 87 // 6. 3. Regulace energetické rovnováhy ... 89 // 6. 4. Leptin a tělesná hmotnost ... 90 // 6. 5. Metabolické a hormonální poruchy // při energetické malnutrici ... 92 // 7. Zdravotní komplikace mentální anorexie a bulimie a jejich léčba ... 95 // 7.1. Kardiovaskulární
komplikace ... 96 // 7. 2. Renální komplikace ... 97 // 7. 3. Gastrointestinální komplikace ... 98 // 7. 4. Kosterní komplikace ... 99 // 7. 5. Endokrinní komplikace ... 100 // 7. 6. Hematologické komplikace ... 102 // 7. 7. Neurologické komplikace ... 102 // 7.8. Metabolické komplikace ... 103 // 7.9. Dermatologické komplikace ... 105 // 7. 10. Závěr ... 105 // S Sexualita a plodnost u poruch příjmu potravy // 8.1. Sexuální fungování ... // 8. 2. Pohlavní zneužívání ... // 8. 3. Menstruace ... // 8. 4. Plodnost ... // 8. 5. Těhotenství ... // 8. 6. Rodičovství ... // 8. 7. Důsledky pro praxi ... // 9. Poruchy příjmu potravy v dětství a rané adolescenci // 9. 1. Definice a otázka diagnózy ... // 9- 2. Somatické aspekty ... // 9. 3. Terapie ... // 9. 4. Další průběh PPP v dětství ... // 9. 5. Závěr ... // 106 // 106 // 107 // 109 // 110 111 // 113 // 114 // 116 // 117 // 119 // 121 // 125 // 126 // 10. Přehled léčby poruch příjmu potravy ... 127 // 10. 1. Hospitalizace a částečná hospitalizace ... 129 // 10. 2. Ambulantní lékařská péče ... I30 // 10. 3. Svépomoc, řízená svépomoc a psychoedukace ... 131 // 10.4. Rodinná terapie ... 132 // 10. 5. Kognitivně behaviorální terapie ... 132 // 10. 6. Interpersonální terapie ... I34 // 10.7. Psychodynamická terapie ... I35 // 10.8. Farmakoterapie ... I36 // 10.9. Závěr ... 137 // 11. Kognitivně behaviorální přístup ? léčbé mentální bulimie ... 138 // 11.
1. Úvod ... 138 // 11. 2. První fáze léčby ... 141 // 11. 3. Druhá fáze léčby ... 145 // 11.4. Třetí fáze léčby - předcházení relapsum ... 148 // 12. Psychoanalytický přístup ? PPP ... 150 // 12.1. Teoretická východiska ... 150 // 12.2. Psychoanalytický proces ... 153 // 12.3. Závěr ... 155 // 13. Farmakoterapie poruch příjmu potravy // 13-1. Terapie mentální anorexie .. // 13.2. Terapie mentální bulimie ... // 13.3. Závěr ... // 14.  Poradenství v oblasti výživy při léčbě mentální anorexie // 14. 1. Porucha příjmu potravy ... // 14. 2. Dietní péče ... // 14. 3. Osvěta a edukace ... // 14. 4. Udržování tělesné hmotnosti a další sledování // Vztah ? vlastnímu tělu u poruch příjmu potravy: vymezení a terapie ... // 15. D\ Koncept zakoušení vlastního těla ... // 15. 2. Klinické projevy zakoušení vlastního těla u PPP // 15. 3. Terapie orientovaná na zakoušení vlastního těla // 15. 4. Hodnocení negativního zakoušení vlastního těla // 15. 5. Obecné aspekty různých terapeutických přístupů // orientovaných na tělo ... // 15.6. Východiska a cíle terapie orientované na tělo .. // 15. 7. Terapeutické techniky ... // 15. 8. Terapeutické postupy ... // 15.9. Účinnost ... // 15.10. Závěr ... // 157 // 157 // I60 // 165 // 166 166 167 // 170 // 171 // 172 // 172 // 173 // 174 // 175 // 176 178 180 // 183 // 184 // 185 // 16. Skupinová terapie ... 186 // l6.1. Edukativní skupiny ... 190 // 16. 2.
Intenzivní skupinová terapie ... 193 // 16. 3. Jídelní skupiny ... 194 // 16. 4. Svépomocné skupiny ... 195 // l6. 5. Skupiny pro rodinné příslušníky a přátele ... 197 // 17. Měnící se syndrom - nové požadavky na terapii ... 201 // 17.1. Multidimenziondlní koncept léčby ... 201 // 17. 2. Specifika problému - komplexnost terapie ... 204 // 17. 3. Aktivní spolupráce ... 204 // 17.4. Systém diferencované péče ... 205 // 18. Seznam literatury ... 208 // 19. Významné mezinárodní kontakty ... 231 // 20. Rejstřík ... 233

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC