Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 2. přeprac.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003
368 s. : il. ; 30 cm

ISBN 80-7013-379-1 (brož.)
Terminologický slovníček
Obsahuje bibliografii na s. 365-368
000083576
I. OBSAH // I. Obecná část // Předmluva // 1. Organizační a právní podklady činnosti ZZS (J. Mucha, D. Svobodová) // 1.1. Základy veřejného zdravotnictví ...9 // 1.2. Úvod do problematiky neodkladné péče...11 // 1.3. Koncepce zdravotnické záchranné služby...16 // 1.4. Transplantační program a jeho vztah k ZZS ...21 // 1.5. Medicína katastrof a integrovaný záchranný systém ...23 // 1.6. Právní problematika ve zdravotnictví a v ZZS...32 // 2. Základy anatomie, fyziologie a patofyziologie (D. Borková, F. Ertlová, A. Kala, // S. Lexová, M. Ryšavá) // 2.1. Základní pojmy obecné biologie a patofyziologie ...41 // 2.2. Pohybový systém ...51 // 2.3. Dýchací systém ...66 // 2.4. Systém krevního oběhu...71 // 2.5. Trávicí systém...85 // 2.6. Močový vylučovací systém ...93 // 2.7. Pohlavní systém ... 96 // 2.8. Smysly...100 // 2.9. Řízení činnosti organismu ...104 // 2.10. Odlišnosti krajních věkových skupin ...113 // 3. Základy mikrobiologie, epidemiologie a hygieny (M. Kráčmar, L. Vrtná) // 3.1. Základy mikrobiologie ...119 // 3.2. Infekce ...123 // 3.3. Základy hygieny ...129 // 4. Psychosociální problematika zdraví a nemoci (M. Jobánková) // 4.1. Úvodní poznámky...135 // 4.2. Neadaptivní chování...135 // 4.3. Základní typy svízelných situací...138 // 4.4. Psychologická problematika nemocného...139 // 4.5. Psychologická situace záchranáře...140 // 5. Základy farmakologie (D. Borková) // 5.1.
Vybrané základní informace z obecné farmakologie...142 // 5.2. Vybrané základní informace ze speciální farmakologie...145 // 6. Ošetřovatelské postupy a technika v ZZS (D. Borková, F. Ertlová, J. Mucha, // P. Urbánek, A. Vosáhlo) // 6.1. Základní vyšetření a monitorování pacienta ...150 // 6.2. Vyprošťování, polohování a odsun postiženého ...152 // 6.3. Krvácení a jeho zástava ...158 // 6.4. Rány a jejich ošetření...164 // 6.5. Obvazová a imobilizační technika...165 // 6.6. Instrumentace a asistence při neodkladných lékařských výkonech ...175 // 6.7. Přístrojová technika v PNP a její použití...182 // 3 // II. Speciální část // 7. Neodkladná resuscitace (J. Mucha, M. Muchová) // 7.1. Diagnostika náhlé zástavy oběhu...194 // 7.2. Úvodní poznámky k neodkladné resuscitaci...194 // 7.3. Zajištění průchodnosti dýchacích cest...197 // 7.4. Umělé dýchaní...202 // 7.5. Náhrada a obnovení oběhu...204 // 7.6. Základní algoritmus NR pro záchranáře ZZS...208 // 7.7 Ošetření a resuscitace novorozence po porodu ...209 // 8. Náhlá postižení oběhového systému (P. Kala, Z. Bystrický ml.) // 8.1. Šok...216 // 8.2. Bolest na hrudi...228 // 8.3. Ischemická choroba srdeční ...228 // 8.4. Závažné poruchy srdečního rytmu ...232 // 8.5. Hypertenze...235 // 8.6. Plieni embólie ...236 // 8.7. Náhlá zástava oběhu...237 // 8.8. Náhlé příhody cévní ...237 // 9. Náhlá postižení dýchání
(A. Kala) // 9.1. Základní terminologie a parametry dechových funkcí...238 // 9.2. Dechová nedostatečnost...240 // 9.3. Asthma bronchiale a astmatický záchvat...242 // 9.4. Aspirace...243 // 9.5. Masivní hemoptýza, hemoptoe...243 // 9.6. Dechová tíseň dospělých...244 // 10. Náhlá postižení trávicího ústrojí (A. Kala) // 10.1. Náhlé příhody břišní...245 // 10.2. Jaterní selhání...-...249 // 10.3. Zvracení...250 // 10.4. Průjem...250 // 11. Náhlá postižení ledvin (A. Kala) // 11.1. Náhlé selhání ledvin...252 // 11.2. Ledvinová kolika a urolitiáza...253 // 12. Náhlé příhody metabolické a endokrinní (A. Hep, V. Žáčková) // 12.1. Diabetes mellitus, cukrovka...255 // 12.2. Náhlá nedostatečnost kůry nadledvin ...258 // 12.3. Náhlá postižení funkce štítné žlázy ...259 // 12.4. Tetanie...260 // 13. Náhlé příhody neurologické (P. Urbánek) // 13.1. Poruchy vědomí a jejich klasifikace...262 // 13.2. Bezvědomí z neúrazových příčin...264 // 13.3. Neúrazové cévní mozkové příhody (apoplexie)...267 // 13.4. Epilepsie a jiné křečové stavy...269 // 13.5. Vertebrogenní postižení...272 // 4 // 13.6. Poruchy hybnosti a cítivosti...274 // 14. Život ohrožující infekce (P. Urbánek) // 14.1. Sepse...276 // 14.2. Rozsáhlé pneumonie...277 // 14.3. Meningitidy...279 // 15. Otravy (A. Kala) // 15.1. Úvodní poznámky...280 // 15.2. Přehled nejčastějších otrav...282 // 16. Úrazy (Z. Bystřičky st.)
// 16.1. Náhlé krvácení - masivní krevní ztráta...289 // 16.2. Poranění obličeje a měkkých tkání hlavy...290 // 16.3. Poranění lebky a CNS...291 // 16.4. Poranění páteře a míchy...294 // 16.5. Poranění hrudníku a orgánů dutiny hrudní...296 // 16.6. Poranění břicha a retroperitonea...298 // 16.7. Poranění končetin...300 // 16.8. Polytrauma...302 // 17. Náhlá postižení z fyzikálních a jiných příčin (Z. Bystřičky st.) // 17.1. Termické úrazy...305 // 17.2. Poleptání...309 // 17.3. Úraz elektrickým proudem...310 // 17.4. Úraz ozářením...311 // 17.5. Tonutí...313 // 17.6. Oběšení, škrcení, rdoušení...314 // 17.7. Náhlé alergické a anafylaktické příhody...315 // 18. Náhlá postižení dětí (M. Ryšavá) // 18.1. Úrazy...317 // 18.2. Dechová nedostatečnost...320 // 18.3. Otravy...325 // 18.4. Křeče ...326 // 19. Náhlé příhody gynekologické a porodnické (J. Miklica) // 19.1. Náhlé krvácení z rodidel...328 // 19.2. Bolesti v podbřišku...329 // 19.3. Intravazální koagulopatie...331 // 19.4. Náhlé příhody v souvislosti s těhotenstvím a porodem...332 // 20. Náhlá postižení ušní-nosní-krční (R. Havlík) // 20.1. Krvácení...339 // 20.2. Obstrukce dolních dýchacích cest...341 // 20.3. Akutní postižení polykacích cest...342 // 20.4. Akutní poruchy rovnováhy...342 // 21. Náhlé příhody postihující oko (L. Hanák) // 21.1. Úrazy oka...344 // 21.2. Neúrazové poškození oka...347
// 5 // 22. Neodkladné situace v psychiatrii (I. Peška) // 22.1. Neklidný a agresivní nemocný...349 // 22.2. Základy psychiatrické syndromologie...350 // 22.3. Alkoholismus, alkoholové abstinenční delirium...351 // 22.4. Drogová závislost...352 // Přehled použitých zkratek a symbolů ...354 // Stručný výkladový slovníček použitých cizích slov ...357 // Literatura...365

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC