Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:55x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
303 s.

ISBN 80-7178-461-3 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, věcný rejstřík, údaje o autorce
Politologie - teorie - přehledy - pojednání
000084078
Obsah // 1 Úvod...9 // 2 Předmět, teorie a metody politologie ...13 // 2.1 Definice politické vědy...13 // 2.2 Teoretické přístupy v politické vědě...19 // 2.3 Vztah politické vědyk jiným společenským vědám...23 // Literatura...28 // 3 Behavioralismus...29 // 3.1 Základní charakteristika behavioralismu ...30 // 3.2 Behavioralismus, resp. „nová politická věda“ v USA...32 // 3.3 Kritika behavioralismu...39 // Shrnutí ...42 // Literatura...43 // 4 Teorie politického systému...45 // 4.1 Počátky systémové teorie: biologie a kybernetika ...45 // 4.2 Systémová teorie v politologii...•...48 // 4.3 Definice politického systému (D. Easton)...49 // 4.4 Prvky politického systému...52 // 4.5 Kritika teorie politického systému...58 // Shrnutí...60 // Literatura...60 // 5 Strukturně-funkcionální analýza ...61 // 5.1 Vztah strukturně-funkcionální a systémové analýzy...62 // 5.2 Funkce politického systému...65 // 5.3 Obecné vlastnosti politických systémů: jednota politických systémů ...76 // 5.4 Kritika strukturně-funkcionální analýzy...80 // 5 // PŘEHLED POLITOLOGICKÝCH TEORIÍ // Shrnutí...81 // Literatura...82 // 6 Teorie komunikace...83 // 6.1 Pojetí komunikace v sociologii ...83 // 6.2 Koncept komunikace v politologii...84 // 6.3 Komunikace v pojetí K. W. Deutsche...84 // 6.4 Teorie komunikace a formování národa...92 // 6.5 Kritika teorie komunikace...93 // Shrnutí...94 // Literatura...94 // 7 Teorie racionální
volby...95 // 7.1 Základní charakteristika ...95 // 7.2 Ekonomická teorie demokracie a rational choice...96 // 7.3 Kolektivní a individuální volba (K. Arrow) ...97 // 7.4 Demokracie a racionální jednání ...99 // 7.5 Kritika teorie racionální volby...103 // Shrnutí...104 // Literatura . . ...104 // 8 Teorie her...105 // 8.1 Teorie her v politologii ...105 // 8.2 Základní pojmy teorie her...107 // 8.3 Typy her a jejich klasifikace...<...111 // 8.4 Kritika využití teorie her v politické praxi...115 // Shrnutí...117 // Literatura...117 // 9 Teorie koalic ...119 // 9.1 Dvě tradice studia koalic ...120 // 9.2 Pojetí politických stran v teorii koalic ...122 // 9.3 Dvě hlediska účasti ve vládě-koalici...125 // 9.4 Typologie koaličních vlád...130 // 9.5 Četnost jednotlivých typů vlád...136 // Shrnutí...139 // Literatura...139 // 10 Pluralismus ...141 // 10.1 Pojetí pluralismu ...141 // 10.2 Zájem - konflikt - skupina...145 // 6 // OBSAH // 10.3 Vývoj pojetí pluralismu po roce 1945 ... 149 // 10.4 Kritika teorií pluralismu ...151 // 10.5 Reakce na kritiku...154 // Shrnutí...156 // Literatura...156 // 11 Teorie polyarchie ...159 // 11.1 Vztah demokracie a polyarchie: R. Dahl ...159 // 11.2 Definice polyarchie...164 // 11.3 Vývoj polyarchií ve světě ...167 // 11.4 Podmínky vzniku a udržení polyarchie ...170 // 11.5 Kritika teorie polyarchie...174 // Shrnutí...175 // Literatura...175 // 12 Korporativismus...177 // 12.1 Pojem korporace a koncept
korporativismu...177 // 12.2 Modely vztahu zájmových skupin a státu: definice politických systémů...181 // 12.3 Typologie korporativismu...184 // 12.4 Liberální (neo)korporativismus v poválečné Evropě ...188 // 12.5 Kritika teorie korporativismu...193 // Shrnutí...194 // Literatura...195 // 13 Teorie konsociační demokracie...197 // 13.1 Pojmová nejednota a odlišná východiska...198 // 13.2 Nový typ demokratického politického systému?...199 // 13.3 Návaznost teorie konsociační demokracie na starší koncepce . . 202 // 13.4 Trojí pojetí konsocionalismu...203 // 13.5 Charakteristické rysy konsociační demokracie ...210 // 13.6 Dynamika vývoje západoevropských konsociačních demokracií 213 // 13.7 Konsociační, nebo konsenzuální demokracie? ...214 // 13.8 Konsociační demokracie jako model pro rozvojové země ...217 // Shrnutí...221 // Literatura...221 // 14 Totalitarismus a jiné nedemokratické režimy...225 // 14.1 Totalitarismus jako výraz společenské zakotvenosti člověka . . . 225 // 14.2 Totalitarismus jako politický koncept ...226 // 14.3 Charakteristika totalitarismu (C. J. Friedrich a Z. Brzezinski) . 228 // 7 // PŘEHLED POLITOLOGICKÝCH TEORIÍ // 14.4 Pojetí totalitarismu (G. Sartori)...233 // 14.5 Dobový kontext kritiky totalitarismu od sklonku šedesátých let 235 // 14.6 Jiné typy nedemokratických režimů...237 // Shrnutí...239 // Literatura...240 // 15 Teorie přechodů ...241 // 15.1 Procesy ukončení nedemokratických
režimů ...242 // 15.2 Typologie ukončení režimů: přehled klasifikačních kritérií ... 244 // 15.3 Procesy nastolování demokracie...249 // Shrnutí...255 // Literatura...255 // 16 Teorie modernizace ...257 // 16.1 Rozvoj jako nezávislý politický fenomén (E. Shils)...258 // 16.2 Modernizace a institucionalizace (S. P. Huntington)...262 // 16.3 Kritika Huntingtonovy klasifikace politických režimů...272 // 16.4 „Modernizace“ teorie modernizace (D. Apter)...273 // Shrnutí...274 // Literatura...274 // i // 17 Teorie závislosti: model centrum-periferie...277 // 17.1 Vztah centrum-periferie a konceptuálni mapa Evropy (S. Rokkan) ...278 // 17.2 Vztah rozvinutých a rozvojových zemí: difuzionismus v politologii ...284 // 17.3 Model semiperiferie (P. Evans)...289 // 17.4 Teorie závislosti (F. H. Cardoso, E. Faletto)...290 // 17.5 Kritika difuzionismu a teorie závislosti...291 // Shrnutí...292 // Literatura...292 // Jmenný rejstřík...295 // Věcný rejstřík...299

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC