Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2008
443 s. : grafy ; 23 cm

ISBN 978-80-200-1634-8 (váz.)
Obsahuje bibliografie
Částečně anglický a český text
000084084
Introduction -- Úvodem (František Štícha) -- John Sinclair (F. Čermák) -- Ongoing changes in present-day English grammar: corpus-based perspectives (Christian Main Freiburg) -- Dative possessor: delimiting a grammatical category based on usage -- (Mirjam Fried, Princeton) -- Using corpus for the benefit of neoderivatology: theoretical and experimental study of new words based on data from "Polystylistic Corpus of Modern Russian Texts" -- (A. A. Polikarpov, Moscow) -- Phenomena-oriented corpora: a manifesto (Karel Oliva, Prague) -- Learning to search in the Prague Dependency Treebank -- (Jiří Mirovský Jarmila Panevová, Prague) -- Clause identification based on corpora of contemporary Czech -- (Vladimír Petkevič, Prague) -- Towards a partial grammar of Polish for valence extraction -- (Adam Przepiórkowski, Warsaw) -- Slovenský závislostný korpus (Maria Šimková Katarína Gajdošová, Bratislava) -- Anotace víceslovných výrazů v Pražském závislostním korpusu -- (Eduard Bejček Pavel Straňák, Praha) -- Morfologická paradigmatika a korpus (Václav Cvrček, ÚČNK FF UK, Praha) -- Slovní varianty a morfologická anotace korpusů (Jaroslava Hlaváčová, Praha) -- Morfologické značkování a lemmatizace v korpusech ČNK (Tomáš Jelínek, Praha) -- Minulost, současnost a budoucnost korpusu DIALOG -- (Petr Kaderka Martin Havlík Zdeňka Svobodová Nino Peterek Eva Havlová -- Jana Klímová Patricie Kubáčková, Praha) -- Olomoucký mluvený korpus stav,
metodologie, charakteristika -- (Petr Pořízka, Olomouc) -- Modality in dependent content clauses with Czech verbs of communication -- with imperative features (Václava Benešová, Prague) -- Syntactic patterning of individual evaluative adverbs in English -- (Paul Brocklebank, Tokyo) -- Pragmatic aspects of the Polish full passive (Rafal L. Górski, Cracow) -- Live happily or live a happy life? Putting alternations to the test -- (Silke Höche, Bochum) -- Limitations and possibilities of corpus-based research in the development -- of biaspectual verbs of foreign origin (Vojtěch Jindra, Prague) -- Approaching grammar: inferring operational constituents of language use -- from large corpora (Holger Keibel-Marc Kupietz Cyril Belica, Mannheim) -- Demonstrative modification of proper nouns: a corpus based study -- (Susan C. Kresin, Los Angeles) -- Grammatical variation in Near-Standard German: a corpus-based project at the Institute for the German Language (IDS) in Mannheim -- (Jacqueline Kubczak Marek Konopka, Mannheim) -- Czech negative polar questions and their English counterparts in a parallel corpus of Czech and English (Markéta Malá, Prague) -- Causal expressions in Dutch and Swedish: a bidirectional view -- (Gudrun Rawoens, Gent) -- Pronouns introducing content clauses (Magda Ševčíková, Prague) -- Usage, frequency, and grammaticality (František Štícha, Prague) -- Grammatical variation within Near-Standard German: connectors in corpora (Ulrich Hermann Wassner, Mannheim)
-- Tautologie v korpusech a na internetu (Jana Bílková, Hradec Králové) -- Syntagmatika, kombinace a kumulace konjunkcí (František Čermák, Praha) -- Výraz myslím v psaném a mluveném textu (Světla Čmejrková, Praha) -- Výzkum morfologické variantnosti prostřednictvím ČNK -- (Milena Hebal-Jezierska, Varšava) -- Složené temporální konektory založené na komponentech NEŽ, CO -- (Jana Hoffmannová, Praha Ivana Kolářová, Brno) , -- Analytický imperativ a Český národní korpus (Andrej Izotov, Moskva) -- Deiktická zájmena ve větách se slovesy pohybu a jejich konkurence s jinými výrazy (Ivana Kolářová, Brno) -- Tvary pří čeští minulého u sloves typu „tisknout" v korpusech psaného a mluveného jazyka (Hana Konečná, Brno-Martin Prosek, Praha) -- Pražský závislostní korpus: specifikace významů prostorových určení -- (Marie Mikulova, Praha) -- Využití národních korpusů při komparaci češtiny a slovenštiny -- (Květoslava Musilová, Olomouc) -- Značkování a status některých gramatických kategorií v ČNK (syntetické futurum, stupňování adjektiv, neurčité číslovky a příslovce míry) -- (Klára Osolsobě, Brno) -- Částice vždyť, přece a jejich realizace v překladech do francouzštiny -- (Martin Svášek, Brusel) -- Problém doloženosti případ tvarů číslovek (Josef Šimandl, Praha) -- Nominativ: forma a funkce (Miloslav Vondráček, Praha a Hradec Králové)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC