Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.8) Půjčeno:55x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2000
163 s. : il.

ISBN 80-85850-87-7 (brož.)
Studie ; sv. 24
Obsahuje tabulky, grafy, úvod, přílohy, resumé česky, anglicky, údaje o autorech
Bibliografie: s. 149-154
Demografie - vývoj populační - Česká republika - r. 1989-1999 - studie
Mládež - hodnoty - Česká republika - výzkumy sociologické
000084085
OBSAH // Úvod ...5 // 1. Demografické chování mladých lidí v České republice, jeho sledování v průzkumech, hodnocení reálné situace // a vnější vlivy (Milan Kučera)...7 // 1.1. Koncepce průzkumů demografického chování // a populačního klimatu...7 // 1.2. Populační situace České republiky v 90. letech ...10 // 1.3. Názory na vybrané aspekty demografického chování zjištěné // v předchozích průzkumech ...21 // Pohled na manželství, nesezdané soužití, rozvody - Postoje ? dětem, časování sňatků, rození dětí ? ? interrupcím - Vzájemný vztah tradičního a liberálního přístupu ? rodinné problematice // 1.4. Průzkum Mladá generace 1997 ... 26 // 2. Mladí lidé v rodině (Ludmila Fialová)...29 // Vzdělání a průprava na zaměstnání - Odchod dětí z rodiny // 3. Představy o postavení sňatku a narození dětí v životní dráze // mladých svobodných lidí (Milan Kučera) ...45 // 3.1. Životní plány v několika příštích letech...49 // 3.2. Role bydlení v životních plánech ...59 // 3.3. Názory na časování sňatků a narození dětí...60 // Nejvhodnější věk pro uzavření prvního manželství -Nejvhodnější věk pro narození prvního, případně posledního dítěte // 4. Postoje ? manželství a rodičovství (Dana Hamplová)...67 // 4.1. Preference způsobu života...68 // 4.2. Představy o manželství ...70 // Praktický a emocionální přístup ? manželství - Ekonomické výhody manželství
- Manželství a svoboda - Motivy ? uzavření sňatku - Podmínky ? uzavření sňatku // 4.3. Rodičovství a postoje ? dětem...80 // Obecné podmínky odpovědného rodičovství - Co konkrétně dnes mladí lidé potřebují, aby mohli mít děti? - Děti narozené mimo manželství // 3 // 88 // 4.4. Plánování velikosti rodiny (počtu dětí)... // Ideální počet dětí - Plánovaný počet dětí - Vztah mezi ideálním a plánovaným počtem dětí - Antikoncepce a nechtěné těhotenství // 4.5. Postoje ? rozvodům...96 // 5. Partnerský vztah (Simona Vymětalová) ...99 // 5.1. Jaký by měl být životní partner? ...100 // Obecné trendy - Muži a ženy: jak vidí svůj ideál? - Preference dané výší dosaženého vzdělání - Preference dané sociálním postavením - Má známost s partnerem vliv na představy o „partneru-ideálu“? - Celkový postoj ? partnerskému životu, manželství, dětem a různé představy o ideálním partnerovi -Jak ovlivňují představy o partnerovi zkušenosti a poměry výchozí // rodiny respondenta - Osobnostní vlastnosti a jejich návaznost na preference partnerových vlastností // 5.2. Partnerské dvojice...115 // Obecné charakteristiky - Délka trvání partnerského vztahu // a věkové rozpětí partnerů - Partnerské dvojice podle sociálního postavení a úrovně vzdělání // 5.3. Nesezdaná soužití ...122 // Frekvence a délka trvání nesezdaných soužití - Struktura partnerských dvojic v nesezdaném
soužití a způsob jejich bydlení - Nesezdané soužití jako „příprava" na manželství? // 6. Závěr (Milan Kučera)...135 // Promítnutí výsledků průzkumu do prognostických úvah o rodině // Příloha 1...142 // Přirozený pohyb obyvatelstva České republiky v letech 1980-1997 // Příloha 2...143 // Analytické charakteristiky populačního vývoje v letech 1980-1997 // Seznam tabulek a grafů ...145 // Literatura ...149 // Souhrn...155 // Summary ...159 // O autorech ...163 // 4
(OCoLC)48091965
cnb000970258

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC