Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.9) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, 2004
270 s. : il.

objednat
ISBN 80-7196-276-7 (váz.)
Učebnice pro základní školy
Obsahuje rejstřík
Matematika - učivo škol základních - přehledy
000084076
OBSAH // K čemu a pro koho je tento PŘEHLED ... 5 // 1 ČÍSLA... 7 // Čísla a operace s nimi... 7 // Přirozená čísla ... 16 // Dělitelnost přirozených čísel... 22 // Vsuvka o množinách... 31 // Celá čísla ... 33 // Desetinná čísla ... 38 // Zlomky... 46 // Reálná čísla... 55 // Druhé mocniny a odmocniny, třetí mocnina... 58 // Mocniny s celým mocnitelem ... 62 // 2 VÝRAZY ... 66 // Mnohočleny... 66 // Lomené výrazy... 73 // 3 ROVNICE, NEROVNICE A JEJICH SOUSTAVY ... 78 // Lineární rovnice ... 78 // Lineární nerovnice a jejich soustavy... 82 // Rovnice s neznámou ve jmenovateli ... 86 // Soustavy lineárních rovnic ... 90 // 4 POMĚRY... 102 // Poměr a postupný poměr... 102 // Přímá a nepřímá úměrnost... 107 // 5 FUNKCE ... 109 // Pojem funkce ... 109 // Lineární funkce... 114 // Kvadratická funkce... 118 // Nepřímá úměrnost ... 120 // Goniometrické funkce... 122 // 6 PROCENTA...’130 // Procento a promile... 130 // Finanční matematika ... 134 // 3 // 7 STATISTIKA... 138 // Základní pojmy... 138 // Charakteristiky polohy znaku... 141 // 8 ROVINNÉ ÚTVARY...;... 143 // Body, přímky, polopřímky a poloroviny ... 143 // Úsečky... 146 // Úhly ... 151 // Kružnice a kruhy ... 163 // Mnohoúhelníky... 173 // Troj úhelníky... 175 // Čtyřúhelníky... 192 // Pravidelné mnohoúhelníky ... 208 // 9 SHODNOST A PODOBNOST... 214 // Shodnost... 214 // Osová souměrnost... 216 // Středová souměrnost... 219 // Posunutí...
221 // Otočení... 223 // Rovinová souměrnost ... 226 // Podobnost... 229 // Stejnolehlost... 233 // 10 TĚLESA... 237 // Hranoly... 237 // Jednotky objemu a hmotnosti... 246 // Jehlany... 249 // Válce... 254 // Kužele... 257 // Koule ... 261 // REJSTŘÍK... 263 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC