Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2003
234 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7226-917-8 (váz.)
Business books
Praxe manažera
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Další názvová informace na obálce: příprava, výběr metod, provedení, interpretace získaných údajů
Obsahuje rejstřík
Výzkum marketingový - příručky
000084081
Předmluva ke třetímu vydání 1 // Předmluva k českému vydání 3 // Kapitola 1 - CO JE TO MARKETINGOVÝ VÝZKUM? 5 // Pátrání po marketingových rozhodnutích 5 // Trh a marketingový výzkum 7 // Pole informací marketingového výzkumu 9 // Kvantitativní a kvalitativní výzkum 10 // Proces marketingového výzkumu 11 // Organizace marketingového výzkumu 13 // Kapitola 2 - VYUŽITÍ 17 // Systém využití marketingového výzkumu 17 // Před narozením: ustanovení potřeb 18 // Mladí: start nového produktu 18 // Dospělost: zlepšováni výkonu produktu 18 // Stáří: vymýšleni dalšího kroku 18 // Před narozením: ustanovení potřeb 19 // Mládí: start nového produktu 21 // Dospělost: zlepšování výkonu produktu 24 // Stáří: vymýšlení dalšího kroku 24 // Kapitola 3 - PLÁNOVÁNÍ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 27 // Součásti plánu marketingového výzkumu 27 // Informace důležité pro rozhodování 28 // Cíle výzkumu 29 // Informační reference 30 // Přesnost 32 // Návrh a metody výzkumu 32 // Zdroje 35 // Časový rozvrh 36 // Udržování kvality výzkumu 36 // Příprava psaného plánu 37 // Kapitola 4 - JAK ZÍSKAT INFORMACE TÉMĚŘ ZADARMO 39 // Proč znovu objevovat kolo? 39 // Zdroje 40 // Zdroje zdrojů - pohled z vyšší úrovně 40 // Průmysloví experti 41 // Internet 42 // Online databáze a tržní údaje 45 // Specializovaná průmyslová data 47 // Údaje o společnostech 48 // Vládní statistiky 50 // Obchod a průmyslové orgány 56 // Zprávy marketingového výzkumu 56 // Tisk 57 // Seznamy 58 // Rozsah informací dostupných sekundárním průzkumem 59 // Prostředí marketingu 59 // Geodemografie 59 // Struktura a veukost trhu 61 // Dodavatelé a značky 61 // Distribuce a maloobchodní podnikání 62 // Produkty 62 // Mezinárodní marketing 62 // Plánování, zaznamenání a vyhodnocení sekundárního výzkumu 62 // Hranice sekundárního výzkumu 64 //
Kapitola 5 - KVALITATIVNÍ VÝZKUM 65 // Rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem 65 // Řešení problémů pomocí kvalitativního výzkumu 67 // Metody kvalitativního výzkumu 68 // Pozorování 68 // Diskusní skupiny 68 // Hloubková interview 70 // Projektivní techniky dotazování 71 // Kapitola 6 - KVANTITATIVNÍ VÝZKUM 77 // Kvantitativní výzkum a odběr vzorků 77 // Typy kvantitativních dat 78 // Úroveň měření 79 // Frekvence měření 80 // Charakter respondenta 82 // Metody sběru dat: přímé měření 83 // Metody sběru dat: dotazování 84 // Využití produktů a stimulu 86 // Zaznamenávání a analýza dat 87 // Problémy řízení výzkumu 88 // Utváření návrhu plánu 90 // Kapitola 7 - VZORKY 91 // Velikost vzorku, chyba vzorku a hladina důvěrnosti 91 // Utváření vzorků malých populací 94 // Statistická významnost 95 // Náhodný výběr vzorků 96 // Vícestupňové a vrstvené vzorky 99 // Náhodné pěší vybírání vzorku 100 // Náhodné vybírání vzorků a neodpovídání 100 // Kvótové vzorky 101 // Kapitola 8 - NÁVRH DOTAZNÍKU 103 // Čtyři záměry dotazníku 103 // Typy dotazníků 103 // Rozdílné typy otázek 104 // Otázky týkající se chování 105 // Otázky subjektivních pocitů 107 // Smysl hodnotících stupnic 107 // Jak sl vybrat správnou hodnotící stupnici 107 // Numerické hodnotící stupnice 108 // Slovní stupnice 109 // Simalto stupnice 111 // Určování důležitosti 112 // Klasifikační otázky 113 // Pravidla návrhu dotazníků 115 // Na co sl dát pozor při navrhování dotazníku 116 // Jak na to, aby dotazník fungoval 117 // Poštovní dotazníky 118 // Kapitola 9 - METODY SBĚRU DAT 135 // Osobní interview 136 // Pro a proti osobních interview 136 // Pouliční a domácí interview 137 // Spolupráce a provádění interview na veřejnosti 137 // Osobní interview prováděné za pomocí počítače (CAPI) 138 //
Telefonické interview 138 // Pro a proti telefonického dotazování 138 // Telefonické dotazování prováděné za pomoci počítače (CATI) 139 // Skupinové diskuse 140 // Složení skupiny 140 // Jak rozhodnout o počtu skupin 140 // Plánování tématu 140 // Událost 141 // Čas a datum 141 // Nábor skupin 141 // Jak vést skupinu 142 // Halové testy a shromáždění 143 // Poštovní a samovyplňovací výzkumy 144 // Faktory ovlivňující odezvu poštovních výzkumů 144 // Internetový výzkum 146 // Záhadné nakupování 147 // Kapitola 10 - TESTOVÁNÍ VÝROBKU 149 // Čeho můžeme výzkumem produktu dosáhnout? 149 // Vytváření nápadů 149 // Určování chuti a návrh preferencí 150 // Určování vhodných cenových úrovní 151 // Balení výzkumu 152 // Techniky využívané k testování výrobků 153 // Metody dotazování 155 // Omezení výzkumu vývinu produktu 158 // Kapitola 11 - VÝZKUMY SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA 161 // Proč je spokojenost zákazníka tak důležitá 161 // Koho se dotázat? 162 // Co měřit? 163 // Jak by mělo být dotazování prováděno? 166 // Jak by měla být spokojenost měřena? 168 // Co vlastně naměřené hodnoty znamenají? 170 // Jak nejlépe využít výzkumů spokojenosti zákazníka? 170 // Vyvinutí akčního plánu, jenž upraví slabé stránky a vyzdvihne silné 171 // Kapitola 12 - ANALÝZA DAT 173 // Jednoduchá analýza kvantitativních dat - uzavřené otázky 173 // Jednoduchá kvantitativní analýza dat - otázky s otevřeným koncem 178 // Jednoduchá kvantitativní analýza - číselné odpovědi 180 // Multivariační analýza 181 // Management analýzy kvantitativních dat 183 // Analýza kvalitativních dat 186 // Poznámky o standardní odchylce, standardní chybě a chybě výběru 187 // Kapitola 13 - PSANÍ ZPRÁV 189 // Nasměrování zprávy 190 // Struktura výzkumné instrukční zprávy... 191 //
Instrukční zpráva: členící strategie společnosti Joe Soap’s Chemical Company 191 // Struktura nabídky výzkumu 193 // Shrnutí 193 // Úvod 194 // Cíle 194 // Metody 195 // Analýza dat 196 // Průběžné zprávy 196 // Výzkumná skupina 196 // Harmonogram 196 // Náklady 197 // Pověřovací listiny i97 // Struktura zprávy o výsledcích výzkumu 198 // Vytvoření linie děje 198 // Vyřešení struktury zprávy 200 // Titulní strana 201 // Obsah 201 // Shrnutí 201 // Úvod 201 // Výsledky zkoumání 203 // Závěry a doporučeni 203 // Předloha pro situační analýzu 204 // Předloha pro stanovení marketingových a obchodních cllů 207 // Předlohy pro vytvářeni doporučeni 209 // Dodatky 212 // Příprava zprávy 212 // Jak vytvořit zprávu, která se dobře čte 213 // Typ výzkumu / tématu 214 // Typ dat 214 // Přání zákazníka 214 // Poznámka o stylu 214 // V plné práci až do konečného termínu 215 // Prezentace 216 // Kapitola 14 - PRŮMYSL MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 219 // Poptávka po marketingovém výzkumu 219 // Pracovníci marketingového výzkumu 221 // Profesionální orgány 222 // Agentury pro marketingový výzkum 223 // Agentury pro průzkum trhu v české republice 224 // Služby výzkumných agentur 226 // Výzkum ad hoc 226 // Průběžný výzkum 226 // Publikovaný výzkum 227 // Sběr dat a služby zpracování 227 // Kodex praxe a pravidla kvality 228 // Rejstřík 231
(OCoLC)53508225
cnb001254475

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC