Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990
148 s. : il. ; 21 cm

ISBN 80-04-24650-8 (brož.)
Obory speciální pedagogiky
Obsahuje bibliografii a rejstřík
000083710
Rekat.
Úvod ...5 // RŮST A VÝVOJ DÍTĚTE V NORMĚ ...9 // Somatický vývoj ...9 // Tělesný růst a vývoj ...9 // Vývoj sexuálních rozdílů ...13 // Vývoj motoriky // Vývoj smyslových funkcí ...15 // psychosociální vývoj // Vývoj psychomotoriky ...17 // Vývoj poznávacích schopností ...18 // Vývoj citů ...19 // Vývoj sociálních vztahů ...20 // PRIClNY VÝVOJOVÝCH PORUCH ...24 // Somatické poruchy ...24 // Období prenatální ...24 // Dědičnost ...24 // Zevní prostředí ...25 // Význam nitroděložního vývoje ...25 // Období perinatální ...28 // Porod ...28 // Předčasný porod ...29 // Novorozenci s vrozenou vývojovou vadou ...31 // Období postnatální ...31 // Psychické a psychosociální poruchy ...32 // Hlavní zdroje psychosociálních poruch v dětském věku ...34 // Individuální predispozice ...34 // Rodinná predispozice ...34 // Ekologicko-kulturní predispozice ...35 // Predisponující okolnosti a situace ...36 // komplexnost působení patogenních vlivů ...36 // : // :pKlZNAKY VÝVOJOVÝCH PORUCH ...40 //  ejčastější příznaky poruch ...40 // Období předškolního věku ...44 // 1 Nejčastější somatické poruchy ...45 // Nejčastější příznaky psychických poruch ...48 // Psychosociální poruchy ...68 // Období mladšího školního věku // Nejčastější somatické poruchy a jejich příznaky // Psychické poruchy // Poruchy sociálních vztahů // Období puberty // Nejčastější
somatické poruchy a jejich příznaky Nejčastější psychické poruchy // Poruchy sociálních vztahů // Období adolescence // Nejčastější somatické poruchy a jejich příznaky // Psychické poruchy // Poruchy sociálních vztahů // Význam jednotlivých poruch z hlediska vývojové psychologie a psycho-patologie // PREVENCE, ODSTRAŇOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ VÝVOJOVÝCH PORUCH // Preventivní péče // Primární prevence poruch dětského vývoje // Sekundární prevence poruch dětského vývoje // Terciární prevence poruch dětského vývoje // Péče o děti a mladistvé s poruchou zdravotního stavu // Péče rodičů // Péče pedagogických pracovníků // Organizace odborné péče // Péče resortu zdravotnictví a sociálních věcí // Péče resortu školství, mládeže a tělovýchovy // Posuzování vývojových poruch dětí a mladistvých // Rejstřík // Literatura
(OCoLC)85667590
cnb000059352

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC