Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(36.6) Půjčeno:658x 
BK
Příručka
10., zcela přepracované a rozšířené vyd.
Praha : Portál, 2003
263 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7178-800-7 (brož.)
Další názvový údaj z obálky: specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností
Obsahuje bibliografii na s. 256-263
Učení - poruchy - příručky
000083608
Obsah // KAPITOLA I // Základní pojmy a definice ...9 // 1.1 Základní pojmy...9 // 1.2 Definice ...16 // KAPITOLA 2 // Příčiny specifických poruch učení ...19 // 2.1 Biologicko-medicínská rovina...21 // 2.2 Kognitivní rovina ...26 // 2.3 Behaviorální rovina...32 // KAPITOLA 3 // Projevy specifických poruch učení...41 // 3.1 Projevy SPU při osvojování čtení, psaní a počítání...41 // 3.2 Zvláštnosti v chování dětí se specifickými poruchami učení ...45 // 3.3 Projevy deficitů kognitivních funkcí...46 // KAPITOLA 4 // Diagnostika specifických poruch učení (SPU) ...50 // 4.1 Diagnostická kritéria SPU...51 // 4.2 Diskrepanční kritérium ...52 // 4.3 Diagnostika v běžné třídě základní školy...57 // 4.4 Diagnostika v 1. ročníku základní školy ...58 // 4.5 Diagnostika na odborném pracovišti ...62 // KAPITOLA 5 // Obecná doporučení pro reedukaci ...72 // 5.1 Základní zásady reedukace ...72 // 5.2 Oblasti reedukace ...75 // 5.3 Nejčastější chyby při reedukaci...77 // KAPITOLA 6 // Reedukace a kompenzace dyslexie ...79 // 6.1 Technika čtení, dekódování ...79 // 6.2 Porozumění čtenému textu ...83 // 5 // PORUCHY UČENÍ // 6.3 Neuropsychologická metoda reedukace. // Dirk Bakker: pravo- a levohemisférová dyslexie...85 // 6.4 Náměty pro práci s textem ...89 // KAPITOLA 7 // Reedukace a kompenzace dysgrafie...92 // 7.1 Rozvíjení motoriky...92 // 7.2 Držení psacího náčiní...94 // 7.3 Uvolňovací cviky
...94 // 7.4 Psaní písmen a spojů mezi písmeny ...95 // 7.5 Nevhodné postupy ...95 // 7.6 Reedukace u starších žáků ...96 // 7.7 Kompenzace poruchy ...97 // KAPITOLA 8 // Reedukace dysortografie...100 // 8.1 Reedukace dysortografie - specifické dysortografické chyby ...101 // 8.2 Reedukace dysortografie - gramatické chyby ...106 // KAPITOLA 9 // Dyskalkulie...111 // 9.1 Reedukace...112 // 9.2 Kompenzace poruchy ...122 // KAPITOLA 10 // Sluchová percepce, vnímání a reprodukce rytmu ...123 // 10.1 Vývoj sluchového vnímání a jeho vliv na úroveň čtení a psaní ...123 // 10.2 Reedukace sluchového vnímání...124 // 10.3 Prevence obtíží...130 // KAPITOLA 11 // Zraková percepce ... 131 // 11.1 Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní ...131 // 11.2 Rozlišování barev a tvarů ...132 // 11.3 Zraková diferenciace...132 // 11.4 Zraková analýza a syntéza...134 // 11.5 Zraková paměť ...134 // 11.6 Rozlišování figura-pozadí...135 // 11.7 Rozlišování reverzních figur...135 // 11.8 Cvičení očních pohybů ...136 // 11.9 Postřehování, zvětšování rozsahu fixací...137 // KAPITOLA 12 // Lateralita, dominance a leváctví ...139 // 12.1 Lateralita ...139 // fi // OBSAH // 12.2 Príčiny laterality, vývoj laterality...140 // 12.3 Dominance, specializace mozkových hemisfér ...141 // 12.4 Diagnostika laterality ...142 // 12.5 Lateralita, dominance a čtení...143 // 12.6 Leváctví ...144 // KAPITOLA 13 // Orientace
v prostoru. Pravolevá orientace ...145 // 13.1 Orientace v prostoru ...145 // 13.2 Pravolevá orientace (PLO) ...145 // 13.3 Pravolevá orientace a osvojování dovedností...147 // 13.4 Nácvik pravolevé a prostorové orientace...148 // KAPITOLA 14 // Komunikace jedinců se SPU...150 // 14.1 Komunikace jako životní princip...150 // 14.2 Komunikační kompetence jedinců se SPU...151 // 14.3 Řečové dovednosti ...153 // 14.4 Poruchy řeči ...157 // KAPITOLA 15 // Vyučování cizím jazykům ...161 // 15.1 Musí se dítě s dyslexií učit cizí jazyk?...161 // 15.2 Projevy obtíží při osvojování cizího jazyka ...162 // 15.3 Kdy začít s výukou cizího jazyka? ...165 // 15.4 Jaký jazyk je pro žáka s dyslexií nej vhodnější? ...165 // 15.5 Principy vyučování a učení ...166 // 15.6 Učit fonetický přepis? Fonetiku angličtiny?...169 // 15.7 Doporučení pro osvojování dílčích dovedností ...169 // 15.8 Hodnocení a klasifikace ...175 // 15.9 Reedukace prováděná v cizím jazyce?...175 // KAPITOLA 16 // Specifické poruchy učení u žáků druhého stupně základní školy a na středních školách...177 // 16.1 Odlišnosti práce na prvním a druhém stupni ...177 // 16.2 Projevy SPU na druhém stupni ...179 // 16.3 Jak pomoci? ...181 // 16.4 Student se SPU na střední škole ...186 // KAPITOLA 17 // Rizikové dítě v předškolním věku...188 // 17.1 Východiska časné diagnostiky...188 // 7 // PORUCHY UČENÍ // 17.2 Prediktivní baterie
...190 // 17.3 Jak pomoci rizikovým dětem?...193 // KAPITOLA 18 // ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou...195 // 18.1 Základní pojmy, definice, příčiny a projevy...195 // 18.2 Souvislosti mezi ADHD a dalšími obtížemi ...198 // 18.3 Diagnostická kritéria ADHD...198 // 18.3 Reedukace ADHD ...200 // KAPITOLA 19 // Dyspraxie...205 // 19.1 Dyspraxie v České republice...205 // 19.2 Zahraniční pojetí dyspraxie...207 // 19.3 Diagnostika dyspraxie...209 // 19.4 Reedukace dyspraxie...211 // KAPITOLA 20 // Hodnocení a klasifikace žáků s poruchami učení ...215 // 20.1 Vývoj názorů na hodnocení a klasifikaci ...215 // 20.2 Současná doporučení a problémy ...217 // 20.3 Otázky a odpovědi ...217 // 20.4 Ukázka slovního hodnocení...219 // KAPITOLA 21 // Individuální vzdělávací program (IVP) ...220 // 21.1 Význam individuálního vzdělávacího programu ...220 // 21.2 Strategie tvorby IVP v České republice...221 // 21.3 Tvorba IVP...224 // 21.4 Náměty pro obsah individuálního vzdělávacího programu...225 // 21.5 Ukázky individuálních vzdělávacích plánů ...228 // KAPITOLA 22 // Reedukační lekce...235 // 22.1 Obsah reedukační lekce...235 // 22.2 Reedukační lekce s T. ?...238 // 22.3. Náměty pro reedukaci na druhém stupni...241 // KAPITOLA 23 // Kazuistika ...244 // Přílohy ...253 // Literatura ...256 // 8
(OCoLC)56858892
cnb001283727

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC