Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.9) Půjčeno:181x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2004
583 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-820-1 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, souhrny, předmluvu, úvod, přílohy, rejstřík
Bibliografie na s. 571-575
Data - analýza statistická - učebnice vysokošk.
Statistika - metody - učebnice vysokošk.
000084079
Obsah // Předmluva ... 13 // 1 Úvod... 17 // 1.1 Empirický výzkum a jeho etapy... 19 // 1.2 Význam teorie pro výzkum ... 23 // 1.2.1 Konstrukty a jejich operacionalizace... 23 // 1.2.2 Role teorie ve výzkumu... 24 // 1.2.3 Proces ověření hypotéz a teorií... 26 // 1.3 Etika vědecké práce ... 29 // 1.4 Návrh výzkumného projektu... 31 // Souhrn... 33 // 2 Základy statistiky... 37 // 2.1 Populace, výběr a statistické usuzování... 37 // 2.2 Typy proměnných ... 39 // 2.2.1 Závisle a nezávisle proměnné, rušivé proměnné... 40 // 2.2.2 Proměnné podle typu použitého měřítka... 43 // 2.2.3 Diskrétní a spojité proměnné... 44 // 2.3 Kvalita měření... 46 // 2.3.1 Objektivita... 47 // 2.3.2 Spolehlivost (reliabilita)... 48 // 2.3.3 Validita... 48 // 2.4 Výzkumný plán ... 50 // 2.4.1 Cenzus... 51 // 2.4.2 Výběrové šetření... 51 // 2.4.3 Experiment... 59 // 2.4.4 Kategorizace výzkumných plánů ... 74 // 2.5 Organizace dat a jejich kontrola, scházející údaje... 76 // 2.6 Statistika a modelování... 79 // Souhrn... 82 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC